Právě se nacházíte:

Mladí do boje

26. 04 2019

www.inadhled.cz    Aktivita mládeže se stále více stupňuje. Se zvyšující propagací určitých nešvarů nynější společnosti, které jsou jim předkládány jako přednosti, se mládež, především studentská, radikalizuje a více projevuje. Jestliže starší generace byla díky přísnému přístupu tehdejších rodičů, škol a policistů zvyklá držet ústa a krok, nynější má pocit, že je to právě ona, kdo má rozhodovat o budoucnosti světa. Argumentuje tím, že jde zároveň o její budoucnost.

  Doba před tzv. Sametovou revolucí se vyznačovala jistými odlišnostmi od éry po ní. Školy fungovaly na principu předávání znalostí a zkušeností, učební látka byla náročnější a její vstřebání vedlo k relativně vysoké vzdělanosti národa. Pedagogové měli rozhodně větší autoritu a pravomoci, než tomu je nyní. Přestože tělesné tresty byly už tenkrát minulostí, pokud snad k nějakému přeci jen došlo, byl oprávněný, nenapadaný a rozhodně účinný. Respekt k vyučujícím byl vždy základem ke klidu a pořádku. Na rozdíl od inkluze fungoval obrácený postup. Jsi nepřizpůsobivý či blbý, mazej do zvláštní školy, v případu zdravotního postižení do speciální. Pro některé to byl sice trest, ale také způsob, jak ochránit zbývající spolužáky od excesů a extravagancí spojených s narušiteli nebo nepříliš vnímavými jedinci. Zároveň jim byla poskytnuta šance dokončit vzdělání. I díky těmto nástrojům se podařilo udržet všeobecnou vzdělanost a následně i tu odbornou napříč národem na vysoké úrovni i bez přebytku vysokých škol a diplomů.

  Tehdy mezi žádané studijní obory patřily lékařství, ekonomie, strojní zaměření, stavařina, pedagogika a humanitní nepoužitelné obory patřily k okrajovým záležitostem. I v tomto směru došlo k převratným změnám, které postupně vedou k nadprodukci individuí myslících si o sobě, že je studium vysoké školy staví nad starší lidi, u nichž počet vysokoškolských diplomů nedosahoval toho dnešního. Kapku se však pozapomíná na to, že maturant z doby kolem roku 1980 toho ví mnohem více, než otitulovaný postpubescent z roku 2019. A to nejen v odborných otázkách, ale i v praktickém životě. Jestliže někdo nyní požaduje snížit volební věkovou hranici na 16 let, pak si je tento politik vědomý skutečnosti, kterou je rozsáhlá agitace ve školách, a zároveň patří k té části politického spektra, pro kterou invaze politiky do školy pracuje.

  Je již všeobecně známo, že školní výchova ztratila svou sekularitu. Agresivní nástup neziskového sektoru, v němž je nejaktivnější Člověk v tísni, prosazování multikulturního přístupu k životu a migraci, zamlčování faktů o jejích následcích, ohýbání pravdy a odkazování na naprosto tendenční vysílání zpravodajství ČT a podávání informací zbývajícím  mainstreamem vede k totálnímu vymývání mozků. To platí zvláště pro děti z rodin, kde samotní rodiče nechápou nebezpečí ze strany liberálních demokratů ovládajících jak média, tak i velkou část politické scény. Taková mládež se poté více radikalizuje a je schopná agresivně útočit na kohokoliv, kdo s ní nesdílí její názory.

  Ukázkou byla včerejší akce představitelů euroskeptické SPD a jejích hostů na Václavském náměstí. Jejich příznivce musela chránit před útoky většinou mladých demonstrantů policie. Bylo by lží tvrdit, že šlo pouze o mládež, ovšem i ti starší mezi nimi mají svou minulost. Možná je nenávist ke komunismu a náš vstup do EU ideologicky potěšil natolik, že nejsou schopní rozeznat skutečné dopady této události, případně si z našeho členství v této nadnárodní organizaci vybírají jen méně podstatné výhody, které jim poskytuje. Příkladem je možnost pracovat na území EU (to by nedemonstrovali na Václaváku, ale byli by v práci), cestování a možnost relativně volně obchodovat (to by byli také v práci). Opakem je poté zlo v podobě ekonomické a potravinové nesamostatnosti, zvrácená dotační politiky, obžerství politiků z úřadů v Bruselu, nelegální migrací postižený kontinent, direktivní příkazy z Bruselu i v oblastech, kde jde zjevně o kratochvíli a ne o logické uvažování, a snaha vytvořit homogenní a nesvéprávný světový národ bez historie a inteligence. To je záměr liberálních demokratů a tímto směrem se ubírají kroky těch, kteří mládeži předávají své myšlenky.

  Vymyté mozky se vždy používaly k boji v první linii. Poslat na smrt jinak nepoužitelné člověka bylo praktickým nástrojem k zastavení nepřítele. Je li někdo ochotný se nechat zabít pro ideologii jiných, případně jde v první řadě s nadšením rovnajícím se šílenství, neočekává se jeho dlouhá životnost, za to je třeba jejich dostatečný počet. Proto vznikaly oddíly Hitlerjungend a nyní podobně funguje Antifa.. I proto se produkuje tolik intelektuálů, jejichž chytrost nemusí být nijak vysoká. Pokud se tedy včera pár mládežníků nechalo vláčet po zemi jen proto, aby projevili svůj souhlas s rétorikou starých klasiků a politruků, pak jsou to právě oni, kdo jdou v první řadě. V neválečné době jsou to jen tzv. užiteční idioti, kteří sice nejsou schopni domýšlet následků své činnosti, ale zároveň jsou i voliči, takže dají svůj hlas těm, kteří se podílí na jejich přeměně a výchově. Ano, Piráti, Topka a další spojení ideolgicky s neziskovkami si vychovávají vlastní první řady.

   Dopad této výchovy bude stále razantnější a až starší generace, která se nechce smířit s kolaborací části svých soukmenovců s liberální demokracií, ztratí energii, bude už nemožné něco dělat. Až v Parlamentu budou sedět ročníky s datem narození po roku 1985, bude pozdě. Nezažily totiž to, co jejich rodiče, tedy porobení komunistickými elitami a život, který byl spojený s neustálou pozorností a ohlížením se, kdo nás poslouchá. Ta doba se vrací a tentokrát udávají mladí. Kdo si myslí, že to je jen důsledek charakteru, mýlí se. Je to výchovou. A určitě je k tomu nevedou lidé s morálkou, spíše to vypadá na ty, kteří si ještě pamatují, jak to dělali před rokem 1989.

J3.K