Nové dělení společnosti...

30. 05 2018

  www.inadhled.cz    Rozvířená hladina kulturního dění po uvedení kontroverzní hry v brněnském divadle Husa na provázku nám dala možnost uvědomit si, jak polarizovaná je naše společnost. Vynechme nyní politiku Hradu i Andreje Babiše v čele vlády bez důvěry Parlamentu. Daleko podstatnější je rozpad národního vědomí a náhledu na budoucnost České republiky a Evropy.  Nezabývejme se ani kontroverzním představením. Podívejme se o něco dále.

   Na sociálních sítích se o počinu brněnské divadelní scény vedou zásadní spory. Na jedné straně jsou odpůrci toho, co se na jevišti událo, na druhé ti, kteří z účastníků protestu vystupujících jako Slušní lidé dělají fašisty a nácky. Je s podivem, jak snadno lze měnit názory na některé podobné události. Česká vlajka patří k národním symbolům stejně, jako třeba prezidentská zástava, hymna, korunovační klenoty či státní znak. Jejich hanobení přesahuje hranice nenávisti, kterou lze z nějakého důvodu vnímat vůči konkrétním politikům. Můžeme nesouhlasit s názory prezidenta, může se nám nelíbit chování premiéra, ale státní symboly jsou součástí historie této země a jejich cennost není určována penězi, ale morálním kreditem každého z nás, národním povědomím a úctou k tomu, jak žili naši předci a co vše dokázali překonat. Tím jsou myšleny těžká období útlaku, válek, genocidy. I přesto všechno nám zanechali nádhernou zemi a na nás je ji zvelebit a nepřijít o ni.

 A právě v tom je zásadní problém této doby. Vznikly totiž tři skupiny, které se navzájem zásadně liší ve vnímání výše popsaného. Pojďme je nazvat konzervativní a avantgardní, třetí má z obojího něco. Za konzervativní lze označit ty lidi, kteří si váží své mateřské země, kterou považují za svůj domov a jako k takové i přistupují. 

  Co vše děláte, aby Váš domov byl dle Vašich představ?  Udržujete v něm pořádek, pečujete o jeho čistotu, staráte se o pohodu v něm. Děláte ho krásným, hospodaříte tak, aby byl v poměru k Vašim příjmům co nejpřívětivější. Snažíte se mít dobré vztahy se sousedy. Odpadky odvážíte pryč, naopak cokoliv se rozbije, se snažíte opravit. Přijede li k Vám návštěva, postaráte se o ni, ale délka jejího pobytu odpovídá tomu, jak jste si blízcí. Nenáviděnou tchýni domu nezvete, a když už musí přijet, je to jen na nezbytně krátkou dobu, přičemž když Vás naštve, deportujete ji ihned na autobus. To platí samozřejmě i pro ostatní nepříjemné návštěvy. Přijde li zloděj a Vy ho chytíte, snažíte se ho buď zahnat, nebo ho ti odvážnější rovnou ztrestají na místě. Pokud by Vás někdo ve Vašem domově napadnul, budete se bránit i za cenu, kterou by byla jeho fyzická likvidace. A máte na ni právo. O tom trestním, který nahrává lupičům, by v tu chvíli nikdo nepřemýšlel. Váš domov je Vaším hradem. A vše, co k němu patří, je zároveň jeho symbolem.

  Pokud jste tzv. avantgardní, máte k domovu jiný přístup. Chcete být free. Takže máte dveře stále otevřené a z Vašeho domu se stává průchoďák. Je Vám vcelku jedno, pokud užíváním věci zajdou, něco se ztratí, nepřijde Vám divné, že nemáte soukromí. V domě nemáte nic vzácného. V podstatě ani nic takového mít nemůžete, protože v tom domě se nachází lidé, kteří si ničeho neváží, nic je netrápí, jsou jen rádi, že jsou a Vaši pohostinnost berou automaticky. Vy postupně srovnáváte svou úroveň s tou jejich. Přestanete opravovat vzniklé škody, Vaše lednice je prázdná, protože nestačíte nakupovat pro návštěvy. Zvelebování domova jste vzdali, je to ztráta času, ten využíváte ke klábosení s přicházejícími, přičemž nestihnete pozorovat, co si odnáší odcházející. Váš idealismus zvítězil nad realitou. Postupně přichází méně a méně hostů, to proto, že už není co odnést.  A protože tito zbylí občas přelezou plot a myslí si, že Vaši sousedé jsou na to lépe než Vy, Vaše sousedské vztahy jsou na bodu mrazu. Postupně začnete opouštět svůj domov a budete chtít chodit na návštěvy jinam. Stanete se bezdomovci. Ale pozve Vás ještě někdo?

  Máme tu však ještě jeden paradox. To jsou ti, kteří v soukromí žijí jako konzervativci, na veřejnosti však vystupují avantgardně. Do svého domova by nikdy nikoho nepustili, ale k sousedům a do celé země ano. Vyzývají ze svých uzavřených domovů ostatní, aby jim ty své otevřeli.  A dostanou li se k moci, rozdají vše ze společného a ještě něco ukrojí do svého soukromého. Neuvědomují si přitom, že vytvořením avantgardního prostředí ve svém okolí ohrožují své domovy stejně, jako ty ostatních, je jen otázkou času, kdy na to sami doplatí. Jestliže konzervativci své domovy milují, idealisté z avantgardy nejsou dostatečně moudří na to, aby pochopili důsledky své naivity, nejhorší jsou právě ti třetí. Mezi nimi hledejme viníky toho, co se momentálně kolem nás děje. A kdybyste nevěděli, kdo to je, zajděte na návštěvu k politikům, hercům a mediálně vystupujícím lidem…např, v ČT. Myslíte, že vás pozvou? Vás tedy ne.

J3.K