Okénko - Právo v kapse - Právo je ohebné

20. 01 2021

www.inadhled.cz  Včerejší inaugurace prezidenta v USA ukázala, že právo má mnoho podob. Jestliže byly podané žaloby týkající se podvodů u voleb okamžitě bez ohledu na důkazy obratem zamítnuty, pak jde o ukázku toho, že není důležité, co soudy posuzují, ale důležitější je to, kdo žalobu podá, na koho, a také to, k čí straně soudce patří.

  Výše uvedený případ se týkal v roli podávajícího žalobu zástupci prezidenta USA, protistranou však byla strana Demokratů, za jejichž zády najdeme mohutný kapitál vložený do Deep State. Soudy se přiklonily na stranu mocnějších a bohatších. Zatím.  Předpokládat, že by v jiném sporu, například u nás, zvítězil občan nad státem, je naivní. V podstatě je vládní koalice mající v Parlamentu nadpoloviční většinu de facto bezmezným vládcem. A to i tehdy, pomáhají li s tou většinou další. Není ničím výjimečným, když se při potřebě něco prosadit spojí i nepřátelé. Bez ohledu na zbytek republiky.

  V nynější době jsme svědky toho, jak lze porušovat naší Ústavu. Stále dokola se opakující nouzový stav je ukázkou toho, že je možné během roku naprosto změnit strukturu společnosti. A protože ta už má dost arogance vlády, začíná se bouřit. Vládní úředníci hledají nástroje, kterými by rebely umravnili. V době totálního propadu ekonomiky chtějí nasadit do boje systém pokut dosahujících výše od jednotek tisíců až po miliony. Lidé zoufalí z toho, jak se jim rozpadá před očima dílo budované i desítky let, mají být trestáni za to, že se z nouze pokouší porušit naprosto nesmyslná a neúčinná opatření.

  Ztráta soudnosti vládních úředníků a neschopných poslanců podpořená covidovým byznysem založeným na utrácení státních peněz je do nebe volající. Nesjednotí li se společnost a nezasáhne li razantně, pak ji čeká život pod vládním bičem. Přestoupit nařízení je poté trestáno odesláním do rukou exekutorů. Jedna mafie přihraje kšeft druhé mafii. A zlodějna bude dokončena. Opravdu to polovina národa nevnímá?

Jindřich Kulhavý

 
.