Jsme svědky razantních změn uznávaných hodnot

23. 11 2018

www.inadhled.cz     Převratné tempo změn kolem nás způsobuje nejistotu, kterou řada vnímavějších lidí už dávno zaregistrovala. Především v oblasti technologií a uznávaných hodnot jde o velice rychlý proces. U technických záležitostí je to víceméně pochopitelné, neboť pokrok nezastavíš. Jestliže počátek minulého století znamenal obrovský rozvoj v oblastech průmyslu, dopravy a vědy, vstup do nového tisíciletí už byl v režii boomu kybernetiky, výměny informací a sociálních sítí.

  Velmi podstatným faktorem všech těchto změn je člověk. Jestliže předešlých pár tisíc let znamenalo z dnešního pohledu jen pomalou chůzi směrem k pokroku, vždyť jak moc se lišila po stránce technické raná doba faraónů od období starověkého Řecka či rozkvětu říše pod vládou římských ceasarů, o kolik dále pokročili středověcí rytíři? Jistě, vzniklo mnoho zajímavých nástrojů, dopracovali jsme se od kopí a štítů ke střelným zbraním, ale v podstatě až 17.století přineslo pár výraznějších objevů a až 19. se stává dobou, kdy si lidé začali konečně ulehčovat život. Do té doby dřeli jako koně naprosto ve všech oborech. Neměli tak příliš mnoho času myslet na ptákoviny, boj o přežití jim zabíral dost času. S rozvojem průmyslu však přichází nová éra lidstva.

  Jestliže počátek 20.století připadal tehdejším staromilcům něco, jako sprint do pekla, co by asi řekli nyní, kdy tři roky používaný počítač je vrakem a historickou fosilií, což u mobilu to často můžeme říct po roce. Podobnou rychlost lze zaznamenat třeba u televizí, kdy už nám opět mění frekvence přístroji schopnou vnímat a připravují přechodem na ni další obchod století, když většina lidí i díky svému pohodlí půjde koupit nový televizor, který bude samozřejmě lepší, byť z něj budou vypadávat stále větší hlouposti. Mocná ruka trhu opět úřaduje. A abychom nevynechali to nejviditelnější zvěrstvo, je třeba opět upozornit na globální likvidaci nejpříjemnějšího do provozu uvedeného vynálezu, kterým je auto, navíc s pořádným spalovacím motorem. Nikdo nečekal, že by se na benzín či naftu jezdilo ještě tisíc let, elektřina má své opodstatnění, ovšem nikoliv v raném stádiu vývoje, kdy je 90% problémů s přechodem na elektomobilitu nevyřešených. Nejdříve se musí najít řešení s krátkými dojezdy, rychlostí dobíjení, uvést do provozu dálkové bezdrátové dobíjení, naučit se vyrábět ekologicky nezatěžující elektřinu, a pokud jde o přírodu, také ji nezatěžovat dosavadní náročnou výrobou baterií a jejich recyklací či likvidací. Dokud se toto nevyřeší, je spalovací motor jediný známý způsob, jak pohánět nezávislé dopravní prostředky. Překotná stanovování nesmyslných emisních limitů je činnost spojená se sebedestrukcí západního světa.

  Ruku v ruce s technologiemi jde informatika. Rozšířit nyní jakoukoliv zveřejnitelnou zprávu je otázka vteřin. Její další šíření už je poté automatické, především internet a sociální sítě jsou v tomto případu velmi agresivním doručovatelem. Tím pádem u informací není důležité, kde je vypustíte, ale spíše zda li to uděláte a kdy. Načasování je podstatné tehdy, má li dotyčná zpráva něco rozpoutat. Je jedno, jde li o nákupní horečku, politický skandál či vlnu projevu názorů. S tím vším se dá snadno pracovat a ovlivňovat tak dění v naprosto všech možných a myslitelných sférách či prostorech. Což je dáno tím, že i přes existenci sociálních bublin je jejich prolínání nastaveno tak, aby informace nezůstávaly jen v té, do které byly vypuštěny. Naopak je třeba vždy poznat svého nepřítele, takže pravicoví politici vždy četli levicově zaměřené noviny a je běžné, že máte v oblíbených položkách často uložen kontakt na protistranu.

  Jak je uvedeno v nadpisu, jsme svědky změn uznávaných hodnot. Lidé nikdy neměli tolik možností se něco okamžitě dozvědět. Jsme pod palbou mnoha názorů, doktrín a ovlivňování naší mysli je neskutečně agresivní. Nejde jen o reklamy na zboží a služby, tam se lze ještě i za cenu určitých ztrát při špatném výběru orientovat, byť složení pracího prášku či potravin často rozumí jen zkušený chemik, ale při vynaložení snahy se prostě podaří najít svou cestu. Co je však daleko horší, je působení politiků a mnoha dalších odborníků a expertů na to, jak máme myslet, vnímat svět i blízké okolí. Určují nám, co je pro nás podstatné a co nikoliv. Vytváření stád ovcí z obyvatelstva mělo svou paralelu snad jen v době vzestupu moci nacistů v Německu. Zfanatizování davu se už tehdy stalo vynikajícím nástrojem pro získání nejen vlády, ale s ním spojeným i majetkových obohacením elit. Nynější doba je však negativně výjimečná tím, jak ideologicky je na nás působeno. Jestliže za komunistů nám bylo předkládáno, že Západ je fuj a Sovětský svaz je tím pravým, měli jsme to jednoduché. Někdo s tím souhlasil a jiný ne.

  Teď je to jinak. Média na nás chrlí takové množství lží či polopravd, že se v tom vyznat nedá. I přes televizní podporu Halíků, Drahošů, Kalousků a dalších víme, že migrace je podvod a vede k likvidaci Evropy. Prague Pride nám ukazuje tisíce genderově pomatených jedinců, homosexuálů i sprostých buzerantů, sexuálně nevyrovnaných a nezařazených, ale my víme, že normální partnerství vedoucí k rodině je vztah mezi mužem a ženou. Tvrdí li nám, že Tuzemák nemůžeme nazývat rumem, tak si stejně nic jiného než rum do grogu nedáme. Podobný přístup má aspoň ta starší generace ke všemu. Ovšem u mladších a po revoluci narozených už lze vnímat, že podobné myšlenkové pochody nemají. U nich ta nová doba zapracovala jinak a jejich myšlení je prostě daleko stádovější. Navíc indoktrinace ve školách je opravdu na vysoké úrovni a díky televizní masáži, mediálnímu opakování témat, která vedou čtenáře k změně chápání a jsou natolik dobře a profesionálně zpracovaná, že je lidé berou za své, dochází ke ztrátě schopnosti používat selský rozum. Již nacisté věděli, že správně podaná ideologie dokáže dav vyburcovat i k poměrně primitivnímu a agresivnímu chování (viz zahazování kytic na Národní, urážení hlavy státu či rozdělení naší společnosti). Nynější ideologové postupují naprosto stejně. Jdou v čele rozvášněného davu, dokonce i tehdy, když ten samotný dav je před pár léty posílal na šibenici.

  Doba se mění. Po stránce technologické už kroky zpět asi dělat nebudeme, tedy pokud nedojde ke konečné katastrofě. Ale v oblasti přemýšlení je třeba se vrátit k vlastnímu rozumu, schopnosti ho používat. A vzpomenout si na další tradiční postupy, které jsou tu s námi už tisíciletí. Nezapomínat, že prioritou lidstva byly vždy rodina, vlast, domov, bezpečnost a schopnost se bránit. Pokaždé, když se na tyto veličiny zapomnělo, přišel trest. A žádný mobil a počítač to nahradit nedokáže.

J3.K