Právě se nacházíte:

Muž a žena

12. 04 2017

  www.inadhled.cz   Poslední zpráva o sčítání osob hlásících se mezi mládeží k homosexualitě udává číslo rovnající se jedné pětině všech dotázaných. To znamená, že dle výzkumníků se ze sta mladých lidí hlásí 20 k lásce k protějšku stejného pohlaví. To je o dost více, než byly kdysi uváděná 4%.  

 Co se tedy děje s naší civilizací. Otázkou je, dá li se tomuto číslu věřit. Rozhlédnete li se však kolem sebe, připadáte si někdy, jako byste byli v jiném světě. Spárovaných žen se vyskytuje daleko více, než bývalo zvykem, i když pravdou je, že většinou minimálně jedna z toho páru vypadá, jako nepříliš pohledný chlap. Daleko horší je však počet nagelovaných a přeslazených mládežníků v upnutých kalhotách, případně s extravagantními módními doplňky. A často nejde jen o postpubescenty. Možná mají ekologové nakonec pravdu a Zemi zasáhnulo globální oteplování, nemohou za to však rozdivočelé dieselové volkswageny.

  Co vede k tomuto jevu? Je opravdu téměř normální být homosexuál? Nebo se jen uvolnila atmosféra a tito lidé se přestali skrývat. Jisté je, že trendem posledních let je nějak se vymykat svému okolí. Být homo je prostě moderní.  Stačí se podívat na módní přehlídky pánského oblékání. Podpora, kterou získávají aktivisté z řad komunity s jinou sexuální orientací, než tou, kterou nám dala příroda, je nezměrná. To platí především pro země, v nichž se islám teprve uchytává. Přesto lze najít určité indicie, kde vznikl problém.

  Nejdříve se vraťme do historie. Konec řecké a později i římské nadvlády nad Evropou se blížil ve chvíli, kdy převahu ve společnosti ztratili vojevůdci a jejich podřízení, naopak se k moci dostali zhýralí požitkáři žijící v hlavních metropolích. K jejich zábavám patřily neustálé oslavy, divadelní hry, místo boje se věnovali umění a…sexuálním hrátkám, mezi které patřily i různé praktiky. Nejeden významný člověk se hlásil k tomu, že udržuje vztah s partnerem stejného pohlaví. Obě říše na to postupně doplatily. Byly přejety nájezdníky, v jejichž řadách bojovali skutečně drsní muži, nikoliv umělci, pěvci a teplouši. Jakýkoliv projev slabosti byl v mužském světě potrestán. Což platí dosud v mnoha zemích.

  Doba se v určitých periodách vrací, takže tu máme opět nazpět určitou nevázanost a volnost. Pozorovat však můžeme i jiné skutečnosti. Mužnost mužů je záměrně potlačována. Feminizace společnost vede k několika úkazům.  Ženy se postupně protlačují do míst, která jim dříve byla nepřístupná. Bohužel jejich cesta vzhůru není jednodušší pro jejich schopnosti, ale často jen díky tomu, že je jaksi v pořádku, jsou li zastoupené ve větším počtu například ve vládě, v parlamentu, v řídících funkcích. Množství ministryň obrany v evropských státech za posledních 15 let je nesmyslně velké, copak žena generálka ovládá palbu z kulometu v leže s přilbou na hlavě v -10°C? Nebo je jen natolik schopná, že může radit ostatním velitelům brigád v taktice boje? Podobné je to s předsednictví vlád. Často jsou na těchto postech političky i přesto, že vhodnějších odborníků opačného pohlaví je více. Příslušnost ke slabšímu pohlaví zvedá preference.

  Dalším případem je určitá pohodlnost mužů ve chvíli, kdy má žena vyšší příjmy, než její partner. Množí se totiž situace, kdy je muž brán díky tomu v podstatě méněcenně. Což by kdysi pánové snášeli poměrně hůře, než nyní. Je to dáno mediální masáží směřující k rovnoprávnosti pohlaví.  Takže žena je živitelem rodiny, partner je v jakémsi vleku. Výjimkou je, když je ženám dávána rada, aby se podřizovali vůli imigrantů a plodili s nimi děti. Klasická rodina tak má tak hodnotu, tedy aspoň podle politiků, než smíšená. Je třeba upozornit na to, že nově příchozí sem přišli nikoliv pracovat, ale užívat si výdobytků aktivní civilizace a oplodňovat naše krásné ženy. V tu chvíli rovnoprávnost automaticky skončí.

  Problémy mužů začínají už v dětství. Půjdete li do obchodů, zjistíte, že na malé děti koupíte daleko snadněji dívčí oblečení, než klučičí. Ve školách jsou dívky preferované před chlapci, více jim prochází. Přitom ve věku kolem 13ti let jsou daleko agresivnější, rafinovanější a dáli se to tak říct, i zkaženější. Pozorováním jedné školy v Praze bylo zjištěno, že z kouřících dětí a požívajících alkohol bylo 90% dívek. Kázeňské postihy se však naopak týkaly z 85% kluků. Nutno konstatovat, že až na dvě výjimky tvoří pedagogický sbor samé učitelky, to i včetně ředitelky ZŠ. Postavení mužů ve sboru je asi dost nezáviděníhodné.

  Chování žen k mužům se změnilo. Nelze říct, že všude, nicméně ženská populace se rozděluje na ty, kterým imponují silní jedinci, dále ti schopní, některé berou muže dle vzhledu a kultivovanosti. Drsní jednotlivci nedbající sice příliš o svůj vzhled, ale s bojovných duchem, jsou bráni na milost jen určitými typy partnerek. Snaha polidštit pánskou populaci vytváří prostředí pro její degradaci . Ta se projevuje poté arogancí k mužům jako takovým, výchovou potomků, snahou o převzetí této činnost na vlastní bedra. Dle toho to také nakonec vypadá. Chlapec vychovávaný ženou(nedej bože dvojící žen nebo gayů) nemůže být nikdy drsným ochráncem domácího krbu, to kdyby z něho přes všechny předpoklady vyrostl heterosexuál. Nedostatek mužského elementu v rodině je prostě vidět.

  Snaha překonat muže v zaměstnání, sportu i životě tedy nese své ovoce. Postup v pracovních a společenských pozicích vyžaduje vyšší nasazení. Ženy tak přebírají zvyky mužů, místo zakládání rodiny se soustřeďují na kariéru, často právě při tom jsou unavené s neustálých střetů s kdysi silnějším pohlavím a hledají klid a lásku v náruči jiných žen. Přesně tak, jako ji hledá normální muž. A přátelí se s muži homosexuály, kteří jim nedělají sexuální návrhy a jsou tak citliví. Pravdou však je, že tito skoropánové by možná byli v pořádku, jenže už od mládí naráželi na silné ženy a prostě nemají na to, aby jim dokázali vzdorovat.  Proto nakonec volí vztah se stejně ušláplým mužem. Ono totiž skutečných homosexuálů je daleko méně, než se tak prezentují. To se týká i tolik módních lesbických párů (zde je třeba podotknout, že problematickou oblastí stojící za změnou orientace může být sex samotný, či spíše špatné zkušenosti, nebo neschopnost dosáhnout orgasmu).

  Pánové, ženy nás teď válcují a většinou jim k tomu dopomáháme. Pokud se nenaučíme opět bouchnout do stolu, udělat pořádek a vychovat syny v pořádné chlapy, bude hůře a hůře. Zrušení vojenské služby byla jedna ze zásadních chyb. Milé dámy, svou aktivitou, feminismem a láskou k homosexualitě si podřezáváte větev, na které sedíte. Přijdou jiní muži, postaví vás do pozoru, stanou se z vás tovární linky na děti. A homosexualové? Zkuste se zamyslet, jak dopadnou. Mohla už by se tato generace vzpamatovat?

J3.K