Když je lež oficiálním náboženstvím

8. 01 2017

  www.inadhled.cz    O tom, že lež má krátké nohy, učíme děti od malička. Snažíme se tak zabránit tomu, aby se potomci naučili používat lsti zvané lež co nejméně, a vštěpujeme jim ideál pravdy. Přestože jde o bohulibou činnost, vzhledem k tomu, do jakého prostředí je časem vyšleme, je možná připravujeme špatně.

   Lhaní je atributem lidských životů od nepaměti. Jeho používání je součástí taktiky, doktrín, na jejím základu stojí nejedno náboženství, je spojené s politikou, patří k médiím. Je de facto všudepřítomné. Malé podvůdky dětí jsou jen nevinnou zábavou, se kterou rodiče od malička bojují. Přijde doba, kdy bude hůře. Vynechme nyní klasické mezilidské vztahy mezi mužem a ženou, které často provází nejedna lež způsobená snahou zakrýt to, co nepovoluje morálka vštěpovaná nám do hlavy po tisíciletí. Stačí nahlédnout do vztahů v jiném náboženství, rázem zjistíme, že u nás jsou partnerské spory většinou procházkou růžovým sadem. Tedy zatím.

  V širším kontextu se stává lež těžko překonatelným nástrojem. Podíváme li se zpět pouhých 2000 let, je třeba si přiznat, že lhaním se dostala na dlouhé roky k moci v Evropě právě církev. Její existence je možná postavena na historickém základu, vzhledem k nemožnosti dokázat jeho skutečnost byla většina událostí spojená s Ježíšem a vznikem křesťanské víry vybudována na fikci a upravování skutečnosti k vlastnímu prospěchu. Nicméně víra je slovo příbuzné se slovem věřit, je tedy na lidech, čemu věřit chtějí. Je také třeba upozornit na to, že islám velmi pravděpodobně vznikl přičiněním křesťanských papežů a původně měl fungovat jako bič na nepohodlné křesťany v osadách kdesi na severu Afriky. Jako často, i tentokráte se to tak trochu vymknulo.

  Jak víme, tam, kde přestávala zabírat autorita Boha, přišla na řadu politika. Ve starověku došlo ke změně náboženských řádů, ve středověku se symbióza církve a světské moci projevovala vyhlašováním klatby a dosazováním vzdoropapežů, novověk zatlačil církev do sebeobranných bloků, i když nedávné církevní restituce vyrazili ateistickým Čechům na dlouho dech. Promarnili jsme možnost zbavit se historické křivdy, jejímž důsledkem bylo neskutečné bohatství církví získané dlouholetou manipulací s obyvateli. Může za to úplatnost politiků a mravenčí a bohatě ohodnocená práce Miroslava Kalouska.

  Nynější období už představě Boha všemohoucího příliš nefandí, nicméně lže se dál, jen ve jménu něčeho jiného. Dá se říct, že kterákoliv doktrína je náboženstvím postaveným na určité fámě. Nedávným světectvím byl fašismus, později ho u nás vystřídal socialismus směřující ke komunismu. O vyslovených lžích v období většiny minulého století není třeba diskutovat. Ani vstup disidentu do nejvyšších politických pater a inaugurace Václava Havla do prezidentské funkce neznamenaly změnu. Zde se fikcí stala samotná pravda, která se objevovala v projevech hlavy státu a rozpouštěla se v jeho skutečných činech. Ani další pokračovatelé v jeho myšlenkách nepostupují jinak. Překrucováním faktů se snaží z jeho neopodstatněné popularity vyzískat co nejvíce.

  Pomyslného vrcholu zneužívání pravdy a lži však dosahujeme až nyní. U nás v překrucování informací výrazně vedou média ruku v ruce s některými politiky. ČT, řada deníků a týdeníků pracují na politickou objednávku, zneužívají svého dosahu a systematicky vyrábí dezinformace.  Zahanbit se však nenechávají ani politici samotní.  Na iluzi má postavenou kariéru ve vládě Andrej Babiš, ovšem v tomto prostředí se lže programově. Jestliže on trpí ztrátou paměti nonstop, Sobotka, Kalousek a většina dalších to také mají snad vrozené. Náboženstvím se stala migrace pro další skupinu lidí, kterým stejně, jako kdysi církvi, přináší neskutečné zisky a snadnou obživu bez ohledu na tragické dopady.

  Aby toho nebylo dost, nejde o typicky český jev. S dezinformacemi se roztrhnul pytel a dění kolem amerických voleb, Ukrajiny a Sýrie, EU a migrace se stalo synonymem pro totální lhaní velké části médií. Barack Obama je přímo ukázkovým mužem žijícím ze lži. Tajemnost jeho místa narození, studia na právnické fakultě (možná, že i v USA mají svou Plzeň), později udělená Nobelova cena míru za to, že je černoch, totální rozvrat systému v Severní Africe a na Blízkém Východu, pravděpodobnost muslimského vyznání a momentální neochota opustit s pokorou Bílý dům jsou jasným signálem, že USA nejsou zdaleka onou morální autoritou, za jakou jsme je kdysi měli. Rusko samozřejmě také používá různé nástroje propagandy, nicméně nyní je na tom lépe, než katastrofálně se chovající americká klika demokratů a podnikatelská elita v čele s ilumináty.

  Je smutné si připustit, že žijeme ve lži. Děti učíme něco jiného, než jim bude jednou dopřáno. Je hrozné si uvědomit, co se stalo skutečnou přirozeností. A ještě horší je, že čím výše se dostanete, tím menší šanci potkat se s pravdou máte. Náboženství = politika = média = lež. Platný vzorec pro dlouhé období. A z pravdy je pouhá iluze.

J3.K