Kam až mohou vést mediální lži?

28. 12 2018

www.inadhled.cz    Mediální masáž v podobě kvalitně tendenčně vedeného vysílání a uveřejňování článků vede k naprostému dezinformování velké části obyvatelstva. Podílí se na tom především velké televizní a rozhlasové stanice. Neustálé překrucování faktů, zamlčování skutečně otřesných událostí a snaha změkčit následky těch, o kterých se veřejnost dozví, popírání historických faktů a zamlčování příčin vedoucích k degradaci lidí a celých národů se stalo standardem, dle kterého média přistupují k mezinárodní i vnitropolitické situaci.

  Naší donedávna nejvýznamnější stanicí byla Česká televize. Její vliv na české obyvatelstvo je dosud výrazný. Přestože nejznámější tváře vystupují velmi profesionálně, je už dlouho zřejmé, ze kterého směru přichází instrukce předcházející především zpravodajským pořadům. Diváci, kteří nejsou ochotní pochybovat o slovech redaktorů, moderátorů a hostů ve vysílání, nemají ani důvod hledat jiné zdroje informací. Důvěryhodnost ČT a ČRo je pro ně svatá a v případě, že náhodou někde získají možnost vnímat i jiné zprávy, než jsou zvyklí, považují je za fake news a odmítají připustit, že je aspoň něco jinak, než jak to je podáváno na jejich oblíbené stanici. Pravděpodobně si i myslí, že ,,odborníci´´ zvaní do diskuzí jsou špičkou mezi znalci daných problematik a v podstatě ani jiní další nejsou, protože se na obrazovce pořád točí ti samí. Kam až vedou toto lhaní a manipulace s lidmi? A netýká se to pouze migrace, Sýrie, Ukrajiny, ale též čehokoliv spojeného s Ruskem, Čínou, Zemanem a Trumpem. Opakem je glorifikace Havla, Söröse a Evropské unie, respektive naší existenční potřebě být její součástí. To samé platí o sounáležitosti k NATO. Naprosto se záměrně přehlíží průnik neziskovek do škol, médií a nejvyšších pater politiky. V závěsu jde podpora genderového inženýrství spojená s potlačení přírodních zákonů a logického myšlení.

  Nedávno šokovala svět brutální vražda dvou Evropanek na severu Afriky. Tam, kam každý rok míří stotisíce Evropanů na dovolenou a lze se domnívat, že vliv kultury našeho kontinentu by měl být v této lokalitě opravdu podstatný.  Dvě mladé dámy se vydaly ve své naivitě dále od přímořských letovisk a zcela naivně rozložily stan poměrně daleko od civilizace. Možná se dosud také dívaly na severskou obdobu ČT a netušily, co vše se děje v reálném světě. Ignorovaly nebezpečí plynoucí z návštěvy země s obyvatelstvem muslimského vyznání. Možná ve svých představách toužily po normálním přátelství, které byly zvyklé navazovat kdekoliv v křesťansky smýšlejících zemích. Nelze vyloučit, že chtěly přesvědčit své známé o tom, že není důvod se bát cestovat, ostatně i u nich jistě běhající v televizi reklamy na nabídky krásné a bezpečné dovolené v Maroku a Tunisku. Dopustily se neuvěřitelného a tragického omylu. Nebyly první a jistě ani poslední, nicméně jejich životy skončily skutečně drsně. O fanatičnosti vrahů svědčí i pořízení nahrávky a její odeslání pozůstalým. O degeneraci politiků a médií pro změnu to, že chtějí jakékoliv rozmnožování přeposlání tohoto videa trestat až čtyřletým vězením. Přitom co jiného, než pravdivý záznam zločinu může ukázat lidem pravdu? Tu však nikdo nesmí znát a opět se lže a trestá.

  Neinformovanost veřejnosti vede k dalším následkům. Například sociální sítě jsou plné reakcí, které doslova šokují. Někdo upozorňuje na to, že ženy se dostaly někam, kde neměly co dělat. Tito lidé vůbec nevnímají možnou naivitu způsobenou nedostatečnou schopností reálně posoudit nebezpečí. Kolik z našich studentů sociálně a humanitně zaměřených vysokých škol by podobné místo navštívilo se stejnou naivitou? Další reakce omlouvaly nikoliv vrahy samotné, ale jejich příslušnost k islámu. Jistě, existuje mnoho muslimů, kteří by nic podobného neudělali, nicméně pravděpodobnost, že podobný zločin způsobí někdo, kdo uctívá Proroka Mohammeda, je daleko vyšší, než to, že by něco podobného udělal křesťan, Žid či ateista. Navíc důkazů o tom, že immáni a další islámští církevní představitelé přímo vybízí své věřící k násilí vedenému vůči jinověrcům, je nesmírně mnoho. Pochází nikoliv jen ze zemí, v nichž je islám doma, ale i z evropských metropolí, kde je původní obyvatelstvo postupně nahrazováno muslimy. V ČT nám nikdo neukáže, co se děje v britských, francouzských a belgických městech, v nichž stojí řada mešit. Nikdy tam neuvidíme ani to, jak se mění švédské prostředí a jejich předměstí, nebo berlínské gangy složené z imigrantů ve věku od 14ti let výše a terorizující celé čtvrti.

  Záměrné překrucování faktů, zamlčování podstaty islámu a důsledků jeho agresivního pronikání do Evropy vede k pomýlenému vnímání především u mládeže. Právě na ni míří velká část multikulturní propagandy. Na druhém místě jsou tzv. intelektuálové. Hra na inteligenci a snaha na ně působit pomocí preferovaných odborníků, jejichž náhled je buď dobře ohodnocený, nebo jim prostě stačí být vidět a tím se dostat do podvědomí národu, jede na plné obrátky. U politiků lze vnímat jistou shodu odpovídající potřebě udržet se u koryta, u zdroje peněz a moci. Vzhledem k tomu, kdo vládne Evropské unii, lze předpokládat, že každý, kdo se postaví doktríně multikultury, bude vzápětí semletý a rozdrcený. Ostatně to vidíme i na českém premiérovi, jehož mlžení kolem přistupování a nepodepisování Globálního paktu je jen další ,,perlou´´ v jeho funkčním období (to lze říct o kličkování Babiše v kauze Huawei) Konstatovat, že materiály s paktem spojené nečetl a ani číst nebude, protože na to nemá čas, je absolutním selháním, navíc se objevil dokument ze zasedání vlády, kde svým podpisem schválil přistoupení ke Globálnímu paktu. Je s podivem, s jakou arogancí se český národ dokáže smířit. Nikoliv pouze u členů vlády, ale i u většiny poslanců v Parlamentu, Senátu a nakonec i u těch, kteří nás zastupují v orgánech EU.

  Je třeba si přiznat, že spojené síly ČT, ČRo, významných mediálních impérií, komediantů, Seznamu a politiků jdoucích ruku v ruce s neziskovým sektorem jsou opravdu důslednou skupinou ovládající tento stát. Stojící proti nim, tedy Miloš Zeman, pár reálně uvažujících politiků, dále aktivní autoři článků na nezávislých serverech, v ČT neuveřejňovaných odborníků a veřejně známých osobností, to opravdu momentálně bez podpory široké veřejnosti nedokážou změnit.  Nedostatek skutečných informací povede i nadále ke zkresleným představám o islámu, migraci a jednou i k tomu, co se děje už nyní v zemích, v nichž se islám postupně rozšiřuje. Vražda dvou turistek je jen špičkou ledovce. Jednou se budou podobné věci dít i přímo u nás za přihlížení těch, kteří se budou bránit pouze tím, že o problematice nic nevěděli, protože média o tom nic neříkala. Ostatně sociální sítě už nyní přináší důkazy o tom, kam směřuje uvažování mladé generace a bohužel i těch starších, v nichž je pocit svobody podpírán falešnou solidaritou a neschopností uvědomit si, že Západ před 30ti lety nastoupil cestu k socialismu, zatímco my jsme z něj utekli. Rusko už dávno není Sovětský svaz, Čína je kapitalističtější než Francie, Anglie a Švédsko  jsou blíže k chalifátu než k tradičním historickým odkazům rytířů a Vikingů. Lže se nám neustále.  Jsme s tím smířeni?

J3.K