Konec svobody a ekošílenství

21. 03 2019

www.inadhled.cz    S možností udělení Nobelovy ceny za mír šestnáctileté švédské ekologické aktivistce Gretě Thunbergové se opět rozvířily úvahy o tom, jak moc nám hrozí vyhynutí z důvodu momentálních klimatických změn. Dalším impulsem k zamyšlení je i to, jak se nové vlny nesmyslných aktivit chytili naši studenti, pro které je demonstrace dalším důvodem, proč se neučit. Jestliže všeobecně úroveň našeho školství výrazně klesá a náročnost je hluboko pod normálem z let před tzv. ,,Sametovou revolucí´´, tím jsou myšleny skutečné znalosti i průměrně známkovaných studentíků a nikoliv těch horších, pak demonstrovat se učí pod dohledem liberálních kantorů a neziskovek velmi dobře. Získat v 16ti Nobelovu cenu za mír proto, že plácám o něčem, čemu vůbec nerozumím, je skutečně dalším důkazem degradace nejen výboru pro její udělování, ale též společnosti, ve které se to může stát.

  Klimatické změny jsou vynikajícím nástrojem pro ovládání lidí a vydělávání peněz. Jde o moderní náboženství, jehož čelní představitelé díky hlouposti jedněch a ideálech druhých začínají manipulovat s příliš širokou veřejností.  Tolikrát opakované oteplování se prokazatelně neděje a změny průměrných teplot se v historii planety udály již mnohokrát. Vliv člověka je nesporný tam, kde dochází ve velkém k likvidaci původní vegetace, to se ale týká deštných pralesů, které nahrazuje zemědělská půda. Voda však z planety nikam nemizí a suchu způsobenému neschopností zadržovat dešťovou vodu lze předejít třeba u nás návratem k moudrosti starých hospodářů. Tedy rozdělit velké lány, vrátit do přírody meze, umožnit řekám vylévat se na správných místech z břehů a pěstovat rozmanité plodiny, které nebudou jednostranně vysávat přírodu, jako například proslulá řepka. Zároveň návrat ke starším metodám obdělávání půdy včetně hnojiv a ukončení používání roundapu jistě časem vyváží určité ekonomické ztráty.

  Svádět na oteplování planety následky bouří, vánic a zemětřesení je stejné, jako tvrdit, že za nehody může vysoká rychlost. Ta jistě může ovlivnit určité procento havárií, ale nikoliv natolik, že ji lze považovat za jejich hlavní důvod. Klimatické změny, které jsou součástí fungování Sluneční soustavy, prostě tak malý tvor, jakým člověk je, ovlivnit nemůže. Co mu však lze vyčíst, je nakládání s odpady, znečištění moří a likvidaci plastů. V tomto případu dochází k lokálním škodám, u plastů ke globálním. Právě na příkladu umělých hmot lze ukázat, jak zisky jsou přednější než důsledky jejich výroby. Regulace výroby a přechod, respektive návrat k tomu, kdy plasty neexistují, nebo jsou produkovány v rozumné míře, případně se investuje do výzkumu nové řady, jejíž poločas rozpadu bude velmi krátký, by byly správným řešením. Ovšem ekonomicky nákladnějším pro výrobce, zmizel by kšeft s jejich likvidací a úklidem.

  Výše jsme uvedli spojení ekologie a vozidel, i když v jiném příměru. Motoristé se stali lovnou zvěří v mnoha směrech. Na části se podepsali pseudoekologové, jejichž doktrínou se staly emise. Přestože už víme, že moderní dieselové motory jsou de facto na takové úrovni, že jsou neškodné, benzínové díky nesmyslnému snižování objemů v důsledku vyrábí více ,,škodlivých ´´ plynů, takže by návrat k vyšším kubaturám při nynějších možnostech nebyl ničemu na škodu, přichází elektromotory. Nemá cenu se opakovat, popis uhlíkové stopy při jejich výrobě a provozu není lepší, než u vozidel se spalovacím motorem, navíc vzniká problém kolem výroby elektřiny, její expedice a ukládání do baterií. Samotné akumulátory jsou složitou chemickou záležitostí, k jejich vzniku jsou třeba suroviny, jejichž těžba je náročná, devastující přírodu a v Africe vykonávaná v nelidských podmínkách dětmi. Konečná demontáž starých baterií bude ve finále ještě složitější a životní prostředí zatěžující okolí, než si dosud připouštíme. To ostatně platí i pro elektromotory. A aby tomu smutku nebyl konec, některé státy se rozhodly přejít pouze na přírodní zdroje elektřiny a chtějí uzavřít jaderné a uhelné elektrárny, aniž by měly jiné zdroje. Obnovitelné jsou totiž málo účinné a s výjimkou Norska majícího množství vodních elektráren bude zbytek Evropy řešit poměrně složitý problém, tedy kde všechnu tu energii vzít. A kam až vyšplhá její cena? Už nyní je slibován nárůst v desítkách procent.

  Ekologie stála na počátku obrovských změn kolem nás.  Velmi často se ukazuje, že činnost představitelů neziskovek, politiků a aktivistů je přinejmenším diskutabilní a situace je výrazně upravená v neprospěch prostých lidí, navíc jde o skutečně rozsáhlý byznys s politickým podtextem a podporou zainteresovaných politiků, přičemž jsme do nejvyšších pater pustili skutečné šílence zaštiťující se láskou k přírodě a ve skutečnosti si užívající výdobytků doby plastické plnými doušky. Kážou vodu a pijí výběrové šampaňské. Navíc si vychovávají vlastní přípravku v našich dětech, pro které jednou bude svoboda neznámým slovem nejasného významu a z historie. Pokud má být na vrcholu pyramidy nositelka Nobelovy ceny za mír v podobě ekologicky blábolící šestnáctileté aktivistky, v ulicích demonstrují záškoláci a v Evropské komisi  mají ekologičtí lobbisté své zástupce, pak se nemůžeme divit, kam společnost směřuje. Daleko horší je, že pár naprosto od reality odtržených jedinců ovládá celé kontinenty a my jen….držíme hubu a krok. Nevím jak vy, ale normální člověk se za to musí stydět.

J3.K