Opravdu zvláštní přístup…

6. 08 2017

   www.inadhled.cz    Snaha ekologů vrátit lidstvo o pár let zpátky, a to za každou cenu, zároveň převzít moc nad lidmi a získat právo hovořit do mnoha činností, které obyvatelstvo koná, je fenoménem posledních desetiletí. Vznik různých zelených frakcí a jejich postupný průnik do vlád většiny evropských zemí byl alarmující již od počátku, důsledky jejich politiky však na nás začínají dopadat až nyní. Jejich idealismus a snaha ochraňovat přírodní bohatství na Zemi se změnily v buzeraci firem, podnikatelů a veškerého obyvatelstva. Ve znamení záchrany lidstva se tak z aktivistů stalo veřejné zlo.

  Na ochranu přírody samozřejmě slyší velká část inteligentního obyvatelstva světa. Odpadky zaplavují okolí velkých aglomerací i volnou přírodu. Moře připomíná popelnici, v lese zakopnete o pneumatiky a hromady tvořené ukládáním odpadů připomínají vznik pohoří. V tomto směru je činnost ekologů opodstatněná. Je však s podivem, jak málo průmyslových produktů je recyklovatelných. Velká část plastů končících na skládkách je nezničitelná, přitom je jejich výroba pouze důsledkem obchodování s lidskou leností. Opravdu potřebujeme tolik pet lahví, plastových kelímků a příborů? Neobešli bychom se bez umělohmotných mističek, hraček a květináčů? Nelze vyrábět výrobky s omezenou životností a nastavenou kratší sebedestrukcí? Proč se Zelení nevydali cestou, která by zajistila práci tvůrcům skutečně praktických výrobků, jejich samotná existence není plýtváním a zároveň zátěží pro celou planetu?

  Místo toho vznikla doktrína o oteplování klimatu. Jistě jde o problém, který se zdá být evidentní. Vysychají vodní zdroje, lehce stoupá průměrná teplota ovzduší. Mohou za to lidé a jejich způsob života? Voda jako taková ze zemského povrchu nemizí. Pouze se lokálně přemisťuje. Její velká spotřeba je způsobena především v Evropě velkou koncentrací obyvatelstva a neschopností využít její příděl v podobě dešťů. Příroda si s tím prvním důvodem umí poradit. Samovolně sníží v dané oblasti porodnost, zmenší tak počet obyvatel. To by ovšem právě Zelení nesměli stát za zvyšujícím se počtem nově příchozích z Afriky. Už zde si tato skupina politiků protiřečí a jedná daleko za hranicí trestně-právní odpovědnosti.

  Druhá příčina je bohužel v režii lidí, jakým je i Andrej Babiš. Kdysi fungovalo zemědělství jinak. Na polích se střídaly různé plodiny a jednou za 4 roky zůstal lán prostě neosetý, to aby nabral sílu. A další rok se na něm pěstovala pouze pícnina pro zvířata. Takže řepka, která patří mezi nejnáročnější plodiny, by se na pole dostala maximálně jednou za čtyři roky. Navíc se hnojilo přírodními materiály, což trochu zapáchalo, ale zemině úžasně prospívalo.  Jak to, že snahy Zelených nesměřují k zemědělství? Proč se starají například o bydlení seniorů a bytový fond? Mohl by třeba soudruh Stropnický junior odpovědět?

 Kde byli Zelení ve chvíli, kdy se prodávaly vodní zdroje patřící do portfolia českého státu? Jeden ze základních stavebních kamenů samostatnosti skončil za relativní pakatel v rukách Francouzů, kteří si z naší vody udělali skutečně výnosný byznys. Ceny vodného a stočného dosahají hranice, která postrádá jakýkoliv smysl pro soudnost. Navíc existují pokusy zdanit i dešťovou vodu, o té ze soukromých studen už je dávno rozhodnuto. Přestože ji čerpáte vlastními prostředky a vracíte ji z velké části zpět do přírody v úplně stejném stavu, jakou jste získali, navíc zaléváním udržujete při životě tolik potřebnou zeleň, jste středem zájmu šílených úředníků.

  O elektrických vozidlech se už napsalo mnohé. Jejich nákladná a přírodu zatěžující výroba není úměrná tomu, jakým přínosem je samotný provoz elektromobilů.  Zároveň je třeba si uvědomit, s jakými náklady a ekologickým dopadem se vyrábí elektřina proudící do zásuvek velkokapacitních nabíječek. Dokud nebudou automobilky schopné konstruovat samohyby, jejichž zdrojem pohonné energie nebudou volně získatelné ze sluneční energie, případně ze vzduchu, aniž by snižovaly jeho kvalitu, je křik vedoucí k rušení spalovacích motorů pouhým lobbistickým záměrem vedoucím ke generační výměně všech dosud vyrobených automobilů.  Jakoby nestačila postupná likvidace motorů a jejich příslušenství palivy vyráběnými z té řepky, která se tolik podepisuje na destrukci zemědělské půdy.

  Zelení a ekologové nadále pracují na ovládnutí obyvatelstva pomocí smyšlených příčin jeho samovolné likvidace a doktríny o způsobu jeho záchrany. Přitom jim unikají skutečné důvody devastace životního prostředí a de facto spolupracují na zhoršení našich životů. Na to opravdu nezapomeňte.

J3.K