Jde o záměrnou degradaci rodiny?

20. 01 2020

  Z výše uvedeného poté logicky vyplývá, že vztah této skupiny k dětem je o něco méně vřelý, než bychom očekávali od normálních lidí zachovávajících s láskou lidské pokolení. Ta menšina rodin s vyšším počtem dětí nedokáže doplňovat snižující se stavy evropské populace, přičemž především bezdětní apelují na potřebu zachovat stávající počty a uvědomují si, že nebude na jejich důchody, bude li pokračovat stárnutí evropské civilizace. Ono to sice není úplně pravda, protože kdyby byla, nemohli by například ve Finsku protlačovat pouze šestihodinovou pracovní dobu. Tito progresivisté buď záměrně lžou, nebo je vše jinak. Jestliže narůstá skutečně počet důchodců, pak jde o přechodný jev a špatnou politiku vůči mladým lidem a rodinám. Už komunisté si vážili toho, že mladé rodiny měly potomky v mladším produktivním věku a podporovali je například novomanželskými půjčkami či přidělováním bytů. Husákovy děti jsou důkazem, že to pomohlo narození silné generace a je s podivem, že se v podobném trendu nepokračuje. Navíc není jisté, že potřebujeme udržovat nynější stav Evropanů, když postupně vznikne nedostatek elektřiny, potýkáme se s ubýváním možností navyšovat produkci potravin a zemědělských plodin. Přidejme ještě automatizaci výroby a nedostatek životního prostoru ve městech. V tu chvíli je uvažování o nutné imigraci pouhým plácáním pádlem do vody. Kdyby se neutrácelo za nesmysly, na důchody by zbývalo peněz dostatek.

  Místo toho chtějí šílenci v EU stavy doplnit importem muslimů. Naprosté nepochopení priorit tohoto náboženství, nechuť se integrovat do našeho prostředí, a naopak snaha přetvořit ho na své vlastní, vytváří velmi třaskavý prostor. A to doslova. Ještě více je nemožné logicky přijmout to, že do Evropy místo žen proudí davy mužů. Přitom děti se rodí z lůna matky a čistě teoreticky pro jednoho Evropana je menším problémem postarat se o dvě imigrantky, než pro bělošku dát děti třem Afričanům či Asiatům. To je prostě jistota. Pokud by tedy šlo o záchranu Evropy, potřebovali bychom spíše ženy. Děje se pravý opak. Bezdětní a ženy u moci jsou předvojem přílivu mladých mužů. Jako by si vůdčí ženy dovážely svůj vysněný biologický materiál, a ti bez dětí a homosexuálové zase cynicky přihlížejí tomu, co se děje v ulicích. Násilí na ženách se stalo denní realitou a uvědomíme li si, že mezi imigranty je řada bojovníků z IS či jiných ozbrojených muslimských brigád, je jasné, že nebezpečí hrozí i dětem.

  Ukázkou toho nejsmutnějšího jsou děti žijící ve válce. Její podoba může mít však různá. Povinností dospělých jedinců u kteréhokoliv živočišného druhu je chránit mláďata. I když se to ve světě predátorů ne vždy daří, jen skutečné bestie dokážou obětovat ty nejslabší pro své zájmy. Viděli jsme to například u Islámského státu, který do prvních linií posílal malé kluky. Zfanatizovaní islamisté a jejich manželky se nikdy neštítili poslat do prvních řad dvanáctileté bojovníky či v klidu opásali své členy rodiny pásem výbušnin a vyslali je na smrt. O to nepochopitelnější je záměr evropských politiků tyto lidi přivážet do Evropy i bez ohledu na jejich minulost. Čekat, že se z radikalismu vyléčí, je stejně naivní, jako si myslet, že rakovina po spolknutí aspirinu odejde a už se nikdy nevrátí. Vystavují tak obrovskému riziku nejen prosté obyvatele, ale především právě ty nejmladší. Přidejme ještě jisté inklinování příchozích k trestné činnosti, ke které zneužívají i naivity mládeže a zatahují ji do svých záměrů. To jako nadějné klientely, ale také jako nejnižší kurýry a na jiné funkce. O mnohém svědčí řada dětských gangů ve Švédsku či rozsáhlé zneužívání mladých dívek vedených po zneužití vlastními členy k prostituci. Pedofilie šířená islámem je v naprostém rozporu s křesťanskými a evropskými hodnotami.

  Arogance politiků zaměřená proti vlastním voličům je do očí bijící stejně, jako jejich podpora různých neziskovek a hnutí, kterých záměrem je podpora migrace a rozmělnění jednotlivých zemí a národů. Tak, jako minulý týden zasáhnul Vladimir Putin proti těm, kteří si připravovali budoucnost v jiné zemi a neodváděli pro tu svou stoprocentní výkon, měli bychom i my rázně vyslat signál, že pro kolaborující představitele státu u nás není místo. Putin se zbavil členů vlády, kteří měli zajištěné pobyty v zahraničí nebo používali bankovní účty nacházející se v cizích zemích. Brání tak jak korupci, tak i možnosti ovlivňování politiků ze zahraničí včetně uplácejících neziskovek typu Člověk v tísni či jiné Sörösovy pobočky a oddělil politiky od podnikatelů, to i včetně jejich rodin. Zároveň je nepřípustné, aby nám EU nařizovala přijímat kohokoliv, kdo by ohrožoval naše děti a ženy. Z toho vyplývá, že nás nemohou zastupovat lidé, pro které je prioritou poslušnost vůči Bruselu a Berlínu a podřizování se záměrům vůdců nemajících úctu k stávajícím evropským národům a jejich dětem. Nechceme li vidět naše syny umírat ve válce, třeba jen pouliční, chceme li bez obav nechat chodit naše dcery a jejich matky po ulicích, musíme zabránit jakékoliv snaze přivážet k nám kohokoliv. Jde o naprosto zásadní úvahu, kterou je třeba si denně uvědomovat. A dle toho také jednat.

Jindřich Kulhavý (J3.K)