Právě se nacházíte:

Komunikace…

27. 10 2014

www.inadhled.cz  Je velká výhoda, máme li si možnost vybrat v způsobu, kterým budeme komunikovat se svým protějškem. Je jedno, jde li o partnera obchodního, přátele, nebo o kontakt mezi mužem a ženou.

   V obchodním styku je třeba většinu vzájemných dohod sepsat a podepsat, to aby se předešlo budoucím komplikacím. Též předávání mailem je naprosto v pořádku, jde li o úřední sdělení, pokyny a příkazy, vždy je lepší mít vše zpětně doložitelné. Plno lidí, kteří nejsou schopni plnit své závazky, dostát svým povinnostem a využívají benevolence okolí, se tím dostává pod důkazní tlak a  musí se více otáčet.

  Jiné je to v kontaktu mezi partnery a přáteli. Trend posledních let neúprosně zatlačil komunikaci pomocí dopisů, na jejich místo nastoupily maily, pohledy nahradily smsky a poslední dobou i krátká hesla plná smailíků na sociálních sítích. Většinou to stačí k tomu, abyste dali vědět ostatním o tom, že žijete. Ale ne každý dokáže z krátkých textíků zjistit, jakou máte skutečnou náladu, pocity a co přesně chcete říci. Velmi snadno posláním několika slov dochází díky ne úplně správné skladbě slov, lenosti a nepochopení k omylům, které je třeba později velmi pracně vysvětlovat, obhajovat se, napravovat nedorozumění.

  S psaným slovem se dá čarovat, máte li na to talent. Lze poskládat věty do veršů, napsat román, píseň, vytvořit novinový článek, připravit projev do parlamentu. Můžete cokoliv, co Vám projde hlavou, přenést na papír a dle toho, jaké máte vlohy, se Vám podaří více či méně zvěčnit svou myšlenku. Na čtenářovi je poté, jak ji dokáže zpracovat. A v tom je právě ten problém.

   Například u básně a písně se z psaného textu může stát krásné umělecké dílo, nebo naopak poměrně nezdařený paskvil odlišný od původního díla a záměru autora. Záleží právě na formě přednesu. I román se dá vylepšit i pokazit filmovým zpracováním, většinou však ten, kdo vidí dříve film a až poté se začte do knihy, zjistí, jak moc se obojí od sebe liší.

   U krátkých zpráv, smsek a vzkazů však k žádnému přednesu nedojde. Někdy stačí pár slov a lecos je pokažené jen proto, že jejich skutečný význam zůstal skryt. Nečekaná reakce příjemce vyvolá následovně smršť dalších zpráv, přesto často pachuť té první zůstane. Někdy je velmi snadné vnést do vzájemné komunikace ironii, radost, úsměv, ale velmi těžké vysvětlovat některé jen trošku složitější myšlenky a úvahy.

  To, co v mluvené konverzaci snadno upravíte tónem, pohybem ruky, výrazem tváře, pohledem, v psané je nemožné, nebo velmi zdlouhavé. A je li na druhém konci lehce vznětlivý partner neschopný pochopit Vaše momentální rozpoložení, je často kontraproduktivní cokoliv v krátkém textu vysvětlovat. Zjistíte, že to, co Vám mělo čas ušetřit, je jen jeho ztrátou.  Proto je většinou správné řešit každou nejasnost a problém až ve chvíli, kdy je součástí tohoto řešení pohled do očí. Předejdete tak mnohým nepříjemnostem.

J3.K