Jsou věci, které lze zařadit mezi nepochopitelné.

17. 01 2017

www.inadhled.cz   Není to tak dávno, co jsme za vrchol umění něco pochopit považovali uvědomění si rozdílů mezi uvažováním ženy a muže. Nutno konstatovat, že moderní doba přináší daleko tvrdší oříšky, než byl původ žen na Venuši a mužů na Marsu.  

   Moderní společnost míří k naprosté degradaci rodiny, a to z několika důvodů. Snaha o rovnost pohlaví vede postupně k vytvoření třetí dimenze nazvané unisex. Dobrá, lze pochopit existenci jedinců, kteří si neumí poradit s nástrahami přírody, někdy možná i podléhají jisté módnosti homosexuality. Může se stát, že se někdo narodí s poruchou vnímání své orientace, nicméně se z tohoto stavu nesmí tvořit norma. Ale tvoří se. Vynechme úchylnou situaci, kterou je prezentace unisex WC na jistém letišti, náhodou může být zábava pozorovat ženu toužící jít vykonat potřebu na pisoár, horší jsou snahy o legální sňatky a adopce dětí. Přiznejme si, že stále je normální, že ženy rodí potomky a muži chodí na lov a do války. V přeneseném významu živí rodinu a chrání ji.

  Tím se dostáváme k rozděleným rolím obou pohlaví. Matka příroda zařídila pomocí jistých fyziologických rozdílů jejich různé schopnosti. Emancipace se snaží je všechny smazat a nastolit tzv. rovnoprávnou společnost. Muži a ženy mají být postaveni na stejnou úroveň. Je jedno, jakého jste pohlaví, nemá být žádného rozdílu. Co na tom, že muž neotěhotní, nemá menstruaci, nemůže kojit? A nakonec, proč by nemohl žít s mužem v manželství a adoptovat holčičku? A dvě ženy zase třeba chlapečka? Proč? Protože to je proti přírodě. Člověk sice umí likvidovat některé přírodní zákony, většinou je to však destrukce stávajícího s následkem vyhynutí postiženého druhu.

  Zvláštní je, že mezi aktivisty podporující homosexualitu a emancipaci je plno těch, kteří zároveň vítají muslimské migranty. Vyvěšují láskyplná hesla a tolik si přejí příchod dalších a dalších davů cizinců. Přitom je to to samé, jako by si pod sebou podřezávali větev, či si na záda malovali terč. Stejně nepochopitelné je to u lidí, kteří volají po svobodě. To samé platí pro matky toužící po mohutném a vyvinutém černochovi či Arabovi. Uvědomují si vůbec tyto vymyté mozky, co je součástí islámu? Kam až zasáhlo genderové inženýrství?

  Islám v podobě, ve kterém je k nám importován, obsahuje mimo jiné mnoho prvků násilí, brutality, právo šaría a plno dalších zvyků, které se neslučují s tím, co známe. Muslimové přitom patří k nejméně přizpůsobivým, sama podstata islámu je založena na jeho šíření se zbraní v ruce.  Jedním z jeho základních atributů je rozdělení role muže a ženy. Muž je jednoznačný vládce, žena je mu podřízenou osobou. V podstatě je rodičkou a slouží k bezprecedentnímu sexuálnímu pobavení svého muže, často i po zmrzačení vlastních pohlavních orgánů ženskou obřízkou. Slouží mu a její práva jsou značně omezená. Což sebou nese likvidaci emancipace a rovnoprávnosti, také to potlačuje homosexualitu, její projevy se násilně trestají. Dalším projevem je výchova dětí od 7mi let svěřená do rukou otců, od této chvíle je syn postaven v hierarchii nad svou matku. Následují sňatky starších mužů s nezletilými dívkami a ztráta možnosti vzdělávání u žen, často nemožnost řídit motorové vozidlo, a plno dalších lákavých bonusů.

  Jak je tedy možné, že o příchod muslimů bojují lidé, kteří by se jich měli nejvíce obávat? To je pro mne naprosto nepochopitelné a krátkozraké. Muži se nebojí o své ženy a děti? Homosexuálové se nebojí o svůj život? Emacipované ženy se chtějí obléct do hidžábů i burek,  nechat se obříznout a poté zavřít doma, rodit jedno dítě za druhým s tím, že už v jejich dětství ztratí vliv nad výchovou? Chceme být svědky kamenování, uřezávání údů a střelby na ulicích? Křesťané se neobávají o osud vlastní víry? Zde je třeba si bohužel uvědomit, že největší kacíř a neznaboh kolaborující s islámem sedí na papežském stolci ve Vatikánu a dělá vše pro ponížení celého křesťanského světa.

  Možná jsem hloupý, možná ničemu nerozumím, možná jsem rychle zestárnul a nepochopil tak potřeby moderní doby. Ne!!! Pouze odmítám přijmout rezignaci před hloupostí, naivitou lidí odpovědných za tuto dobu, systematickou likvidaci rasy, jejímž jsem příslušníkem, moc peněz velících k naprosté poslušnosti davu. Možná mne jednou zavřou, třeba i zastřelí, do poslední chvíle ale budu vědět, že jsem se nezlomil při klanění se těm, kteří zklamali naší důvěru a obrátili ji ve vlastní zisk a prospěch, byť časově velmi omezený. Asi nejsem tolerantní, ale aspoň vím, že se jen tak nepoddám. Jsem opravdu naštvaný.

  J3.K