Právě se nacházíte:

Město a venkov

20. 11 2016

  www.inadhled.cz   Vznik městských aglomerací vedl od nepaměti k centralizaci moci a shromažďování většího množství lidí na malém prostoru. Někomu vyhovuje žít uprostřed vřavy a v místě neustálého dění, jiný vyhledává klid, přírodu a souznění s ní. Právo výběru má každý své, je však třeba se zamyslet nad jeho dopadem.

   Již od nepaměti se mladí lidé loučili s domovem, opouštěli rodiče a vydávali se do světa. Vzhledem k tomu, že vyššího vzdělání bylo možné dosahovat ve městech, to kvůli koncentraci studentů, profesorů a zázemí potřebných k jejich samotnému chodu, kroky mnohých směřovaly právě tam a tento jev pokračuje dosud. Čím větší město, tím vyšší počet škol, naopak řemesla se častěji vyučovala spíše v menších a skromnějších podmínkách. Což je dáno kontaktem mezi mistrem a učněm. Většinou měl totiž řemeslník v učení jednoho nebo jen málo žáků, kterým předával své zkušenosti. Ještě markantnější je tato situace v zemědělství, kde přecházelo umění vést hospodářství především z otce na syna. U dcer to bylo ještě jednoznačnější, jejich cesta z domova vedla k manželovi.

  Moderní doba se stala náročnou na vzdělání. Průmyslová revoluce vyžaduje velké množství odborníků, bohužel díky tomu došlo k degradaci řemesla na nižší úroveň, čehož dopady jsou nyní tím největším problémem na českém pracovním trhu. Tím se však nyní zabývat nebudeme, dlouhodobá školská koncepce je prostě špatná a demotivující pro mládež ochotnou spoléhat na své ruce.

  Problematika nedostatku kvalitních stavařů, strojařů a agrárníků je jen jedním z dopadů státní politiky. Daleko zajímavějším je ztráta jiných hodnot. Městské prostředí vychovává z mnoha mužů naprosto nezajímavé bezpohlavní jedince postrádající dostatek mužských hormonů, z dívek ženy bez vztahu k rodině a povinnostem. Možná to zní tvrdě a zdá se to být přehnané, nicméně bohužel je tomu částečně přesně tak. V čem je tedy rozdíl mezi městem a venkovem?

  Lákadla měst odvádějící pozornost mladých a nabízející rozptýlení jsou ve velkých aglomeracích velmi koncentrovaná. Mládež navštěvuje diskotéky, kina, divadla, bary, výstavy, koncerty, sportovní utkání, až poslední dobou se rozmnožila různá fitcentra rozličné kvality a zaměření. Přestože okolí měst jsou protkána cyklostezkami využívanými i bruslaři, velká část jejich uživatelů myslí především na to, jak při sportu vypadají. Pečují o sebe stejně, jako návštěvníci kulturních akcí. Často je efekt povýšen nad samotné zocelování těla, což platí i pro vymakané svalovce. Pro ty je například běh těžko představitelnou aktivitou. V době volna se ti zbývající, kterým pohyb nic neříká, schází v kavárnách, čajovnách, klubech a podobných zařízeních, navíc často z jisté nudy dumají, jakým způsobem se zapsat do historie lidstva. Ve vymýšlení neotřelých řešení je vysokoškolská mládež opravdu odborníkem, následky jsou však občas katastrofální.  

  Oproti tomu vesnická omladina to má s výběrem zábavy poněkud jednodušší, mimo místní pivní zahrádky a páteční zábavy toho moc není. Nezbývá tedy nic jiného, než sednout na motorku, dojít na hřiště či tělocvičny, stoupnout na lyže, zasoutěžit si s hasiči a dřevorubci, vyhrát na traktoru v přesnosti orby a….tím vším být daleko lépe připravení na produktivní a neproflákaný život. Znamená to mít čas se naučit plno všeobecných dovedností, kterými mohou časem obohatit celou společnost. Stanou se tak totiž její produktivní částí. Rozhodně snadněji, než tisíce nově vyškolených kancelářských myší vycházejících z mnoha středních a vysokých škol.

  Vzhledem k nedostatku univerzálně zaměřeného pohybu v dětství a následné absenci povinné vojenské služby se z městských chlapců jen těžko stanou skuteční chlapi. Možná donedávna převládal názor, že vojáků bude méně třeba, nynější mezinárodní situace hovoří jinak. Skutečností je jejich naprostý nedostatek. V případě potřeby mobilizace tak nelze čekat nic jiného, než totální krach, bezpečnost země je nulová. Migrantská vlna je toho důkazem. Většina přes hranice Evropy příchozích nemá zkušenosti s prací, ale dokáže ovládat zbraně, má za sebou život ve válce, umí přežít v těžkých podmínkách a v dobách vhodnějších plodí velké množství dětí potřebných k nahrazování těch, kteří padnuli kdesi ve válečné vřavě.

  Proti nim bychom se měli postavit s tanečníky s diskoték, diváky z divadel a kin, obdivovateli soch a obrazů, kuřáky marjánky a ochutnávači čaje a kávy, homosexuály. Protože tak vypadá většina mladých mužů. Pokud jde o ženy, jsou sice atraktivní, ale představa jednoho dítěte přivedeného na svět je většinou maximem v jejich plánech. Věřte tomu, že venkov města nezachrání, to už jen proto, že fluktuace vesnické mládeže je stále větší a mimoměstské oblasti jsou pro velkou část z nich neatraktivní. Nedojde li k změně, bude časem hůře.  Přiznejme si, že to nezní moc optimisticky.

J3.K