Nic se neděje, jen se vraždí…

22. 12 2016

  www.inadhled.cz    Blíží se Vánoce, s nimi tedy i jedny ze dvou nejvýznamnějších křesťanských svátků. V dobách nedávno minulých to byly okamžiky, kdy se rodiny včetně dětí vydávaly na procházky po městech, i v zemi ateistů navštěvovaly ozdobené kostely, vánoční trhy a přeplněná obchodní centra s vědomím, že slavnostní pohodu naruší maximálně ošklivé počasí nebo chybějící hotovost. Sociální sítě křižovala roztomilá přání, dobrou náladu si nikdo kazit nenechal.  

   Lecos se mění. Námi kdysi obdivovaný Západ si zadělal na velký problém, do kterého se snaží zatáhnout i ty, kterým se zatím daří jej eliminovat. Relativním bohatstvím přetékajcí země se staly cílovou destinací lidí, jejichž žebříčky hodnot mají jiná měřítka, než ta naše. Respektive ne vždy jsou rozdílná, jen cesty k dosažení vytyčených met jsou rozdílné. Zatímco ty naše jsou většinou dlouhé a jejich součástí je práce, systematické plánování, schopnost nakládat s těžce vydřenými prostředky s rozvahou, ti druzí by rádi získali vše ihned a bez potřeby přiložit ruku k dílu. Pro některé je násilí přirozenou  součástí života, pro nás Evropany pouze nutnou obranou ve chvíli nejvyšší míry ohrožení.

  Teror, který vládne na mnoha místech nepříliš vzdálených od našich hranic, není dostatečně daleko na to, abychom byli v klidu. Pokud velmoci dlouho profitovaly ze svého postavení a některé z nich v minulých stoletích s radostí plundrovaly území, na nichž postupem času došlo k vyčerpání místních zdrojů, vrací se jim jejich minulost krutou současností.  Jejich národy se nyní díky neschopným vládám musí vypořádat s největším přílivem migrantů. Původní předvoj zabydlující se dlouhá desetiletí poskytuje zázemí nynější tsunami. To je vidět především ve Francii, Anglii, Švédsku a Německu.

  Pseudopolitici dosazení do funkcí, o jejichž potřebě musí pochybovat i ti nejnaivnější idealisté, v sobě nenachází dostatek soudnosti. Chybějící sebereflexe, přebytek ega, neoprávněné zneužívání moci, nenasytnost, neochota pracovat pro ty, kteří je vytáhnuli do nejvyšších pater, arogance, ignorace všech dosud platných pravidel a existujících pudů spojených se sebezáchovou, tak nějak vypadají úspěšní politici ovládající dění na našem kontinentu. Ruku v ruce s nimi jdou média, bankovní sektor. Situace nahrává korporacím, vládnou ti, kteří mají vliv a peníze zároveň. Úzký kruh vyvolených zneužívá ke svým záměrům dostatečné množství korumpovatelných lidí. U politiků je to snadné, jejich touha po majetku je nekonečná. Další skupinou jsou zfanatizovaní mladí lidé. Těm jsou nalévány do hlavy různé teorie a myšlenky hraničící s možnostmi lidského chápání, nicméně mládež je tvárná a systematičnost elit je děsivá. Od školek až po vysoké školy probíhá zpracovávání žáků a studentů mnohem důsledněji a zákeřněji zároveň, než u nás za komunistů. Odpor je trestán neméně důrazně.

  Nebudeme li se bránit těmto skutečnostem, nebudou už nejen Vánoce, ale ani žádné další dny takové, jaké jsme znali. Postupně se nás snaží obrat o všechny svobody, odzbrojit nás, zlomit. Uvěříme li tomu, že jde o jediný správný vývoj, necháme li si ukrást naše představy o své budoucnosti, zničíme život sobě i našim dětem. Ateisté nikdy nepochopí, proč si křesťané zvolili za svou hlavu papeže Františka, člověka, kterému je vlastní bůh na obtíž. Místo jeho chvály jej skrytě zatracuje a své ovečky předává do rukou muslimů.  Podobně se chovají i další zodpovědní. Je tedy na nás se postavit zvůli shora padající na naše hlavy.

  Vánoce jsou za dveřmi. Doufejme, že Štědrý večer a následující půlnoční mše konané ve všech větších městech a kostelech proběhnou v klidu a dny následující budou patřit návštěvám a odpočinku bez průvodních jevů spojených s dalším násilím. Ať je aspoň konec tohoto roku spojen s klidem, ze kterého příští rok vzejde bouře, která smete nyní zavedené pořádky. Následujících dvanáct měsíců bude rokem důležitých voleb a snad i změn. Bázliví Němci a ustrašení Francouzi mají možnost změnit dějiny Evropy opět k lepšímu. Po dlouhé době je možné říct:,,Bůh žehná Americe.‘‘. Takovou naději vkládáme do nového amerického prezidenta. I u nás můžeme říct.,,Tak dost‘‘.  Naberme tedy síly a pusťme se do boje. Bude tvrdý, ale stojí za to. Ať se nadpis tohoto článku nestane realitou. Mějte krásné Vánoce.

J3.K