Právě se nacházíte:

Je třeba si to ujasnit

5. 07 2017

  www.inadhled.cz    Invaze muslimských obyvatel z Afriky a Blízkého Východu pokračuje. Cestovní kanceláře v podobě neziskových organizací a jejich lodí společně s rybáři z Frontexu, nově i vojenské lodě některých států, například Švédska, nabírají na hranici pobřežních libyjských vod stále větší množství migrantů a dováží je do Itálie. Ta hýká, jako poraněné prase, a žádá ostatní státy o otevření vlastních přístavů pro přijímání těchto lodí a vysazování černé svoloče. Z toho vyplývá jasná neschopnost ochránit vlastní hranice a následuje ohrožení všech zemí patřících do Schengenského prostoru.

  Mezitím již přemístění nájezdníci obtěžují svou přítomností původní obyvatelstvo. Na programu každého dne jsou agresivita, loupeže, znásilňování, vandalství a vytváření nepořádku. Patří k němu i roznášení donedávna pro Evropany neobvyklých nemocí. Policejní složky nejsou schopné ochránit obyvatelstvo, jeho majetek a zdraví. Zdravotnická zařízení hlásí poplach, přičemž chování muslimů odpovídá jejich náboženství a dochází k napadání personálu, je vyžadován zvláštní přístup k novým pacientům. Zatížení státních rozpočtů tvořených levicovými subjekty ve vládách předních evropských států sociálními programy dosahuje neúnosné míry a dopady budou záhy následovat. Samozřejmě je pocítí především občané dosud prosperujících států. Již nyní jsou upřednostňováni nově příchozí před potřebnými starousedlíky, což se týká i dětí. Vysoké náklady vyžaduje i snaha zachovat jisté hygienické standardy v zařízeních pro uprchlíky, úklid jimi navštěvovaných veřejných prostorů a míst spojených se zvýšeným výskytem především Afričanů, Afgánců a Pákistánců.

  Zatímco je od Evropanů vyžadována vysoká míra tolerance, přizpůsobivost nájezdníků je nulová. Přišli s představou bezpracného života, který praktikovali již doma, ovšem daleko luxusnějšího díky bohatým sociálním dávkám. Rádi by vlastnili dům, auto a blondýnku, která by za ně navíc pracovala a přinášela domů dostatečně vysoký obnos dostačují k zajištění základních potřeb, tedy nákupu luxusního oblečení, elektroniky, cigaret, muselo by zůstat i na zábavu. Nikdo z nich nesnil o těžké práci, za kterou by dostával odpovídající mzdu. Pokud dojde k rozčarování v podobě nenaplnění těchto představ, budou následovat nepokoje a zvyšující se kriminalita, která dopadne nejdříve na blízké sousedy, později na celou oblast, skončí to celoevropskou válkou a rozpadem státního uspořádání tak, jak ho známe.

  Přesto všechno levicová prouprchlická propaganda jede na plné obrátky. Nebýt sociálních sítí, které jsou ostatně trnem v oku mocenských struktur, a odvážných autorů kašlajících na možné následky své činnosti, nedozvěděli bychom se nic o zvěrstvech páchaných na obyvatelstvu Evropy. Nikde v oficiálních médiích se nehovoří a dramatické situaci ve švédských městech, mimořádných opatřeních ve Francii, tiché nespokojenosti a obavách německých občanů, o riziku spojeném s vandalstvím v historických oblastech Itálie, o změně struktury obyvatelstva ve velkých metropolích v Anglii, Belgii, Francii a Německu. Místo toho jsou nám podsouvány fejky v podobě natáčených zpravodajství o trpících trosečnících na přeplněných člunech.

  Arogantní politiky doplňují dosud většinou vážení představitelé neziskových organizací, kteří se podílejí na propagaci dovozu problematických mužů z oblastí, v nichž ženy nemají práva, děti jsou produktem pudů a životy tak neznamenají vůbec nic. Za vším tímto děním je rozhodnutí několika lidí z řad elit, peníze často pocházející z obchodů, jejichž dopady na lidstvo jsou katastrofální. Jde o petrodolary, zisky ze zbrojařských holdingů, farmaceutických firem, geneticky upraveného potravinového průmyslu a bankovního sektoru, z výroby a distribuce drog. Většina těchto iluminátů bohatne díky rozšiřující se celosvětové chudobě a strhává moc na svou stranu. Bohatá a soběstačná Evropa jim byla dlouho na obtíž a její systematické zaplavení muslimským obyvatelstvem má vést k dalšímu navýšení vlastního bohatství. Investice do zkorumpování politiků v těch nejvyšších státních i světových funkcích, nehorázná podpora ,,neziskového´´ sektoru, a do převzetí vlády nad médii se velmi rychle vrátí a posílí tak vlastní nedotknutelnost.

  Boj s těmito světovládci je pro jednotlivce velmi nebezpečný. Ohrožení na životě i majetku může být velmi snadno důsledkem projevování nevole a nesouhlasu. Neštítí se totiž ničeho. Nezáleží jim na dětech a ženách, je jim lhostejný stupeň možného ohrožení. Nezajímá je stoupající počet znásilnění, vražd a jiné kriminality. Bojí se pouze davu, proto jej odzbrojují. Důležité jsou pro ně pouze vlastní zisky. Takže pokud doufáte, že někdo konečně zastaví příliv migrantů do Evropy, mýlíte se, není to v zájmu elit. Potřebují vnést do života Evropanů strach, chaos a později i válku. Především proto se děje to, co pozorujeme my všichni. Každý, kdo jen jediným slovem souhlasí s otevřením naší společnosti migrantům, kdo umožňuje jejich výskyt v naší zemi, je spolčen s těmi, pro které jste prachem a nikoliv lidmi. Přitom je jen na nás všech, komu dáme svůj hlas ve volbách. Bude li to opět levice, strany plné politiků souhlasících i jen s jedním z nově příchozích, podřezáváme si vlastní větev. A neuvědomíme li si to, poneseme následky nejen my, ale i naše děti. Maďaři a Poláci se postavili zvůli elit. My můžeme také.

J3.K