Opakování je matka moudrosti….

28. 03 2019

www.inadhled.cz   ….říkávalo se. Ve skutečnosti je cestou k moudrosti především sepjetí věku, inteligence, zkušeností a míra prožitého. Nicméně opakování má i tak svou nezastupitelnou roli ve vývoji lidstva. Tuto skutečnost lze jak využívat, tak i zneužít. Vracíte li se třeba při vzdělávání zpět k tomu, co už jste ukládali, osvěžíte tím paměť a nebudete mít problém si na danou látku vzpomenout, kdykoliv budete potřebovat. Možná odsud vzniklo v nadpisu uvedené přísloví.

  Bohužel jsme svědky i jiného druhu opakování.  Neustálá rotace lží a velmi jasných náznaků většinou způsobuje, že o předmětu lhaní začnete přemýšlet, později se stane součástí určitého stavu, nakonec ti méně chytří podlehnou dojmu, že jde de facto o neměnnou pravdu. Této taktiky zneužívají politici již tisíce let, ovšem k dokonalosti ji přivedl Hitler, později komunisté a nyní ji liberální demokraté vyšperkovali ještě více. Pojďme se zamyslet nad tím, čeho se to může týkat.

  Migrace byla původně nastartována jako humanitární akce pomáhající uprchlíkům z válkou zatížených zemí. Přestože v tu chvíli splňovali podmínky pouze Syřané se svými rodinami, je třeba také říct, že utíkat měli především křesťané a Kurdové, přes Turecko do Evropy zamířili muslimové z Afganistánu, Pákistánu, Sýrie a ze zemí Afriky. Afganistán nezažívá válku, ale jde o vnitropolitický boj živený navíc vojáky USA a jejich spojenců. Také Pákistán má vnitřní problémy a bojuje občas především na hranicích s Indií. Úroveň života v těchto hornatých zemích je nízká a uprchlíci hledají možnost jednodušší obživy, aniž by byli ochotní řešit problémy ve vlastní zemi. Rozhodně však neprchají před válkou. Syřané mají svou vládu, prezidenta a před Američany řízeným vznikem Islámského státu byla životní úroveň na solidní úrovni. Zásoby ropy a její export předurčoval tento stát k prosperitě a Bašár Asad v čele země není zdaleka takový neoblíbený diktátor, jak nám naše média opakovaně nalhávají. Zaměříme li se na Afričany mířící k nám přes Středozemní moře, ani oni neutíkají kvůli válce, byť jsou tak prezentováni. Jedná se o mladé muže, kteří nejsou smířeni s tím, že práce je jediným nástrojem k prosperitě domoviny. Podlehli propagandě a nasměrovali své sny k nereálným cílům. Přestože se o většinu z nich Evropa postarala, není to tak, jak si představovali. Byla jim slíbená auta, domy, ženy a příjmy. Nikdo jim neřekl, že budou muset pracovat. Takže chtějí slíbené a zaměstnání nehledají. Nám je však neustále omíláno, že jsou to nešťastní a vystrašení utečenci před strastí spojenou s válečným stavem v jejich domovině. A plno naivních idealistů, na jejichž hlouposti si vychytralí postavili byznys, stále věří, že tomu tak je. Na této lži se podílejí politici, nadnárodní koncerny, média a neziskovky. Aspoň je vidět, kdo s kým páchá zlo.

  Druhou chimérou, kterou nás oblbují, je neudržitelnost naší úrovně při opuštění EU. Pokud by k němu došlo, největším průšvihem by byla msta ze strany zbylých členů. Podobným stavem je totiž blokáda vztahů mezi EU a Ruskem, díky které se Rusko postupně stále více osamostatňuje a na sankcích vůči němu prodělává spíše EU. Rusové dokážou přežít mnohé, nicméně pod vedením Putina se ruské hospodářství zvedá a oddlužuje.  Pokud někdo poukazuje na skutečnost, že řada Rusů prchá do zahraničí, pak je to často i proto, že zůstat v rodné zemi je pro ně riziko z důvodu minulé činnosti, která není úplně v souladu s právem. Nůžky rozevřené kdysi mezi životní úrovní Východu a Západu se již neotvírají. Pokud bychom vystoupili z EU, což by bylo ideální ve spojení ještě s někým dalším, chvilku bychom asi řešili komplikace, ale poté bychom se určitě posunuli mnohem výše, než kde jsme nyní. Bez dotací jsme žili a odvody do EU + únik mnoha set miliard odeslaných zahraničními společnostmi svým majitelům by vzniklou díru rozhodně zaplnili.

  Rusko-čínská hrozba je pro Fialu, Kalouska, Hamáčka a Piráty evergreenem, který opakují stále dokola. Naslouchají tak části politiků z USA, EU a ztrácejí schopnost udělat si reálný úsudek. Vojenská síla Ruska je sice mohutná, ale už dávno tu armádu z Východu žádnou nemáme. Místo ní naším státem projíždí kolony americké vojenské techniky. USA rozmisťují své prapory blízko ruských hranic a je vcelku logické, že se Rusové připravují na agresi, které jsou Američané schopní. Nicméně Putin je daleko uvážlivější, než byli jeho předchůdci, systematicky pracuje na modernizaci a rozhodně nelze brát jeho rozvahu jako strach. Pokud jde o nevojenskou obavu, pak je na místě. Produktivita Číňanů s nerostným bohatstvím Ruska může být pro zbytek světa skutečnou výzvou. Technologický pokrok Číny je raketový a v podstatě se dá říct, že spoluprací těchto dvou velmocí může vzniknout nesmírně silná skupina států, která ekonomicky převálcuje USA se Západní Evropu. Zvláště tehdy, když sankce a vzrůstající cla mají zabránit změně rozdělení sil, tedy i včetně ekonomických. Takže tato hrozba tu je, jenže nikoliv taková, jakou nám předkládají elity společně s vystrašenými jelity. Pokud se vzdáváme spolupráce s těmito státy a upínáme se na uvadající Západ, může být procitnutí drsnější, než odchod z EU.

  Dnes posledním tématem je motorismus. Omezování možnosti vozidla ovládat a používat je zastřešováno úsilím o zajištění bezpečnosti a snížení úmrtnosti na silnicích. Nelze pochopit, proč se v problematice motorismu angažují především ženy, když čistě z emocionálního i praktického hlediska je toto odvětví téměř výlučně mužské. I proto do čela tažení proti vášni zvané automobil a motocykl nasadila EU ženy. Těm totiž nic neříká bublající osmiválec, rychlost, dobrodružství. Auta berou jako pojízdné tašky a nikoliv jako umění. Statisticky údajně ročně při nehodách umírá v Evropě 25000 lidí. Nejjednodušší je to hodit na nepřiměřenou rychlost a chyby řidičů, ostatně právě ty má odstranit nyní už jasně předurčené autonomní řízení. Začíná to povinnými asistenty, které už například BMW či Mercedes ve svých lepších modelech mají minimálně 6-7 let, dosud však s možností vypnutí. Přestože se europoslankyně Charanzová chválí, jak se jí podařilo zmírnit důslednost navrhovaných nařízení, každý lepší řidič jí odpoví, že všechny tyto systémy mohou být sice občas fajn, ale většinu problémů lze vyřešit pouze pozorností, improvizací a postřehem, zkušeností a instinktem člověka. Sebelepší elektronický asistent je pouze přístroj, jehož každá chyba může mít daleko horší následky. Všechna tato nařízení tedy skutečně směřují k tomu, abychom byli ochuzeni o možnost rozhodovat se samotní. Nevěřte tomu, že se eliminuje počet havárií .  A vůbec nejhorší bude doba, kdy vedle sebe budou fungovat řidiči a roboti. Nečekané reakce strojů při jakémkoliv výpadku, či naopak jejich neschopnost improvizovat budou mít katastrofální dopady. Díky nim budou manuálně řízené stroje urychleně vytlačeny ze silnic a nastane doba naprosté nesvobody.

  Výše uvedené oblasti, ve kterých se lže, by šlo doplnit o ekologické a klimatické teorie, genderové změny, potřebu emancipace žen, finanční bubliny a problematiku zbraní i náboženství. Opakovaná lež se stala nástrojem, kterým se nás uplacená média, politici kolaborující s tvůrci lží a užiteční idioti snaží zviklat z názorů řízených rozumem, instinktem a zkušenostmi z minulých let částečně prožitých ve východním socialistickém bloku. Pravdu můžete ohnout k prasknutí, ovšem vyloženou lež byste měli poznat na první pohled. Rozbitá společnost je však důkazem toho, že nechat se opít rohlíkem je pro mnohé jediná perspektiva.

J3.K