Jedna vláda pro celý svět

26. 06 2017

    www.inadhled.cz   Centralizace moci, respektive snaha o ni, má jednoho zásadní ho tvůrce, pár set různě významných činovníků-pomocníků   a několik miliard potencionálních podřízených, a tím i zotročených jednotlivců. Opět je třeba připomenout nadčasovost tvůrců filmové série Hunger Games. Jak by dopadl svět, to je víceméně jasné. Rozhodně ne dobře.

 

  Za touhou vládnout, tedy ovládat peněžní toky, pohyby obyvatel, jejich myšlenky a činnost, stojí hamižnost, egoismus, víra ve vlastní neomylnost a nepochopení samé podstaty lidstva, individuality jednotlivců i svrchovaných národů. Tak, jako jeden lev nemůže vládnout všem ostatním zvířatům, nemůže jeden člověk kralovat všem lidem na světě. Ani ten největší predátor nemůže počítat s tím, že jej budou všichni ostatní bezvýhradně respektovat. Už jen proto, že každý žije v jiném prostředí. Žralok uprostřed pouště může mít sebeostřejší zuby, přesto mu tam jsou na nic. Podobné to je s tzv. ilumináty. Možná se cítí bezpeční při svých setkáních a jejich rozhodnutí postupně likvidují společenské, ekonomické a politické uspořádání světa, ale je otázkou času, kdy by se museli začít bát vyjít i na ulici, aniž by byli napadeni. Ochranky a podobné nástroje je udržují při životech často už nyní, nicméně jak dlouho by to dokázali při skutečném převzetí moci a likvidaci celých národů?  Vzpomeňme si, jak skončil rumunský prezident Nicolae Ceausescu. To byl jen slabý odvar, svrhnul ho pouze jeden národ.

  Jistou zárukou toho, že se zločinecké organizaci v podobě OSN nepodaří převzít moc nad celým světem podobně, jako se pokouší vládnout Evropská komise celé EU, jsou země, jako je Rusko a Čína. Zatím co Rusové jsou hrdý a nezdolný slovanský národ, Číňané si také moc mluvit do svých zájmů nenechají. Je jen otázkou času, kdy se východoasijská země dostane na vyšší úroveň ve zbrojním průmyslu, a bude li mít Rusko nadále silnou osobnost v čele své vlády. Pokud ano, může se zbytek světa snažit sebevíce, ale ovládnout tyto dvě země se mu nepodaří. Všechny miliardy Rockefellerů a Rotschildů, Söröse, agitace zvráceného papeže a petrodolary Saudů způsobí na světě chaos, plno občanských nepokojů, mnoho neštěstí, možná i napomohou k semknutí mnoha obyvatel, ovšem nikoliv pro prosazování vlastních zájmů, ale spíše je poštvou proti sobě. Bylo by naivní myslet si, že nově nastolené pořádky by vydržely na dlouhou dobu. Přestože jedním z důvodů odzbrojení obyvatelstva je eliminovat rizika spojená s ochotou nést důsledky vlastních plánů a rozhodnutí, na pranýři by skončili časem stejně.

   Migrační vlna je pokusem rozmělnit sílu jednotlivých národů, který tkví v jejich soudržnosti. Stačí se podívat do Anglie, Francie a Německa, kolik je v těchto zemích ještě skutečných vlastenců. Obrovský příliv cizáků rozkládá postupně národní vědomí a staví proti sobě  starousedlíky a přistěhovalce. Někde se vraždí na ulicích, jinde se ohýbá právo, znásilňuje se, probíhá agitace, jejímž cílem je promíchat rasy. Je zvláštní, jakou energii věnují elity likvidaci té nejschopnější, tedy evropské. Zprůměrování inteligence, pracovitosti a poslušnosti by přineslo snadnou ovladatelnost Pseudoevropanů. Afrika a velká část Asie, také Jižní Amerika by se dali ovládnout snadněji, Austrálie je relativně bezvýznamným kontinentem a v Severní Americe by byl Kapitol, tedy místo pro světotrůn. Správou jednotlivých území by byli pověřeni sluhové elit typu Junckera, Macrona, Merkelové a Schulze. Plán to je hezký, ale třeba Poláci a Maďarové jsou jednoznačně proti, pravděpodobně ani římský patriarcha svým kázáním na tom nic nezmění.

  Ptáte li se tedy, co vede dotyčné iluminátory ke snaze ovládnout svět, odpověď je snadná. Touha po větší moci chutná těm, kteří už nějakou mají. Peníze patří k nejdůležitějším nástrojům, zároveň jsou jistým měřítkem úspěchu a způsobují podobné opojení, jako drogy.  Tím je vše dáno. Tak, jako u nás Babiš nutně potřebuje mít více a více, aniž by tím měl kvalitnější život, podobně to platí ve světovém formátu. Jen jde o podstatně více miliard, podniků, porobených lidí a větší moc. Být na špičce pověstného ledovce, na kterém by nad hladinou žila desetina všech lidí na této planetě, zatím co pod ní by živořil zbytek a vytvářel luxus pro ty nahoře. Pokud si toto neuvědomujeme, sami sebe odsuzujeme k tomu trávit životy pod hladinou.

J3.K