Jiří Kimla a jeho úvahy - Venezia

28. 02 2015

Přinášíme Vám i pár veršů, které jsou skutečně ze života. Dnešní je....

 

 

 

 

 

 

 

  Venezia

 

Prachy cest a soli, vody,

kamennými kvádry ladí Monteverdi,

králů hudby pán,

gondolou se plavit hodí,

pod fresky, jež stvořil Tizián.

 

Benátská laguno, zhmotnělá v kráse,

s pýchou svatého Marka baziliky,

řekni, co ještě hezčího uvidět dá se,

hrnou se odevšad turistů šiky.

 

Bývala doba osvícené renesance,

kdy malíř, sochař, bystrý všeuměl,

na rynku vzýval v svižné tance,

štětcem svým neb co v ruce měl.

 

Úžas dobou zkamenělý, oko patří na tu krásu,

zázrak vytesaný v kámen,

andělů slet na terasu.

Klekni, sluší se říct hezky nahlas:

dive divů, no tak amen…