Právě se nacházíte:

Infiltrace pokračuje

9. 05 2017

   www.inadhled.cz    Evropské změny plíživě pronikají do našich životů. Trvá to již déle, nicméně dlouho jsme ignorovali určité náznaky toho, že započala cesta do pekel. Ponurou náladu lze prozatím zaznamenat především tam, kde se sbíhají skutečně neveselé informace, tedy ty naprosto rozdílné od oficiálně prosazovaných médií. Sociální sítě a informační servery, které jsou jejich zdrojem, se sice občas stávají obětí hoaxů, nicméně jich je daleko méně, než kolik mezi lidi vysílají velké televizní a rozhlasové stanice.

  Bohužel dosah menších zpravodajských subjektů je minimální a s těmi velkými nesrovnatelný. Politici velmi dobře vědí, koho je třeba si předcházet. Důsledkem jsou poté tendenčně obsazované debaty, daleko větší přidělený prostor ve vysílacích časech těm, kteří mají blíže stát se předurčenými vítězi předvolebních klání. Naopak ti, kteří se staví proti zavedeným pořádkům, jsou očerňováni a snaha po jejich diskreditaci dosahuje v demokratické společnosti nemyslitelným rozměrů. Boje mezi politiky přesáhli hranice normálnosti, hlad po moci a penězích dělá z politiky kýbl špíny a bahna. Pokud jim někdo chce uzmout část vlivu, jsou schopní porušovat zákon.

    Politici jsou prostě kastou sami pro sebe. Jejich touha po moci je návyková, nicméně jsou pouhými sluhy svých pánů. Těmi nejsou voliči, ale ti, kteří je řídí ze shora. Drží li krok a plní příkazy, žijí si nad poměry. Plebs je nezajímá, jejich konta jsou úměrně tučná, neudělají li zásadní chybu, jsou zajištěni a nepostižitelní. Postaví li se však pánům, jsou okamžitě znemožněni. Jejich zranitelnost je naprogramována. To platí i pro ty, kteří se snaží politickou kariérou zachránit své podnikatelské přešlapy. Moc soustředěná do rukou několika málo jedinců je zdrcující.

  Systematická práce na naplnění vlastních představ a vizí o světovém dění a dělení, kterou odvádí úzký okruh světovládců složený z několika příslušníků elitních rodin a doplněných nepatrným množstvím nových schopných jedinců, se projevuje změnou nálad v celé společnosti. Nejen změna chování amerických voličů a jejich agresivita po prohře favoritky Hillary Clinton, ale i migrační vlna v Evropě, a v jejím předstihu změny plynoucí z Arabského jara, Islámský stát a protěžování Saudské Arábie na půdě OSN svědčí o tom, že logika a slušnost se staly pouze nepodstatnými atributy. K vlastním účelům a zájmům miliardářských bossů nejsou zneužívány pouze armády, došlo i na civilní obyvatelstvo v kdysi poklidných městech a zónách, vraždí se v turistických destinacích, na evropských bulvárech. Vyrábí se falešné válečné konflikty, o nichž se točí fejková zpravodajství, zneužívají zakázané chemické zbraně, záměrně vytváří ekonomické krize. ¨

  Nejzbabělejším produktem propagace moci zdegenerovaných vládnoucích klanů je zneužívání dětí.   Nejde pouze o existenci gangů pedofilů v prostředí vrchnosti, vraždění dětí ve jménu náboženství a jejich ozbrojování či ověšování výbušninami. Daleko podlejší je infiltrace propagátorů nových ideí do prostředí školáků, jejich přetváření vedoucí k ztrátě zdravého úsudku a naprosto bezprecedentní poslušnosti vůči svým ideologům. A tam, kde se rodiče postaví proti indoktrinaci, zasahuje státní moc a dochází ke krokům vedoucím k odebírání dětí z rodin. Příkladem do nedávna bylo především Norsko, postupně se však podobné praktiky rozšíří i do dalších států. Tlak na děti je vytvářen i pomocí zájmových spolků a kroužků, v nichž působí dospělí tendenčně vychovávající své svěřence. Nedávná agitace v podobě uměle vytvořené události, tedy setkání zfanatizované naivní skautky a stoického příznivce vlastenectví, je toho důkazem. Převrácením hodnot a využitím pouze obrazového segmentu poté na zakázku argumentují přední média.

  O rafinovanosti prováděné změny svědčí i to, že na straně nejbohatších rodinných klanů pracují neziskové organizace, které se schovávají za charitativní činnost. Už jejich názvy, u nás například Člověk v tísni, Lékaři bez hranic, ale i neskutečné množství dalších, mají zmást prosté občany i velké sponzory z podnikatelského prostředí. Některé z nich dokonce částečně společensky prospěšnou činnost skutečně vykonávají, jde však především o pláštík, který má skrýt skutečný záměr toho, jak uvedené organizace fungují. Jejich pronikání do škol je jen jednou ze zákeřně využívaných možností, jak ovlivňovat dění již od těch nejméně se bránících občánků. Daleko zjevnějším porušováním zákonů je skutečně aktivní pašování imigrantů přes celé Středozemní moře na náš kontinent. Vzhledem k tomu, že výše uvedené české neziskovky jsou pouhými filiálkami velkých zahraničních, dá se konstatovat, že se i ti naši ,,andílci‘‘ podílí na postupné likvidaci evropské kultury a slouží rodině Rothschildů a dalším s nimi spřízněnými.

  Ptáte li se, co s tím, odpověď asi neexistuje. Respektive uspokojivá odpověď. Můžete si vybrat. Buď budete žít bez velkých ambicí a užívat výdobytky své práce, jejichž výši vám schválí vrchnost, nebo budete bojovat a pravděpodobně dostanete po tváři.  Jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je opustit civilizaci a uchýlit se do ústraní. Ale stojíte o to? Nebude li dav jednotný a nebude li mít ve svém čele skutečné osobnosti, zůstane nadále pouhým davem. Křičícím, ale bezbranným. A o to těm nahoře jde.

J3.K