Právě se nacházíte:

Je to náročné

25. 02 2014

  Vychovat děti je velmi těžký úkol, což ale ví každý, kdo se tím zabýval. Takže není řečeno nic nového.      

  Přesto jsou tu různé vlivy, které samotné působení na potomky způsobují složitějším. Jistě se ptáte, o čem je řeč. Většina dětí je pod vlivem obou rodičů. Většinou je to samozřejmě lepší řešení, to tehdy, pokud se oba snaží předat svým dětem to nejlepší ze sebe, věnují jim stejně času i úsilí. Ovšem to nejpodstatnější je spolupráce, tvořit jeden tým, být sehranými. Daří se to však? Máte dojem, že to vůbec lze?

  Většinou je náhled na výchovné postupy rozdílný, může vést až k rezignaci jednoho z rodičů. Pokud však jsou názory jiné, a přesto se rozhodnou oba dále účastnit, dochází k tvrdým konfliktům, ze kterých děti opravdu nic nevytěží. Trendem je většinou ochranný instinkt matek. Především kluci jsou v době vyspívání divocí a potřebují pevnou ruku. Mužská výchova je má naučit být připravenými na rány, fyzickou námahu a tvrdou realitu. Někdy k tomu směřuje pár facek, jindy oprávněný trest v podobě zákazů oblíbených činností. Na druhou stranu jsou otcové těmi, kteří vymýšlejí klukovské aktivity a často jsou vzorem pro své syny. Matky bývají svou přehnanou láskou důvodem ke sporům, jejich obavy z důraznějšího přístupu jsou přehnané. Důkazem je případ, kdy zůstane žena sama se svým synem, a ten vyrůstá bez přispění muže, často z něho lze v dospělosti vnímat jistou dávku zženstilosti a rozhodně nepatří mezi kluky s tvrdou slupkou. V úplné rodině si to otec uvědomuje a svým přístupem podvědomě bojuje za budoucí mužnost syna.

   Jinou situací je přístup k dcerám. Zde se muž většinou v dceři vidí a lecos jí odpustí, rozmazlují je. Aspoň do určitého věku. Matka naopak vede dceru k získávání znalostí kolem domácnosti, připravuje ji na realitu života. Výchova dívek bývá méně problematická do období puberty. Až tehdy otec přitvrzuje, důvodem je lepší znalost mužského vidění světa a představa toho, co by se vše mohlo dceři stát ve vztahu ke klukům. Někdy se táta chová až hystericky, matka se snaží působit formou osvěty a přátelským přístupem.

   Jisté je, že děti si velmi dobře uvědomují výhody sporů rodičů a zkušeně proplouvají úskalími, které jim my rodiče připravujeme. Pokud nejsou rodiče tým, dodávají dětem výhodu možnosti výběru. A věřte tomu, že si vždy vyberou to výhodnější pro ně samé. Zjednodušovat jim život je kontraproduktivní a většinou především mámy by si to měly uvědomit.

J3.K