Média, když potřebují, tak spí…

12. 05 2020

www.inadhled.cz   Mediální smršť provázející koronavirus připomínala vysílání CNN v období války v Iráku. Dramatické komentáře, záběry z bojiště, pardon, z nemocnic, chrlení statistik, téměř hodinová zpravodajství s jediným tématem a redaktoři i moderátoři v bojových oděvech, které představovaly roušky a někde později i ochranné štíty. Občanům byla neustále opakována zástupci vlády a různými ochotně spolupracujícími odborníky rizika výskytu viru dokazovaná hrůznými statistikami z celého světa. Hysterie se rozjela na plné obrátky a vcucnula národ do sebe. Hliněné nohy ekonomiky se okamžitě začaly bortit, i vyděšená opozice zalezla do karantény a zneužití covidu k zamaskování děr ve špatném hospodaření mohlo začít. První měsíc se nesl ve znaku solidarity, šití roušek a soucítění, které však s prosakujícími ,,nevhodnými‘‘ zprávami ze světa, ve kterých se odborníci podivovali mnoha okolnostem celosvětové ,,pandemie‘‘ začalo ustupovat realitě. Ta v důsledku rozhodně nenasvědčovala i přes snahu vše zdramatizovat o tak šílené nebezpečnosti nového viru, aby nakonec opět rozdělila lidi na tvrdé zastánce potřeby zabránit jeho šíření za každou cenu a těch, kteří covid-19 vnímají jako další odnož běžné chřipky.

  Největší podíl na fanatickém přístupu tvrdého jádra hysteriků mají média. Jestliže se samotní odborníci přou o míře nebezpečnosti viru, museli politici v první fázi správně reagovat a vzít v potaz možnost, že jde o skutečnou pandemii. Bohužel i oni za čas podlehli honbě za senzací, a navíc jim došlo, že situace lze využít jak k zamaskování vlastní neschopnosti v oblasti národního hospodářství, tak i k vlastnímu obohacení. Začali tedy hrát s médii společnou hru. Vsadili na jistou stádnost občanů, obavy opozičních politiků o své zdraví a chrlili společně množství z prstu vycucaných statistik podpořených ideou, že koronavir je nový zabiják bez možnosti schování se před ním. Byla mu připisována velká část úmrtí, která s ním vůbec nesouvisela, natáčely se ,,otřesné‘‘ záběry, které se navíc přenášely ze země do země. Italská nemocnice jako později americká se stala symbolem lhaní. Také tak záběr rakví určený zemřelým při námořní katastrofě pořízený již v roce 2012, který měl být aktuálním vyjádřením situace v Itálii. Malinký vir způsobující obtíže podobné chřipce se z toho popadal smíchy za břicho i ve chvíli, kdy se ukázalo, že úmrtnost v údajně těžce postižené Itálii je letos nižší než loni. Média však využívala informace jen z jednoho břehu a pokračují v tom tvrdohlavě dosud.

  Výsledkem údajné pandemie jsou obrovské ekonomické ztráty, které budou mít dopad na celosvětovou ekonomiku. Dále několik měsíců trvající hysterie přinese i díky mediální propagandě další kroky. Narušení soukromí vzešlé z opatření, která nás budou v podobě špiclování provázet nejen v každodenním životu, ale i na cestách po světě, snaha nacpat do nás naprosto nepotřebné chemikálie život často ohrožující v podobě údajně životadárných vakcín, jejichž počet se dramaticky stupňuje, přestože se úroveň zdravotnictví výrazně zvyšuje. Součástí následků bude i obrovský strach některých lidí z návratu pandemie. U jedné části to bude z důvodu obavy o své zdraví, u druhé z ekonomických příčin. Politici si vyzkoušeli, jak snadné je zneužití jakékoliv další běžné chřipkové epidemie, statistici poznali, že dosud své statistiky upravovali s lehkou naivností v to, co si mohou dovolit. Koronavir jim ukázal, že ve spolupráci s politiky a médii mohou cokoliv, udělat z bílého černé je tak snadné. Manipulace s fakty nebyla nikdy snažší. Projevilo se to v okamžitém hraní si s čísly kolem CO2 čistoty ovzduší, kterou údajně změnila odstávka motorových vozidel. Elity se snaží využít situace, kterou samotné spustily, k posílení vlastní moci. Kolotoč se točí dál.

  Všechna ta média aktivní v oblasti koronaviru a boje s ním však mlčela o možnosti, že mnohé je jinak. Zamlčují veškerá svědectví o tom, že ne vše je tak, jak dosud prezentovala. Záměrně přinášela pouze jedny zprávy, navíc jako by jim všem dala společnou uniformu. Byla to média, která zastavila život na planetě. V období koronavirové krize ignorovala další problémy světa. V Sýrii se nadále bojuje o každou píď země, ale relevantní informace přinesla naposled nedávno náhle zesnulá Tereza Spencer. Válka v Libyi hoří naplno.  Boje zaznamenáváme nejen na řecko-turecké hranici, ale i na území v blízkosti Kypru. Nelegální migrace se opět rozjela, i když to označení nelegální při snaze řady liberálů ji za každou cenu legalizovat je trochu zavádějící. Média mlčí i o tom, že ve světě probíhají demonstrace mířící proti omezování svobod spojeném se snahou utvrdit si moc pomocí koronaviru. Obrovské nepokoje a shromáždění, ve kterých policie podpořila demonstrující, probíhají v Německu, Itálii, Francii i v USA. Došlo to tak daleko, že německá kancléřka předala velkou část pravomocí vládám jednotlivých oblastí a ve stínu viru čeká a možná i doufá, že se opět probudí. Gates se snaží udat svou vakcínu a Trump v USA pomalu procitá z toho, co média kolem koronaviru vytvořili. Dokud však neodvolá Fauciho z jeho funkce, nebudeme mít jistotu, že pochopil, kde je kořen zla. Ale upřímně, vnímali jste něco z v posledním odstavci uvedeného někde ve zprávách či novinách? Nikoliv, o tom mediální domy mlčí. Hrají mrtvého brouka, spí.

  Naše doba je postavená na lži a manipulaci. To rozsévá nenávist i mezi lidmi, staví je proti sobě. Lze konstatovat, že krátké období vzájemné solidarity je za námi a opět se ukazuje, že idiocie vcelku snadno s podporou těch ,,správných‘‘ novinářů vítězí nad zdravým rozumem. Ve skoku na špek vede především generace, která se narodila po tzv. Sametové revoluci a ti, kteří v roce 1989 ještě zdaleka nebyli v aktivním věku. Ti starší jsou otřískaní propagandou, která se od té doby moc nezměnila. Takže se jen podivují možnostem, které dosud mají v ruce novináři spolupracující s politiky. Zkušenosti a moudrost starší generace se teď nikomu nehodí. Progresivní mládí pod dozorem manipulátorů vpřed. Tak nějak bude vypadat budoucnost. A víte, jak poznáte ovce? Na písknutí nasadí roušky, zalezou zase kdykoliv domů a budou stát v první řadě při spuštěné vakcinaci. Nejsou to vždy hloupí lidé, občas pouze vyděšení a prostě ovlivnitelní snáze než ostatní.

Jindřich Kulhavý