Právě se nacházíte:

Je třeba být v střehu…

29. 09 2014

www.inadhled.cz  Pokud jste rodiči a je jedno, máte li děti ve věku předškolním, nebo jim je sedmnáct, jistě si uvědomujete, jak velký vliv na ně má pedagog, trenér, vychovatelka.

  Mimo výchovu, kterou podstupuje dítě doma, je zasaženo i tou, kterou pro něj připravil život mimo dosah rodičů. Vše začíná školkou, pokračuje školou, docházením do kroužků a na sporty. Na všech těchto místech na ně čekají dospělí, kteří jim dávají, nebo aspoň mají dávat něco nového do života. Vzdělání, vědomosti, sportovní um, základy slušného chování. To, co je učí jejich rodiče, rozvíjí relativně cizí lidé, kterým své potomky svěří.

  Většinou podkladem k tomu, aby se tak stalo, je odbornost dané osoby. Pedagogické vzdělání, dosažené výsledky ve sportovní kariéře, nadšení, to vše napovídá o způsobilosti dotyčného. Stačí to však? Uvědomujeme si, jak málo stačí, aby si dítě odneslo přinejmenším nedobré vzpomínky na část svého dětství. U učitelů to může být psychický problém, který přenáší na děti, u trenéra vysoké ego vedoucí k povyšování se, přehnané sebevědomí, nebo naopak jeho nedostatek mezi svými vrstevníky a jeho dohánění na svěřených dětech.

  Také se často setkáváme s protěžováním jednoho pohlaví, případně některých jedinců. Pro některé učitelky je kluk synonymum pro slovo grázl, jindy kouč prosazuje své koně na úkor jiných. Přitom dětská duše a vědomí jsou velmi citlivé na pocit spravedlnosti. Bohužel často narážíme na výše jmenované nešvary a v době tolik vytvářející konkurenční prostředí, jako je nyní, se stupňuje podobným chováním tlak na děti. Je těžké jim kladně vysvětlovat něco, o čem samotní pochybujeme a vnímáme jako nespravedlivost a újmu.

  Výchova přináší mnoho úskalí, bohužel nedobře připravený člověk, zklamaný, egoista, zlomený a nekvalitní se mohou vyskytovat na každém místě. Nejde jen o neumění zdravě motivovat a dobře učit, někdy je jeho chování přímo likvidační pro vývoj vašeho dítěte. Možná rozhodnutí, co s tím, je těžké, ale musí být včasné, chcete li předejít dlouhodobým, někdy však i trvalým problémům v přístupu syna či dcery ke škole, sportu a koníčku. Bohužel nikdy nemáme jistotu, komu svěřujeme své nejmilejší.

J3.K