Jak budeme jednou pohlížet na dnešní dobu?

6. 03 2021

www.inadhled.cz   Historie má vždy několik výkladů. Záleží na tom, kdo ji zaznamenává a také na tom, kdo ji později vysvětluje. Příkladem mohou být naši husité. Z vlasteneckého pohledu to byli hrdí Češi, kteří se postavili jak svým pánům, tak i cizákům, ve jménu upáleného Jana Husa vztyčili prapory s kalichem a bojovali za svou víru. Fakticky to byli poměrně drsní válečníci vedeni vojevůdcem, který byl původně lapkou. Zároveň šlo o ničitele historických památek ochotných kdykoliv a kdekoliv drancovat. Lidský život pro ně neměl velkou cenu. Nicméně pro pozdější generace se z nich stali hrdinové.

  Nynější doba bude jednou zaznamenána černým písmem, Za třicet let jsme se dopracovali od tzv. Sametové revoluce, kdy komunisté na oko předali vládu do rukou někoho jiného, ovšem v podstatě zůstali na většině podstatných postů zaštítěni předpřipravenými dohodami s loutkou liberálů Václavem Havlem, až do dnešních covidových dnů. Těm však předcházelo několik smutných událostí. Naše země byla rozkradena a rozprodána. Zažili jsme tragický rozpad Jugoslávie, smutné bombardování Srbska, omyl v podobě vstupu do Evropské unie, Arabské jaro, invazi muslimů do Evropy spojenou s agitací pro míchání ras, počátek sebevražedné genocidy bělochů bělochy skrytou pod heslem Black Lives Matter. Dále bylo zjištěno, že existuje několik desítek pohlaví, která je třeba všechna respektovat. Pedofilie dosahuje extrému, někde se pokouší o její legalizaci, zvyšují se počty ztracených dětí. Přírodní klimatické cykly jsou zaměňovány za nepřijatelné oteplování planety, což přináší ideologii vysvětlující, že je třeba ji ochlazovat za každou cenu. Tedy i za nepřijatelnou, jakou je likvidace elektráren a automobilového průmyslu, změna složení stravy a možný návrat o několik generací zpět v oblasti mobility a životní úrovně.

  Za této situace se objevil další fenomén. Už nějakou dobu se schylovalo k diktatuře farmaceutických společností. Lékárny jsou plné léčiv, o jejichž kvalitě a efektivitě lze vést spory. Chemie proniká do potravinářského průmyslu, geneticky se modifikují jak plodiny, tak i zvířata. Náš organismus je zatěžován tolika látkami, že je skoro s podivem, jak může lidstvo nadále navyšovat počet obyvatel Země. Vyloženě přírodních produktů ubývá ve všech sférách. Ale ani to nestačí, tedy byl vypuštěn zkušební balónek v podobě viru. A jeho efektivita při nastolení změn možná překvapila i ty, kteří stáli za jeho vznikem. Co vše přinesl?

  Vir naprosto zdevastoval několik oblastí. Především ukázal na nepřipravenost společnosti zdegenerované roky prosperity. Stále více se ukazuje skutečnost, kterou způsobil roční pád ekonomiky. V podstatě nikdo není schopen přežít rok propadu bez vážných následků. Tedy ani relativně úspěšné státy, jako jsou Německo či Rakousko. Neschopnost postarat se o lidi postižené desítkami nařízení a omezení je evidentní napříč celou Evropou. Nejde ani tak o nekvalitně zajištěné zdravotnictví, jehož koncepce a platová nedostatečnost se u nás ukázaly být alarmující, ale celkový stav. Jindy stabilní tahoun ekonomiky, tedy střední třída, byl záměrně hozena přes palubu a v době, kdy se veřejně prohlašuje, že bude třeba výrazně navýšit daňové zatížení společnosti, není vůbec jasné, kdo ty daně bude ještě schopen platit. Samozřejmě u nás a v chudších státech nelze počítat s tím, že zahraniční koncerny změní svou politiku a nechají své zisky danit v zemi, kde vznikly. Vývoz kapitálu bude pokračovat nadále. Domácí kolosy jsou často přizpůsobené odvodu daní v daňových rájích. Takže kdo to vše zaplatí?

  Do kronik se zapíše i pošlapávání právních norem a zákonů. Ústava a listina základních práv se staly bezcenným cárem papíru, což se týká většiny evropských států. Je s podivem, že pandemický zákon u nás a v Rakousku obsahuje stejná opatření včetně posunu blížících se voleb. Lidská práva dosud obsažena v zákonech jsou pošlapávána. A to způsobem vracejícím nás do dob existence gestapa a STB. Aby to nebylo vše, v některých zemích dochází i na naprosto nepřípustnou likvidaci demokracie. Liberálové se zabývají potrestáním Navalného v Rusku za finanční machinace a svádí to na likvidaci údajného opozičního lídra, ale nikdo se nezabývá pořádaným honem na členy německé AfD, přestože nejde o extrémistickou či násilím proslulou politickou stranu. Pouze popisuje situaci v Německu a Evropě reálným způsobem. Bezpráví páchané na lidech je skutečně alarmující. A ještě více to, že si to nechají líbit.

  Posledních 20 let není nijak omračující doba. Mnohé se postupně mění a rozhodují o nás šílenci. Kronikáři budou tápat v tom, proč se to děje. Při vysvětlování musíte zapomenout na logiku, na běžné vnímání, neobstojí žádné inteligentní argumenty. Nastalo období chaosu a změn, které nepovedou k ničemu dobrému. Tedy pokud se tomu nepostavíme. V Evropě probíhají velké demonstrace, dnes třeba ve Vídni. Kdy se přidá Praha a další česká a moravská města. Další pokus bude zase v neděli. Přijdete? Jde o naši budoucnost. Pojďme ji zkusit změnit.

Jindřich Kulhavý