Lesk v očích a poté zklamání

28. 02 2014

www.inadhled.cz  Představte si situaci. Dlouhou dobu sami něco podnikáte a připadá Vám to stereotypní. Přemýšlíte, co dále, chybí Vám energie na něco nového. Náhle potkáte člověka, jehož myšlenky se shodují s Vašimi, doplňují vaše představy. Jste nabití a rozhodnuti se po mnoha letech do něčeho pustit s někým jiným.  

  Ani netušíte, jak rychlým tempem jste se rozběhli směrem ke kraji propasti. Začnete se věnovat novému projektu, už dlouho jste nebyli tak nadšení z nových věcí. Poznáváte zajímavé lidi, dohadujete kontrakty a v tom tempu si ani neuvědomujete, že jste všude sami. Nového parťáka naťuknete, objeví se náznak aktivity a Vy jste uklidněni.

   Ne na dlouho. Dřete, vytváříte hodnoty, v dáli vidíte první výsledky, jen kolega se někde vytrácí. Zkusíte mu hodit laso, ale on jej pro své zaneprázdnění ani nevidí. Říkáte si, že počkáte, dál pokračujete ve svém úsilí a pomalu zjišťujete, že Vaše zapálení pro věc je bližší novým lidem, které jste se svým plánem seznámili až v době jeho rozjezdu a oni Vám ihned nabídli svou pomocnou ruku. Ta ale stále není podána od původního partnera. Chápete jeho problémy, ale zároveň si uvědomujete zvláštní důvody, které ho vedou k jeho liknavosti.

   Jsou okamžiky, kdy Vás ztráta iluzí i zjištění, že jste na původní představu zůstal sám, dostává do lehké deprese. Ta brzdí dodávku nápadů, říkáte si, má li cenu pokračovat. Může nastat i situace, že se původní spoluautor otočí proti Vám. Svou neochotu, neschopnost, lenost, případně i jiné důvody, které mohou a nemusí mít opodstatnění, vysvětlí komukoliv, jen ne Vám. Dokáže strhnout i lavinu nových kritiků a odpůrců z řad bývalým příznivců. To už je téměř likvidační.

   Základy rozporů vznikají v genetické výbavě, může za to příroda v nás. Jde li o dva muže zpočátku snící o stejném záměru, dojde často k střetu ega jednoho s egem druhého, boj o vedoucí úlohu. U dvou žen to bývá jejich neschopnost spolu komunikovat, později se přidá často konkurenční prostředí mezi nimi spjaté s okolím, zvláště tehdy, objeví li se v kolektivu muž. Je li však dvojice složená s obou pohlaví, důvodem rozepře může být pocit budování vztahu i jiného, než pracovního, na což jeden z nich nemusí být ochoten přistoupit. Tento druh pracovního partnerství vyžaduje vysokou inteligenci a neskutečnou toleranci obou svou, jejíž součástí je i strategie při sjednávání obchodních schůzek a kontaktu s možnými partnery, dodavateli i odběrateli. Jen při splnění této podmínky je možné zachování stálé funkčnosti.

  Jak je zřejmé, důvodů, proč je třeba velmi zvažovat, začínáte li s něčím novým, zda do toho jít, či nikoliv. Ani sebelepší poznání se navzájem mimo oblast podnikání Vám nenapoví. Tam, kde jde nejdříve o práci, teprve až poté o dělení případných zisků, nelze na přátelství spoléhat. Máte li nápad, touhu se do něčeho pustit, vezměte zodpovědnost na sebe a ostatním poskytněte zaměstnání. Ono se totiž daleko lépe vybírá podřízeného, než sobě rovného. A pokud se snad objeví člověk, který popírá všechny tyto úvahy, je to poklad, jehož nalezení rozhodně není běžné. Važte si jej, jako kdyby byl více, než celý zlatý. Protože jen ten tím zlatem ani vyvážit nelze. A nevzdávejte nic, co jste začali s někým a zůstali v tom sami. Už jen dokázat, že jste to byl/a Vy, kdo na to má, by Vás mělo motivovat.

J3.K