Právě se nacházíte:

Matky lvice

7. 07 2016

www.inadhled.cz   Příroda je místem našeho vzniku, lidský rod kdysi postupně cestou vývoje a evoluce prošel dlouhou cestu, postupně se dostal na pomyslný vrchol vývojové pyramidy a díky svým schopnostem i potravního řetězce. Přestože ve volném prostoru, je jedno, je li to ve vodě či na suchu, může být člověk uloven některými predátory, skutečnost, kterou je umění vyrábět a ovládat zbraně, jej dělá vedoucím ve většině srovnávacích žebříčků.  

  Bohužel jsme sice vybrousili naši inteligenci na nejvyšší míru v poměru s ostatními živočichy, ale zaplatili jsme za to ztrátou velké části instinktů. Tím se občas stáváme obětí činnosti těch, kteří využívají jistých lidských slabostí.  Ztrátou lze nazvat nedostatek pudu sebezáchovy, pozornosti a odhadování míry nebezpečnosti konání nás i některých jiných lidí. Jistá arogance spojená s vyšším IQ ohrožuje nejednoho z nás, zvláště tehdy, jsme li ve vleku událostí. Politické i kulturní elity často zneužívají svého postavení a právě vůči ostatním se chovají jako nadřazený druh. Jak ale z přírody známe, na každého jednou přijde slabost, ta je vzápětí přísně potrestána.

  Existují však pudy, která nám zůstaly zatím stále zachovány. Jde o ty důležité udržující nadále lidskou populaci při životě.  Za podstatné lze považovat rozmnožovací a na něj navazující mateřský. Pravdou je, že ten, při němž někdy i mimochodem vzniká život, ovládá naprostá většina z nás. Bylo by nesmyslem si myslet, že milování je oblíbenou činností mužů, zatímco ženy jej často pouze trpí. Přestože to tak často nevypadá, nejen pánská část rodu si našla oblibu v souznění těl. O tom pudu mateřském to samozřejmě říct nelze, ten je prioritou žen.

  Rodičovství počínající aktem milostným se na dobu devíti měsíců stává výsadou díky těhotenství především budoucích matek a je tak především pro ně zátěží a prožitkem. Přivedení dítěte na svět přináší mnoho nejen vizuálních změn, ale také jisté zásahy do organizmu žen. S tím se mění částečně i psychika a pohled na svět. Je mnohé, za co je třeba si žen vážit, ovšem jejich ztráty i nálezy projevené se vznikem mateřských povinností jsou pro ně zásadní.

  Vztah matka-dítě  začne velmi brzy převažovat nad dříve prioritní láskou k muži. Tedy aspoň tam, kde je vše v normálu, dítě se stává číslem 1 v životě ženy. Je to po procesu jeho narození naprosto v pořádku. Maminky se stávají obráncem potomka před kýmkoliv včetně partnera. Což se projevuje poté po celé dlouhé období soužití dětí s rodiči. Zdá se, že poslední dobou, kdy rozvodovost stoupá a manželství se stává jistým přežitkem, ve skutečnosti jde o návrat k přírodním zákonům, je vliv žen na výchovu dětí větší, což přináší kladné i záporné body.

  Vliv těsného spojení mezi matkou a dítětem se projevuje nejvíce v situacích, kdy je dítě z pohledu maminky ohrožováno. Nemusí jít o fyzickou hrozbu, často se to týká například školy a pedagogů, trenérů  při sportovních činnostech, případně v jiných kolektivech. Podobné je to tehdy, jde li o zdravotní postižení dítěte různého rozsahu. Normální mámy bojují za blaho svého dítěte až na pokraj vlastního sebezničení a jsou schopny prokázat tolik morálních a fyzických sil včetně trpělivosti a chápání, kolik jich v sobě muž nikdy nenajde. Bojují za své dítě stejně, jako lvice za lvíčata někde uprostřed nebezpečné stepi.

  Ženy jsou pro nás muže ve vyspělé evropské civilizaci objektem pozornosti z mnoha důvodů. Nejen jejich půvab přináší radost do našich životů. Přestože jde jistým způsobem o jiný živočišný druh, těžko jej někdy chápeme, lze zaznamenat i nemožnost toho dosáhnout, jejich mateřské pudy jsou prostě daleko silnější, než nejnaposilovanější chlap. I kdyby neexistovalo nic jiného, než tato skutečnost, je třeba žen si vážit, milovat je a obdivovat. Vždy, když nás štvou, připomeňme si jejich důležitost pro nás všechny.

J3.K