Majetek není vždy bohatstvím….

13. 03 2014

  Historie lidstva je velmi krátká ve srovnání se stářím naší planety, nicméně je protknuta mnoha boji, šarvátkami a válkami. Důvody jejich vzniku se časem měnily.  

  V prvopočátcích šlo především o zdroje potravy a také kvalitní genetický materiál, to když se bojovalo o ženy, později začaly převažovat zájmy teritoriální. Jejich součástí byl boj o různé komodity nacházející se na daném území, které dávaly základ navyšujícího se profitu vítězné strany. A začal hon za bohatstvím. Majetek se stal významným ukazatelem úspěšnosti jedince i národa a touha po něm mnohokráte svedla lidstvo na pokraj jeho konce. Přesto vystavování vlastního bohatství je i nadále způsobem prezentace mnoha lidí a přiznejme si, čím snadnější a jednodušší bylo jeho nabytí, o to primitivnější je jeho prezentace. Tím nemyslím mít krásný dům, pěkné auto, nebo si splnit jiný sen. Ovšem jen do doby, kdy se vše toto začne dávat na odiv s náznakem arogance a touhy právě vlastnictvím čehokoliv vyniknout a stane se z toho smysl života. Je ale majetek to samé, jako bohatství? Myslím si, že nikoliv.

   Jistě, peníze dělají do určitého okamžiku život snažším, to do té chvíle, kdy se správa majetku stane přítěží a nezbývá čas na radost z něj. Navíc riziko ztráty existuje vždy a dopad do tvrdé reality umí být smrtelný. Též neschopnost rozeznat pravděpodobnost doby, po které budou vyšší příjmy trvat, způsobuje rychlý vzestup a ještě tvrdší pokles. Protikladem je mnoho významných lidí, jejichž hmotné statky nejsou nijak významné, přesto jsou plni moudrosti, nadhledu i vědomí a jejich bohatství je ukryto v nich samotných. Je pro ně bezvýznamné vlastnit a důležité vědět. Oponovat může ten, kdo říká….je lepší být bohatý a zdravý, než chudý a nemocný. S tím souhlasím, i pro mne je důležité být zabezpečen, ale za skutečně bohatého člověka považuji toho, který je ve svém životě šťastný a je přínosem pro své nejbližší, případně i pro všechny ostatní. Protože k čemu je jinak majetek, který stahuje a bere radost ze života? Nebo snad je jen proto, aby ostatní viděli? Takové bohatství mi přijde primitivní a rozhodně mne neomračuje.

J3.K