Nevědomost je tak osvobozující

16. 05 2018

www.inadhled.cz     Zkusím se Vás zeptat. Kdo si myslíte, že spí nejklidněji? Můžete odpovědět správně a určit přitom minimálně dva druhy lidí. Prvním jsou malé děti, které nic netrápí, nemají žádné povinnosti a starosti. Jejich spánek je klidný a spokojený, stačí se podívat na výraz jejich tváře. Netíží je svědomí, špatné vzpomínky, výčitky, výhled do budoucnosti. Nezatěžují si hlavičku ničím jiným, než pomalým poznáváním svého okolí. A v něm se většinou pohybují lidé, kteří toho malého človíčka doslova milují, snesli by mu modré z nebe. Jestli lze něco malým dětem závidět, tedy aspoň u nás, je to jejich spánek.  

 Druhou skupinou jsou dospělí lidé, jejichž zájmy se zúžili na pár relativně jednoduchých každodenně se opakujících úkonů. Tito jednotlivci se dokáží izolovat od zpráv, politického pletichaření, nesledují nic z toho, co by je zatěžovalo. Možná usínají trochu hůře, než batolata, trápí je zápletka v oblíbeném seriálu, možná jejich favorit vypadnul z oblíbené soutěže, ale jinak je pro ně život poměrně neměnný, snad jen zboží přehozené v jejich samoobsluze z jednoho regálu do druhého je jedinou větší komplikací. Pokud si myslíte, že tito lidé neexistují, velice se mýlíte. Jde o naprosto ideální a bezkonfliktní občany. Mají své starosti, které však nejsou zásadně neřešitelné, svět je pro ně svým způsobem krásný, a když si zanadávají, je to jen takové malé upuštění páry. Ve skutečnosti je velmi snadné s těmito lidmi vycházet a není nijak náročné je přiklonit na svou stranu, tedy pokud z nich chcete udělat své voliče. K jejich ovlivnění stačí pár plakátů, hezké povídání v novinách, zadotování místní hospůdky, či správně nastavené televizní vysílání. Potřebují k životu relativně málo, respektive stačí pár jistot a jejich monotónní život narušený jednou za tři roky dovolenou v Chorvatsku běží stále dále. Pokud se v tom vidíte jen částečně, existují samozřejmě jisté možno obměny, které mohou tuto šablonu pozměnit, nicméně nezájem o světové problémy dělá s těchto lidí šťastné.

  Poměrně šťastnými jsou také spoluobčané vnímající například pouze veřejnoprávní vysílání a jeho zpravodajství. Pocházejí z navzájem podobného intelektuálního prostředí. Většinou jde o mladší generaci ovládající výpočetní techniku, sledující moderní trendy, mladí muži se zabývají počítačovými hrami, jsou relativně romantičtí a nabití ideály, aniž by v životě skutečně pracovali. Jejich nepřítelem jsou vlastníci čehokoliv, přejí si mít naprostou svobodu a oplývají láskou ke všemu, co se hýbe, tedy včetně těch, kteří mohou ukončit jejich vlastní pohyb. Sálá z nich naivita, původně projevující se vzdor velmi rychle přejde v naprostou ovladatelnost správně vybranými elitami. I proto je jejich volbou Pirátská strana, tak krásně se přeci jmenuje. Dokážou Vám popsat problémy velryb, rozplakat se nad fotografií dítěte, které nepřežilo cestu přes Středozemní moře a odsoudit hnusné ruské agresory otravující bývalé přeběhnuvší agenty, aniž by pochopili podstatu a příčinu těch problémů.

  Oni nic takového neřeší, pouze posuzují důsledky něčeho, co nejsou schopní pochopit. Neuvědomují si, že fotka utopeného či zraněného dítěte je především varováním před možným obrázkem jejich vlastních potomků, zůstanou li nadále pouze romantickými obránci irelevantních lidských práv, která nám předkládají jejich tvůrci. Vzhledem k tomu, že pochází často z generace, která nepoznala dobu v období mezi roky 1948 až 1989, nebo ji zažila v době raného mládí a informace o ní má velmi zkreslené, není schopna tedy rozeznat rizika oficiální propagandy a jejího uvádění do praxe. Znovu je třeba upozornit na to, že u moci jsou v téměř celé Evropě levicové strany, přičemž Zelené lze označit za extrémní levici. Ti se totiž pod pláštíkem lásky k planetě a ekologii stali skutečným zlem omezujícím většinu těžce vydobytých svobod, přitom vypadají při boji s průmyslovými giganty tak statečně. Sociální demokraté zase pro změnu zneužívají své sociální politiky k uplácení méně schopných, přičemž ignorují zájmy a potřeby skutečně potřebných. Matky samoživitelky o tom mohou vyprávět. Mimochodem, napadlo Vás někdy, že právě tyto ženy zasluhují náš obrovský obdiv, neboť často nesou největší zátěž o udržení počtu obyvatelstva tam, kde moderní muži nejsou schopní plnit své povinnosti a prostě zmizí?

  Opakem výš uvedených aktivistů a spokojených spoluobčanů hájícíchh zájmy všech mimo těch, kteří vytváří skutečné bohatství země, jsou nedůvěřiví šťouralové. Jak jinak nazvat ty, kteří přemýšlí o všem, co nám je předkládáno s bohovorným klidem, přestože jde o naprosto zásadové změny kvality našeho života? Samozřejmě je vcelku logické, že těch pár jedinců reptajících proti oficiálně prezentovaným informacím, které většinou úplně, jindy pouze částečně zamlčují skutečný stav věcí, nezmění chod dějin. Nicméně jejich snaha probudit zájem ostatních, upozornit na nepříjemné možné dopady naprosté netečnosti národa, na aroganci politiků a médií, na lži a ohýbání pravdy, je podstatná pro vznik skupiny lidí, která by mohla mít jistou sílu oponovat mocipánům.

   Jaká je však cena za to, že sháníte co nejvíce informací a na povrch vyplouvají většinou ty, které nepotěší? Tady už nelze hovořit o klidném spánku, o životu bez obav o budoucnost svou, vlastních dětí i široké veřejnosti. Pozastavují se na jistou stupiditou důvěřivých spoluobčanů. Přestože respektují právo ostatních na vlastní názor, nechápou neschopnost lidí logicky uvažovat, jejich ochotu podléhat naučeným frázím najmutých odborníků zaměstnaných v médiích či v PR agenturách a vytvářejících lepšolidi vládnoucí nám všem. Celá tato skupina je považována za společenského nepřítele a veřejně dehonestována za sdílení vlastních názorů. Momentálně je na ně i u nás pořádán hon na sociálních sítích, jehož se účastní členové samozvané ochrany pokroku vpřed, tedy idealisté ze skupiny levicové mládeže, dále partička kolem Evropských hodnot Jakuba Jandy a aktivisté z ohroženého neziskového sektoru, v zahraničí se do toho už míchá i státní policie a soudy.

  Rozdělení společnosti je výraznějším, než kdy před tím. Dříve existovala jasná pravice a levice, lidé byli buď v KSČ, nebo reptali proti ní. Ještě před tím byli  pro republiku nebo pro království. To vše je dávno pryč. Rozklížení národa je velmi patrné, důkazem toho jsou i výsledky voleb, které neumožňují sestavení kompaktní vlády. A z toho vyplývají i rizika, kterými je postavení těch, kteří by měli být dávno za své činy odsouzeni. To napříč celým politickým spektrem a v celé Evropě. Jak spíte Vy?

J3.K