Pár slov…někdy ztratí smysl

12. 08 2014

 Moderní doba přináší i změnu v komunikaci. Elektronická média nám nabízí bohatý výběr možností, jak informace předávat a přijímat. Bohužel ne vždy produktivních.

  V dobách dávných, kdy byla informatorika ještě v plenkách, se většina zpráv přenášela ústně. Tím samozřejmě docházelo k určitým zkreslením, vzpomeňme si na to, co se děje, hrajete li s dětmi tichou poštu. Vstupní věta se často naprosto liší od té, kterou vysloví poslední hráč. Podobně to dopadlo s mnoha informacemi ústně předávanými. Každý si něco přidal, jiný ubral, snadno vznikaly legendy, báje, ale zároveň dezinformace vedly k válkám i sporům.

  Psané slovo později zajišťovalo daleko věrnější zachování původní zprávy i myšlenky. Zranitelnost papiru i hliněných destiček je zřejmá, přesto se mnoho historických zápisů zachovalo až dosud a díky nic známe o něco více naši historii a minulost. Postupným rozvojem lidské inteligence se zaznamenávání myšlenek, příkazů a přání, statistik, účetnictví a řádů stalo běžným a dlouhodobý rozvoj písemnictví pokračoval po mnoho století až do nedávna.

 

 

 

 

  Pokrok nelze zastavit, v poslední době se každým rokem změní mnohé, co bylo předevčírem moderní a inovativní, pozítří se odloží jako zastaralé. Vezměme si pro příklad, jak dlouho se používaly vinylové gramofonové desky a celuloidové filmy. Není to tak dávno, co byly vystřídány cédéčky a videokazetami. A velmi brzy vše nahradily paměťové karty, harddisky a třeba na cívkový magnetofon pohlížíme jako na fosílii. Spěch, se kterým se vše mění, je někdy až strašidelný.

 

  V komunikaci mezi lidmi převzaly vládu maily a textové zprávy v mobilních telefonech.  Emailová pošta vytlačila z velké části tu skutečnou, listonoši mají již daleko méně práce a jistě jim ubude ještě více. Esemesky se staly novodobým fenoménem. Jde o krátké zprávy, které částečně nahradily telefonní hovory, pár slovy oznámíme naši polohu, čas schůzky, co je třeba nakoupit, ale občas také projevíme cit, nebo dokonce ukončíme vztah. Bohužel někomu stačí pár slov obsažených v jedné zprávě, aby změnil běh života toho druhého. Je třeba si však také uvědomit, že mnoho zpráv i přes svou krátkost může být stejně zkreslených jako ty původně ústně předávané. Nikoliv upravováním při předání, ale nevhodnou volbou slov, absencí možnosti intonovat, chybí kontakt očí.

  Vysvětlit esemeskou, případně zprávou na sociální síti, všechny své pocity, touhy, přání, zdůvodnit odmítnutí, to vše je někdy těžké i při několikahodinovém hovoru. Shrnout to do pár slov je často pouze otázka pohodlnosti, lenosti a neupřímnosti. Pokud to někomu stačí, a je takových lidí hodně, je to škoda. Mezilidské vztahy tím ztrácí svou hloubku, stávají se prchavými. Doba je prostě o to více uspěchanější.

J3.K