Okénko- Právo v kapse - Spojené státy evropské?

2. 12 2021

www,inadhled.cz   Nová německá vláda, respektive představitelé vládní koalice, se vyjádřili k vlastním představám o budoucím uspořádání Evropy. Řekli jsme německá, takže nikoho nepřekvapí, že se opět vrací idea jakésí obdoby kontinentální říše řízené Berlínem. Odchodem Velké Británie z Evropské unie je tato verze zase pro německou generalitu schůdnější, protože představa, že by se Londýn, byť značně multikulturní, podřizoval Bundestagu, byla značně nereálná. Můžeme si o ostrovní říši myslet cokoliv, ale jisté je, že je k Německu její vztah přeci jen mnohem chladnější než třeba náš. 

  Už jen prohlášení o vzniku jakési evropské obdoby Spojených států amerických zaznívající od našich západních sousedů musí vzbudit pozornost a obavy. O tom, že Evropská unie inklinuje k potlačení národních států, není sporu. Roli, kterou Německo v této sešlosti zastává, je alarmující. Přestože Němcům nelze upřít jistou ekonomickou a hospodářskou nadvládu nad ostatními státy EU, což vychází z poměrně rozsáhlé rekonstrukce státu po 2.světové válce, z čehož Německo dlouhá desetiletí čerpalo, po stránce morální a politické by mělo své ambice držezt na uzdě. Pocit, že se vykoupilo otevřením hranic pro migraci, je ukázkou další germánské falešnosti.  Za jejich vylhanou nápravu křivd spojených s holocaustem a celou 2.světovou válkou  je potrestána polovina Evropy.

  Němci to opět udělali po svém a bez respektu k národním zájmům zbývajících zemí v EU. Především Východní Evropa dlouho žijící v jistém područí Sovětského svazu je na podobné jednání citlivá. Jenže dochází k postupné výměně obyvatelstva a mladší ,,progresivní" generace prošlá prozápadní převýchovou na školách už nemá instinkty vytvořené životem v socialismu. Nerozezná tak prolhanou propagandu od reality. Jestliže nás komunisté a jejich média drtila informacemi o jedinečných zázracích sovětského průmyslu a jejich ekonomiky, pak nynější mediální generálové zajišťují přísun zpráv o jedinečné Evropské unii a po velmi kontroverzních volbách v USA se vrací k chválení USA. Byť to se v poslední době  kapku zadrhává, protože je stále zjevnější, že Donald Trump byl mnohem lepší prezident než dementně se často chovající Biden.

  Direktivní vedení EU Evropskou komisí, v níž měli Němci vždy velmi silný a reprezentativní vliv, nám naznačuje, kam by vznik nové evropské federace vedl. Stranou by šly veškeré národní zájmy, samostatnost a svrchovanost, náš Parlament by byl jen prodlouženou rukou berlínské diktatury a pouze by schvaloval to, co by ,,upekli" jinde. Ostatně už nyní slouží především jako schvalovací kancelář razítkující Bruselem zaslané směrnice. Až na vzácné výjimky bez jakéhokoliv odporu. Všichni víme, že obrovským trnem v německém oku jsou stále platné a dosud nezpochybnitelné Benešovy dekrety, které by Berlín a sudetský Landsmannschaft nejradši zrušily okamžitě. Důsledky známe a neznamenalo by to nic jiného, než opětovné obsazení našeho pohraničí Němci. Nebylo by to hned, ale zase tak dlouho by to netrvalo. Navíc naše nová vláda bude diost možná přístupná podlehnutí tlaku a může k tomu dojít dříve než k vzniku jakési federace.

  Likvidace národních států je dlouhodobým cílem německých vedení po dlouhá staletí. Nenávidění Slované na východ od Německa jsou mnoho let pro Němce výzvou i nepřítelem. Když už se jim podařilo obsadit většinu Evropy, vzepřel se Sovětský svaz, Skončilo to porážkou fašistického Německa vedeného Hitlerem. Po rozpadu Východního bloku svitla Germánům naděje, podařilo se jim navíc rozbít za přispění USA Jugoslávii. Proti Rusům stojí Polsko, pobaltské státy, Ukrajina, ostudné Vrbětice udělali z České republiky nepřítele Ruska z nás. Nejsme sice nijak významní, ale ruský medvěd se urazil. Je to stojí určité omezení činnosti velké ruské ambasády, nás však mnohem více. Naopak Srbové a Maďaři se s Ruskem dohodnout umí a Německo složitě balancuje na hraně, protože tuší potřebu být s Moskvou aspoň nějak zadobře a zároveň nechce popudit Američany. Merkelová v tom uměla chodit,co bude po jejím odchodu, je ve hvězdách.

  Jistí je, že nás pod německou nadvládou nečeká nic dobrého. A z toho vyplývá, že volby nedopadly vůbec dobře. Vládu sestavují eurounijní řiťolezci, pro které budou berlínská a bruselská nařízení prioritní. Možná právě teď přichází doba, kdy nám dojde, že vstup do Evropské unie byl naprostý zkrat a bude to dlouhé čekání na její rozpad. Může to skončit jakkoliv, třeba válkou. Pro začátek nám z elektřiny tvoří zlato (aspoň podle cen), z potravin vzácnost a ze života peklo. Nutno konstatovat, že vznik 4.říše plánovaný Němci dopustit nesmíme.

Jindřich Kulhavý

 
.