Kam až vede ekošílenství?

24. 06 2019

www.inadhled.cz   Strašidlo uhlíkové stopy a nebezpečných skleníkových plynů se stalo v očích šílenců nositelem pokroku. Zdá se, že začal boj o to, kdo vymyslí a uvede do provozu větší hovadinu. Jestliže dosud udivovala strmá kariéra švédské autistky Grety vidící v ovzduší vyšší koncentrace CO2 a  uvažované na nominaci  potřebné k získání Nobelovy ceny, máme tu dalšího hlupáka, kterým se stává irský předseda vlády. Začal totiž razit novou myšlenku, po jejímž naplnění se v Irsku přestanou soukromníkům prodávat automobily, přičemž dojde také k zákazu spalovacích motorů. Zároveň je v plánu ukončit výrobu elektřiny v elektrárnách pracujících na principu hoření fosilních paliv a jejich náhrada těmi, kterým se říká ekologické, a pracují s obnovitelnými zdroji. To znamená, že Irsko bude z vesmíru vypadat jako letiště se zaparkovanými vrtulníky a riziko, že se celá země vznese, tak nabere na vážnosti.

  Aby toho nebylo málo, ten samý premiér prosazuje rychlé navýšení populace o 1 milion obyvatel, a to importem migrantů. Ti budou umístěni do stávajících měst tak, aby se zvýšila hustota počtu obyvatel ve velkých aglomeracích. Irům bude následně vysvětleno, že je to pro jejich dobro a měli by si rychle zvyknout, neboť je to moderní a progresivní.  Při prosazování tohoto plánu dochází k naprosté ignoraci následujících skutečností.

  1. Zákaz prodeje vozidel soukromým osobám je nejen omezující, ale zároveň krokem o stovky let zpět směrem ke středověku.
  2. Skleníkové plyny a CO2 nejsou zdaleka tak významným činitelem při změnách životního prostředí, jako devastující zemědělská a hospodářská politika Evropské unie
  3. Zvýšení hustoty obyvatel žijících ve městech je krokem proti stávajícímu trendu ve snaze udělat i města ekologičtější. Zvýší se tím množství odpadů, dále zkomplikuje dopravní obslužnost, naroste potřeba nákladného zásobování měst a dojde ke ztrátě komfortu.
  4. Další míchání ras přinese velké problémy v soužití a z Irů se v Irsku stane brzy menšina.
  5. Pokud by se skutečně podařilo prosadit tuto ideu, je pravděpodobné, že Irové postupně začnou opouštět vlastní zemi.

  Je s podivem, že mohli Irové zvolit za předsedu vlády takovéhoto ideologa.  Je sice známé, že obyvatelé této části Ostrovů poměrně dost konzumují alkohol, ale zároveň vždy měli pověst hrdého a svobodného národa. Nyní jim jsou utahovány šrouby a záštitou je ekologie a migrace. Jde o další důkaz toho, že lidstvo zblbnulo a evropská populace se postupně řítí k zániku v té podobě, která jí dosud dávala náskok před většinou ostatních. Evropa pod vedením politiků z řad liberálních demokratů a různých forem Zelených s okořeněním dalších levicových radikálů a neomarxistů spěje ke své zkáze. Tam, kde bylo auto či motocykl znakem občanské svobody, nastupují zákony a nařízení vedoucí k postupné likvidaci automobilového průmyslu. I přes řadu vědeckých a ekonomických studií hovořících o minimálním vlivu člověka na klimatické změny na planetě se politici chytili teorie o sebezatracení, pokud neuděláme přítrž znečišťování ovzduší pocházející od aut se spalovacím motorem.  Přitom klimatická krize je výmyslem chorých mozků, kterých řada sedí na radnicích nejen v Evropě, ale bohužel už i u nás. Existuje mnoho možností, jak dále žít s našimi automobily, přitom lze eliminovat jejich výfukové plyny výsadbou zeleně, což platí především o městech. Bohužel místo této činnosti se betonuje, dláždí a neuváženě staví.

  Potřeba a cena elektřiny s přicházejícími elektromobily se zmnohonásobí. Otázkou zůstává, dokáže li  jí lidstvo vůbec tolik vyrobit, zvláště tehdy, když odstaví jaderné a na fosilní paliva fungující elektrárny. Je velmi pravděpodobné, že nikoliv, což opět naruší komfort a pohodlí, na které jsme si zvykli. Demagogie v podání ekoaktivistů a s nimi spřízněných politiků vizionářů je natolik zjevná, že každý aspoň trochu logicky myslící člověk musí pochybovat o duševním zdraví propagátorů tohoto směru. Evropané se po 2.světové válce a překonání jejích následků měli velmi dobře. Po roce 1989 jsme se k nim přidali i my, jenže uplynulo pár let a opět se řítíme do pěkného průšvihu. Militatní skupiny mladých už ničí SUV, vznikají zóny, kam smí jen vybraná vozidla, dochází k represi většiny řidičů a ještě je nám tvrzeno, že je to pro náš blahobyt. Pokud by měla být z nějakého důvodu plná Letenská pláň, pak tedy proto, abychom se postavili proti snahám vrátit nás o století zpět. Irsko je jednou z prvních vlaštovek, ale podobné plány mají v Holandsku, Švédsku i Německu. Pojďme tedy pozorovat degeneraci určitých národů pěkně z dálky a rozhodně se k nim nepřipojujme. Jednou tak budeme nositeli tradic, pokroku a hlavně…zůstaneme sami sebou, tedy Evropany v Evropě. Je totiž otázkou času, kdy budeme zemí zaslíbenou pro myslící elity ze Západu. Tedy pokud vše ustojíme, tím jsou myšlené i demonstrace vzniklé na základech liberálního eurouvažování. Copak si opravdu necháme vládnout blázny?

J3.K