Jsem duhová víla, a kdo jsi Ty?

6. 08 2019

www.inadhled.cz    Praha se na týden stává centrem zájmu vyznavačů popírání přírody, rodiny, logiky a v mnoha případech i exhibicionistů a provokatérů. Začal festival Prague Pride, s jehož podporou se netají nejen řada politiků a umělců shromážděných kolem Pražské kavárny, ale týká se to také Pražského magistrátu vedeného ho koalicí, která má k normálnímu vnímání světa skutečně daleko. I proto nad Prahou zavlála duhová vlajka připomínající slet homosexuálů a mnoha dalších nějak vytvořených pohlaví. Tedy přesněji…nad městem vlaje hrdá česká vlajka a prezidentská zástava, ale dole v podhradí už je tomu jinak.

  Přestože ve skutečnosti existuje jen muž a žena, jsme zahrnováni informacemi o dalších derivátech člověka. Máme transsexuální modelky, svatby mezi ženou a lustrem, ženou a psem, muslimové inklinují k sexu s kozami a s oslem, to když není žádná jiná dáma v dosahu, ale vzrušovat a přitahovat může některé lidi cokoliv. Dříve by aktéry podobných aktivit zavírali do blázince, nyní jim přidělí další nový symbol a pozvou je na festival lásky a tolerance. Doba se mění. Jestliže významní politici a političky mohou tvrdit, že za strčení do kolejiště před rozjetý vlak si může člověk sám svým stoupnutím si blízko k tělesu kolejí, že agresivní muslimští přistěhovalci bez vzdělání, pracovní morálky a sexuálních zábran jsou přínosem pro kulturně a ekonomicky vyspělou křesťanskou či ateistickou Evropu, pak nemůžeme být překvapeni, když vidíme známé tváře v blízkosti nebo čele slavnostního průvodu úchylů. Navíc i tato akce něco stojí a finanční prostředky na ni musí někdo poskytnout. Jestliže převážná část státních financí pochází z výběru daní, pak každý z nás, tedy i z řady heterosexuálů, matek samoživitelek, rodičů a dokonce i zjevných odpůrců podobných setkání na ni přispívá. Politik nevydělává, politik rozděluje. Takže podpora od magistrátu bude chybět jinde. Do pokladny organizátorů však přispívají i jiné státní úřady, dále sponzoři často z velkých společností a na zviditelnění se tak tedy podílí kde kdo.

  Homosexualita je stará téměř stejně, jako lidstvo samo. V živočišné říši existují druhy, které dokonce zvládnou v případě potřeby a rizika vyhynutí měnit pohlaví v průběhu vlastního života. Samozřejmě existují i případy, kdy se některá zvířata projevují homosexuálně, stačí někdy pozorovat psy, ale vše má nějaký smysl, například ukázku nadvlády či absolutní absence samiček. To se však bavíme o zvěři, nikoliv o vrcholu potravního a inteligenčního řetězce. Přestože lidské pudy samozřejmě vychází z podobného prostředí, jako u ostatních savců, jsou ovlivněné, respektive měly by být, vyšší schopností přemýšlet, ovládat se a logicky uvažovat. Bohužel, až dosud jsme si mysleli, že s menší mírou sexuální zdrženlivosti bylo možné počítat především u jednotlivců s nižším IQ. Jenže tomu tak není. Zatímco hloupý člověk je agresivní, ten chytrý je navíc vynalézavý. Takže postupně dochází k tomu, že se díky soustavné mravenčí práci homosexuálové dostávají do vedení firem, politických stran, na titulní stránky časopisů a do všech ostatních médií. A to jak muži, tak i ženy. A s nimi i další jiné odnože, které si lze jen představit včetně pedofilů. S rozšiřujícím spektrem možností se zvyšují nároky na legalizaci čehokoliv od sňatků přes adopci dětí či nároku na umělé oplodnění a zdarma prováděné změny vzhledu. Nyní se například ve Francii pracuje s myšlenkou snížit věkovou hranice pro beztrestný sexuální styk, což nahrává jak muslimům, tak i pedofilům.

  Nedávno jsme byli svědky toho, jak slovenský liberální deník Sme začal pracovat na změně přístupu k pedofilii a k jejím projevům. Podobně vnímáme stále silnější tlak na uznávání sňatků mezi homosexuály včetně zachování všech výhod s tím spojených (vdovské důchody, společné jmění, dědictví), které by šly za normálních okolností vyřešit po právní stránce jinak a jednodušeji. Další prioritou homosexuálů je právo na adopci dětí. Jde o nesmysl, neboť je již nyní jasné, že homosexualitu lze v dětech vypěstovat i tehdy, kdy by tyto v běžném rodinném prostředí zůstaly heterosexuální, tedy normální (děti v průvodu uvidíte bohužel také, a to hned vedle nahých individuí demonstrujících svou jinost). Jistým druhem deviace je poté změna pohlaví u dětí. Jste li dospělým a cítíte se být třeba autobusem, nechte si klidně přimontovat na hlavu volant. Ale u pětiletého dítěte tvrdit, že se kluk cítí být holkou, zvláště když žije s homosexuální dvojicí, je prostě pouze a jen přání jeho pěstouna či zvrhlého rodiče. Programová výchova dětí k životu v sexuálně vyhraněné menšině je prostě zločin na mladistvých. U dospělých jde často o módní záležitost, což se projevuje pozdějším návratem k heterosexuálnímu životu, jindy o špatnou zkušenost, která zanechala psychické následky, případně o potřebu být odlišným. Skutečně postižených jistým rozdílem ve zjevu a vnímánísama sebe je sice relativně dost, ale ve skutečnosti to nejsou zdaleka všichni, kteří se staví do pozice utlačovaného homosexuála.

  Průvod tolerance je tak skutečnou přehlídkou ujetosti. Kdysi by u takové akce asistovalo  plno lidí pracujících na odděleních psychiatrické nemocnice v Bohnicích, zatýkala by policie, o děti se starala sociálka. Pro ty, kteří by tvrdili, že je autor přiznivcem časů minulých, jen malá vsuvka. Homosexuálové byli vždy. Jen jim ze své popularizace nic nekápnulo, takže žili v zavřenějších komunitách a neměli potřebu se zviditelňovat. U extrémních případů skutečně končili oprávněně v blázinci. Dnes je tomu jinak. Existují lidé, pro které je jiná sexuální orientace osobní záležitostí, žijí s ní a nemají důvod být díky ní středem pozornosti. Ti si zasluhují úctu a pochopení. U zbytku je to však jinak. Takže... Politici vyvěsili vlajky a uvolnili dotace a granty, sponzoři se převlékli do duhových hávů, herci vyslovili podporu, do čela se postaví celebrity, určitě uslyšíme nějaké vzkazy od Milionu chvilek pro demokracii, Česká televize se přetrhne v pozitivních komentářích a duhovou stužku bude mít kde kdo. Dojde k posunu k schválení zákonů podporujících genderové šílenství, dozvíme se, jací jsou homosexuálové otloukánci a kdo použije slovo buzerant, půjde na pranýř. Nikdo se nebude zabývat tím, jaký dopad na společnost může mít nevhodná výchova dětí, přenos chorob v promiskuitní většině vztahu mezi mužskou částí homosexuálů a další s tím spojené aspekty. Firmy vidí možné zisky. Vzhledem k lepšícímu se ekonomickému zázemí těchto jedinců se z nich totiž stávají vítaní zákazníci.  Platí to pro široké spektrum společností.  A s vládou liberálů, Zelených a jim blízkých, u nás třeba Pirátů, nelze očekávat zlepšení situace či návrat  k normálnosti. Zajímavým však může být časem střet islámu a homosexuality. To už je otázka příštích let. Jen k zamyšlení. Kdo bude jednou bránit naší zemi před jakýmkoliv nepřítelem? Pravděpodobně to bude dělat jedině heterosexuál, vlastenec (křesťan a ateista) a zodpovědný rodič, a to v mužské i ženské podobě. Zbytek nepoužitelných lidí bude jen na obtíž. To není xenofobní, homofobní, rasistické či netolerantní myšlení, to je realita.

J3.K