Je to trochu zvláštní a schizofrenní situace

30. 01 2019

  www.inadhled.cz   Každý světový region má svou specifickou krásu, patří k němu určité etnikum, které ho obhospodařuje tak, jak považuje za správné. Přestože se výrazně změnily možnosti přesunů lidí i na dlouhé vzdálenosti, většina z nich si stále uvědomuje, kde mají domov, kde se narodili a kde by měli žít. Pro řadu těch, kteří v průběhu života migrují kvůli zaměstnání po světě, zůstane místo, ze kterého pocházejí, navždy jejich srdci blízké a často se jednou zpět vrátí. Pravdou zůstává, že mladí lidé opouští venkov a přispívají nárůstu počtu obyvatel ve městech, to je však většinou přesun uvnitř jednotlivých zemí, nikoliv napříč kontinenty. Nynější migrační vlna je uměle vyvolaná penězi miliardářů, zájmy určité skupiny světovládců a v důsledku likviduje nejen místa, kam směřují davy mládežníků, ale i oblasti, z nichž odchází lidé v produktivním věku. Celá tato akce, kdy pár pragmatiků pobláznilo statisíce idealistů, kteří svou naivitou zničí životy stamiliónům prostých lidí, je jednou z nejzvláštnějších operací, kterou na sobě lidstvo nechalo v historii udělat.

   Dalším naprosto zvláštním stavem je chování politiků v Evropě. Starý světadíl neoplývá zrovna přebytkem nerostného bohatství, zdroji vody a volným prostorem. Výjimkou je Rusko, které díky své rozloze má všech výše uvedených komodit nejvíce. Vcelku logickým přístupem by tedy byla úzká vzájemná spolupráce. Jestliže západní země Evropy měly dosud jistý technologický náskok, zároveň se jim nedostává surovin a zemědělství jede v mnoha případech na doraz, pak Rusko v mnoha směrech zaostává, nicméně může nabídnout rozsáhlé lány a velké množství nerostů. Rázem by z konsolidované Evropy byl nejbohatší světový region a USA by měly skutečně silnou konkurenci. Místo toho se uměle udržuje při životě obrovská řevnivost napříč celou Evropou. Na nejvyšším stupínku pomyslného potravinového řetězce vidí sebe samotné Německo a o stupínek pod ním jsou Velká Británie, Francie. V závěsu se přibližují severské země, Benelux, Španělsko, Itálie a Rakousko. Pro jistou specifičnost sem nelze přiřadit Švýcarsko. Na pomyslném chvostu se nachází Řecko, Portugalsko a daleko za nimi lze vnímat bývalé členy RVHP.  Tedy z pohledu evropských velmocí. Rusko se stalo nelogicky nepřítelem.

  Studená válka dávno skončila, komunismus byl potlačen a Evropa na konci minulého tisíciletí byla v situaci, kdy se dalo přejít od útoků ke smíření. Jenže to by si Spojené státy nesměly vše výše uvedené uvědomovat a snažit se tomu zabránit. Jejich poválečný vliv v Německu sice poklesnul, nikoliv však natolik, aby US Army opustila své pozice. Naopak se rozšířil počet zemí v NATO, čímž se rozšířily pravomoci amerických generálů. Bylo by naivní si myslet, že velení této organizace není pod vlivem Pentagonu. Místo sblížení evropských států tak došlo k rozpadu Jugoslávie a následné bombardování Srbska, k Majdanu na Ukrajině a hospodářské válce s Moskvou. Přestože do většiny evropských zemí proudí ruský plyn a ropa, Rusko se stalo největším producentem pšenice, pokračují vůči němu hospodářské sankce. Přitom oklikou se evropští giganti nadále v obchodu s Rusy angažují, vždyť jde o obrovský trh a zároveň je co obratem zpět do staré Evropy dovážet. Sankce se tak většinou týkají středních a malých firem, nadnárodní korporace v klidu a ve velkém jedou dále. Takže na tuto situaci opět doplácí ti, pro které je hledání nových odbytišť životně důležitým krokem. Platí to třeba pro naše zbrojovky, výrobce traktorů Zetor, ale jistě i pro mnoho dalších.

  Nestálé rozdmýchávání nenávisti a sporů mezi zeměmi a národy, které by si mohly být blízké, je pouze prostředkem k udržení světovlády Spojených států. Jejich pozice začíná být nejistá, rozmach Číny, neochota Ruska podřídit se a nebezpečný rozmach Evropy, to vše ohrožuje dosud jednoznačnou vedoucí světovou úlohu USA.  Boj o moc graduje a doplatí na to téměř všichni. Za vším hledej peníze.  Jejich koncentrace v úzkém okruhu nejbohatších je obrovská a většinou tak trochu dolarová. A v tom je asi zakopaný pes.

J3.K