Právě se nacházíte:

Kde se bere nenávist?

11. 07 2016

  www.inadhled.cz    Doba dovolených je ideálním časem pro letní stěhování národů. Nikoliv pro nelegální, ke kterému vyzvala Angela Merkelová a zahltila tím nejen svou rodnou zemi lehkoživky. Je tím myšleno prázdninové promíchávání různých národností v turistických destinacích.  

  Ještě loni bylo Turecko plné Rusů, předloni Egypt a Tunis navštívilo mnoho Evropanů, a tím především křesťanů a ateistů. V Dubaji bydlí v jednom hotelu Američané, Němci, Arabové i Rusové doplněni Japonci a Číňany. Různorodost náboženství je zjevná. Kdysi žili v jednom státu Srbové a Chorvati v těsném sousedství bez zjevných problémů. A bylo ba tak tomu dosud, kdyby vše zůstalo na prostém lidu.

  Bohužel každé společenství dává možnost zrodu elit. Již kdysi dávno se společnost začala rozdělovat na různé třídy, ta vedoucí poté požívala jistých nadstandardních výhod. Nejdříve to byli náčelníci a šamani, později králové, šlechta a duchovní. První boje měly svou příčinu ve sporech o potravu a loviště, později se přidaly snahy rozšířit genetické portfolium a kradly se ženy, ale skutečné války a mocenské boje začaly až touhou po majetku. S tím se na scénu světového dění dostavila politika.

  Samotní lidé jsou většinou velmi dobře snášenliví. Je zvláštní, jak snadno dokážeme o dovolených hodit za hlavu většinu starostí, přenést se přes nesmyslné mezinárodní rozmíšky. Nemáme problém se bavit s příslušníkem kterékoliv rasy, vyznání, komunikujeme s kdekým a nemáme li pocit, že jsme ohroženi, je nám v podstatě jedno, kde jsme. Nebezpeční jsou pouze ti, kteří podlehli propagandě a nemají vlastní názor.

  Agresivitu mezi národy a státy totiž způsobuje několik atributů.

a)      Politické skupiny snažící se nejen o moc na vlastním území, ale především přenést svou rozpínavost i do jiných zemí.  Zneužívají mediální prostředky, mocenské struktury a zkreslování faktů.

b)      Vojenská uskupení ruku v ruce se zbrojním průmyslem. Ke své existenci potřebují vytvářet kritické situace v různých částech světa, zvyšovat tak produkci zbraní a kumulovat zisky.

c)       Farmaceutické koncerny, které dokážou hýbat děním v celém světě. Díky nim vzniká mnoho záhadných epidemií a nových onemocnění, která je třeba následně léčit.

d)      Nadnárodní hospodářské, těžařské a obchodní konglomerace prosazující vlastní zájmy za každou cenu, tedy i přes vytváření ekonomických krizí.

e)      Bankovní domy, jejichž finanční politika je často buď velmi krátkozraká, nebo naprosto riskantní. Banky jsou dalším původcem problémů světových ekonomik.

f)        Ambiciózní jedinci ztrácející spojení s realitou a zneužívající své moci, k níž se dostali buď shodou náhod, nebo se stali loutkami v rukách ještě mocnějších a snaží se zavděčit.

  V poslední době jde bohužel o souběh všech faktorů najednou a především Evropa, sever Afriky a jihozápadní Asie stojí na pokraji krachu. Evropané jsou poměrně náhle postaveni před pozitivně neřešitelný problém přistěhovalců a pravděpodobně postupně dojde k podobné situaci, jako u Indiánů v Americe. Pokud jste viděli finále mistrovství Evropy ve fotbalu uskutečněné ve Francii, vypadalo to spíše na zápas o titul afrického kontinentu a domácí tým by svým složením z hráčů černé pleti patřil spíše do rovníkové Afriky. Potlačování bílého etnika v jeho domovině se stalo součástí záměru výše uvedených skupin ovládajících svět.

  Až budete na dovolené, bude Vám relativně jedno, kdo leží vedle Vás na pláži.  Budete v poklidu konverzovat se zástupcem kterékoliv národnosti, bude li se k Vám chovat slušně. Ale po návratu domů na Vás opět zaútočí propaganda s tím, kdo jak se chová proti světovým zájmům. Není to pravda. Ty zájmy jsou nikoliv světové, ale soukromé. Zůstanou li Američané a Rusové doma, nebudou li Němci, Holanďané, Francouzi a další tahat do Evropy jinou kulturu a náboženství, vydrží li muslimové ve svých domovech bez intervencí americké všeobjímající politiky, Zelení se budou snažit o pořádek kolem popelnic a ve světových oceánech a pralesech, bude na světě lépe. Je nejvyšší čas se vzepřít domnělým nadrasám a začít žít svůj život. Jinak nám ho seberou. Dělají proto vše.

J3.K