Právě se nacházíte:

Pojďme si to ujasnit

26. 02 2022

www.inadhled.cz  Události posledních dní odhalily mnoho skutečností, které se týkají především nás, nikoli ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Vynechme nyní rozdílnost názorů na celkovou situaci a podívejme se na chování státu a elit. Dostali jsme do určité schizofrenní polohy, kdy si stát umínil, že neexistuje jiná varianta náhledu, než kterou představuje on a jím schválená média. Jisté je, že ministr vnitra Rakušan využil první příležitosti a zbavil se oponentury v podobě sledovaných webů, které již dlouho šly proti státní propagandě. Tady nejde o Ukrajinu, byly zrušeny ty, které často a dlouhodobě upozorňovaly na zvěrstvo prováděné vládou, přičemž autoři článků či překladů dále předávaných videí de facto argumentovali tak, že vyvrátit to bylo složité či nemožné. Bývalý tarosta Kolína tak učinil to, co si ani Hamáček nedovolil.

  Tato realita byla dlouho připravovaná. Demokracie a svoboda slova se staly pouhým klišé, kterým se ve svých proslovech zaštiťují politici. Jak nám ukázaly poslední dva roky, covid se stal státní doktrínou společnou pro většinu zemí na světě. Naše vláda bez odporu a snahy problém skutečně řešit, navíc bez obrovského všimného pro sebe a plno organizací a jednotlivců kolem, prostě na pokyn Bruselu, zplundrovala státní pokladnu a přivedla řadu lidí na pokraj chudoby. Co vedlo vedení Evropské unie, respektive Evropskou komisi, k tak těsné spolupráci s farmaceutickými koncerny, to tušíme všichni. Neskutečná korupce přebila jakýkoliv náznak poctivé správy zemí EU a odpovědní politici extrémně po celou tuto dobu bohatnuli. To je jedna stránka věci. Druhou je obrovská moc, kterou získala média. Bez nich by politici mohli říkat a dělat cokoliv, ovšem bez efektu. Mediální masáž trvající po celou dobu přesvědčila miliony lidí o tom, o čem chtěla. S politiky je spojuje především struktura jejich majitelů. Už dávno víme, že právě politici jsou především loutky, které si vodí mocní. A právě ti vlastní i média. Tím je řečeno podstatné.

  Bojovat proti covidové mafii bylo možné především individuálně tím, že se lidé vzepřeli, obcházeli zákazy, nenechali se očkovat. Ustálo to cca 30% Evropanů a 45% Čechů. To není špatné, ale na jásot to také není. Degenerace myšlení části společnosti byla a je značná. Nadále pokračuje. Vládní a mocenské struktury si vyzkoušely, kam až mohou zajít, jak velké porušování zákonů a Ústavy jim projde. A pokračují v tom nadále. Schválení Pandemického zákona je jen další ukázkou zvůle moci. A přichází další novinky. V pátek byly vládou zablokovány weby, které se vládní koalici zdály být obtěžující. Jedná se o ty, které se dlouhodobě chovají pravicově a odmítavě k liberálnímu směřování České republiky. Většinou přinášely úvahy a informace, které současné politické garnituře nevoní. Internet již dlouho leží Evropské komisi v žaludku, protože umožňuje šíření informací mimo média vlastněné těmi, kteří se snaží určit další vývoj světa. Hanlivé nazývání obsahu řady těchto webů jako fake new si ti snadněji zmanipulovatelní vzali za své. Lidé schopní přemýšlet a vytvářet si i jiný názor, než jim je vnucovaný, si hledají alternativní zdroje informací a určitou selekcí si vybírají to, co jim je blízké a připadá reálné. Je to právo na vytváření vlastního názoru.

  Dostali jsme se však ještě dále. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž prohlásil, že každý, kdo schvaluje postup Ruské federace vůči Ukrajině, riskuje obvinění z trestného činu, který je trestán až tříletým vězením. Jde o bezprecedentní vyhrožování a porušování Ústavy. Došlo k zatýkání občanů před Ruskou ambasádou, přičemž zadrženi byli ti, kteří cítí jistou sounáležitost s občany s ruskou národností a žijícími v Luhanské či Doněcké republice. Je s podivem, že jednostranné nahlížení na spor obou států, který je ve skutečnosti mnohem širší, než aby se týkal jen jich, se stalo opět oficiální doktrínou, kterou ,,jedou“ společně představitelé médií a státu, tedy ti, kteří nám tu kázali pravdu o covidu. Naprostá ignorace tak závažných skutečností, které vedly k vstupu Ruské armády na ukrajinské území, je ukázkou toho, že nejde pouze o solidaritu s jedním ze států účastnících se sporu. Místo snahy vyvolat diplomatické jednání posílá naše vláda zbraně a střelivo jedné ze stran sporu, což v důsledku zapříčiní smrt mnohem více lidí, než by se stalo v případu, že bychom se chovali neutrálně.

  Je zvláštní, kam jsme nechali politické šílence naši krásnou zemi vmanipulovat. Minimálně poslední tři vlády se podepsaly na vnímání České republiky skutečně záporně. Pro Evropskou unii jsme nicotnými a snadno zneužitelnými, pro Spojené státy nejsme partnery, pouze snadno přístupným územím a pro Rusko jsme se i přes nesouhlas třetiny občanů ČR s chováním vlády stali jedním z nejviditelnějších nepřátel. Z kdysi hrdého lva jsme se změnili na obtížné krysy. Fialova vláda, respektive složení koalice, se staly tragickým omylem, který mnohým dojde až za nějakou dobu. Postupné degradace svobody a státní svrchovanosti bude pokračovat. Pekarová Adamová slibuje, že naši vojáci budou umírat za Ukrajinu (to je výrok hodný osoby s IQ houpacího koně), ministryně obrany je také bojechtivá. Těmto stvořením vůbec nedochází, o čem mluví. Co je však ještě horší, kolik lidí jim věří, podléhají propagandě a nejsou schopni se více informovat a zamyslet. Někteří z nich navíc tleskají cenzuře, to jen proto, že mají státem nasazené klapky na uších i na očích. To, kam jsme se dopracovali, je smutné a tragické. Stav společnosti je skutečně tristní.

Jindřich Kulhavý