Postavení žen se bude měnit…

26. 07 2018 |    www.inadhled.cz    Žena je věčnou inspirací pro muže, říká se. Je tomu tak však ve skutečnosti a všude? Už v samotné přírodě lze vypozorovat rozdíly. U mnoha živočišných druhů je samička v podřazené úloze, uvědomuje si sílu samců, potřebu jejich přízně a ochrany a postaví se mu fyzicky jen při obraně vlastních mláďat. Také víme, že není neobvyklá situace, kdy dominantní samec obhospodařuje celé stádo příslušnic stejné skupinky. Jsou však i takové případy, kdy to má samec při neopatrnosti spočítané, nejznámějším příkladem je kudlanka nábožná. Nakonec tu jsou extrémy v podobě jedinců, kteří dokážou změnit pohlaví. Jak je vidět, příroda počítá se vším. Jenže my jsme lidé a ač na nás přírodní zákony platí, od zvěře se lišíme. Aspoň většinou a někde.

  Člověk je savec, má páteř a relativně vysokou inteligenci. Přestože se řada lidí potácí se svým IQ těsně nad hranicí oddělující nás od zvířat, v některých směrech jsme opravdu pokročili a žena se postupně dostala na stejnou úroveň, kterou si původně pro sebe muž vytvořil. Neplatí to však pro všechny oblasti světa. Jsou místa, kde je žena vnímána jako porodní a sexuální automat s přidanou hodnotou, kterou je její pracovitost, což platí především pro zaostalé muslimské země. Jinde je půvab ženy pro místní muže natolik vzrušující, že tito nedokáží své pudy ovládat a ženy se proto musí zahalovat. Paradoxně se to týká opět islámem ovlivněných států a území, z čehož vyplývá, že samotné toto náboženství je pravděpodobně zásadním problémem pro vyrovnaný vztah mezi mužem a ženou. Evropské pojetí je pro ně pouhou sexualizací ženy, její volnou nabídkou na trhu a možností vzít si cokoliv, co se jen zachce. Bohužel nevnímají jakákoliv práva jednotlivce na vlastní projev, prezentaci a možnost, že odhalený kus ženského těla není inzercí na svévolný proces končící sexem, ale pouhým projevem svobody, kterou na našem kontinentu.

  Existují samozřejmě určité rozdíly v intenzitě vyznávání islámu. Ortodoxně laděné skupiny striktně požadují úplné zahalení ženy, jinde stačí skrýt vlasy, jsou však i podstatně volnější formy, nicméně ne vše je o pouhém odívání. Ještě malá vsuvka. Jestliže v Íránu před třiceti roky existovala svoboda v oblékání i pro ženy, o pár let později je vše jinak a íránské ženy se vrátily do středověku. Momentální posun v Saudské Arábii, kde ženy mohou konečně řídit auto, není pokrokem. Pouze to ukazuje na izolaci této ropné velmoci od reality. To, co ve vyspělých křesťanstvím ovlivněných zemích považujeme za normální, je u Saudů přelomovým krokem.

  S migrační vlnou se v Evropě šíří nové zvyky. Jenže jejich novota je omyl. Naopak vrací náš kontinent o staletí zpět. Jestliže bytí a existence evropských národů byla dosud spojována s jistou dávkou demokracie, nynější doba se stává střetem různě vyspělých civilizací vstupujících do cizího prostředí. Jestliže američtí kolonizátoři přišli mezi původní obyvatelstvo s něčím úplně novým, byť ten pokrok a nové technologie napomohly k postupné likvidaci indiánů, nyní zažíváme cosi, jako zpětný chod. Do velmi vyspělé a výkonné Evropy jsou implantovány národy s minimálními znalostmi, návyky a kulturní úrovní nezatížené civilizačním progresem, ale s vlastnostmi ovlivněnými agresivní formou náboženství. Výsledek ale může být stejný, jako u indiánů, tedy likvidace nás všech. Imigranti s muslimských zemí jsou obrovským rizikem. Jejich ignorace zákonů, neschopnost jen pochopit rozdílné prostředí, vnímat hygienické standardy, natož se sžít se sociálními podmínkami a pro nás běžným chápáním světa, jsou zásadním rozdílovým elementem rozhodujícím o nemožnosti integrovat se do naší fungující společnosti.

  Dlouhodobý pokus zapojit je do života na ,,Západě´´ vyústil v postupnou přeměnu Velké Británie v zemi, kde je násilí na denním pořádku a i při absenci klasických zbraní na trhu dochází denně k mnoha napadením, jehož oběťmi jsou často především ženy. Francouzské a švédské no-go zóny patří k místům, kam už nelze bezpečně vejít a opět odejít. To vyplývá nejen z nedostatku sexuální zdrženlivosti muslimů, ale především ze změkčování trestů, které jsou následky činů právě vyznavačů islámu. Ti stále více prosazují vlastní právní normu – šaríu, ve které má žena vysloveně podřadnou roli.

  Migrace je hříčkou a záměrem elit, které se snaží najít způsob, jak ještě více zbohatnout a déle se udržet u moci. Paradoxem tak zůstává, že se v této situaci na jejich stranu přidávají i samotné ženy, aniž by si uvědomovaly rizika s tím spojená. Přitom právě ony se díky vyspělosti zemí, kterých se tento jev týká, jejich právního a sociálního systému, staly rovnocennými členy společnosti a mohou se plně zapojit do všech sfér života. Pokud si myslí, že toto lze i v islámských státech, měly by vědět, že tomu tak není. Pokud se k nám dostane větší množství muslimů, jejichž zábrany se v mnohém rovnají nule, bude většina našich žen postupně vystavena obrovskému riziku násilí, znásilnění a změně životního stylu. Už jen volný pohyb ignorantů evropské kultury bude znamenat konec ženského módního oblečení, návštěv diskoték, klubů a barů a nakonec se může stát, že samotná žena na ulici bude raritou podobně, jako v některých oblastech Pákistánu. Dále ztratí vliv na výchovu svých dětí a nakonec se zařadí k podřadným druhům.

  Emancipace vezme za své. To ještě větší míře platí pro další genderem vyšlechtěné menšiny, což je možná jedno jediné pozitivum islámského náhledu na mezilidské vztahy. Tento proces může trvat desetiletí, ale také nemusí, viz bleskové změny v Íránu po pádu posledního šáha. Navíc při snaze odzbrojit nás a v případu dalších legislativních změn nadržujících přistěhovalcům je velmi pravděpodobné, že praxe, kdy muž brání ženu, dostane jisté trhliny. Pokud si ani toto Hollanové a jim podobní, například úchylní politici kolem Kalouska a Schwarzenberga neuvědomují, lze vážně pochybovat o jejich úctě k ženám. Ke všem, tedy i těm našim. Ještě si pořád myslíte, že příznivci migrace mají právo být opět někým zvoleni? Jde totiž o obrovské bezpečnostní riziko.

J3.K

Autor: Administrator

Diskuse