Poučme se a staňme se zase hrdými…

9. 06 2020

   www.inadhled.cz   Poměr bílých a černých obyvatel Spojených států je přibližně 9:1, to k bělochům připočítáváme i Hispánce a Asiaty. Zastoupení v policejních složkách je téměř stejné. Tento počet se může procentuálně nepatrně lišit, ale uvádíme ho pro Vaši představu. Pokud bychom se však zaměřili na kriminalitu jednotlivých etnik, případně na to, kolik bělochů usmrtí černocha a opačně, náhle zjistíme, že právě černoši jsou v této činnosti mnohem aktivnější. Samozřejmě se však i v rámci válek gangů tlučou mezi sebou. Pohled do amerických věznic nakonec připomíná i ten do našich, kde je etnická menšina Romů výrazněji zastoupena, než čemu napovídá jejich celkový počet v celé společnosti. I v USA je ve vězení rozhodně mnohem více, jak desetina z celkového obsazení míst na celách využívána černochy.

  Kriminalita černochů odpovídá jejich mentalitě. Tím nikdo nechce říct, že se rodí jako grázlové, nicméně velká část se jimi záhy stane. V samotné Africe, tedy původním domově této rasy, je situaci ne zrovna příznivá. Minimálně čtyřnásobná porodnost oproti bílým Evropanům a Američanům způsobuje přelidněnost, laxní přístup k práci neumožňuje vytěžit z tohoto krásného kontinentu všechna možná aktiva spojená s uživením tolika neproduktivních lidí. Samozřejmě nelze házet všechny do jednoho pytle, existují oblasti, kde těžce dřou i děti, nicméně lze konstatovat, že většině Afričanů zahálčivý život vyhovuje. Zatímco Evropané, Číňané i Američané jsou schopni budovat v Africe studny, stavět továrny, obhospodařovat plantáže, jejich černé protějšky je nedokážou ani udržet v chodu. Černocha vidíte mnohem častěji ničit než budovat.

  Mnoho cestovatelů bude oponovat s tím, že v Africe zažili krásné okamžiky. Skutečně, kultura Afričanů je pro nás zajímavá, protože nás vrací o mnoho set let zpět. Jejich život umí plynout v poklidu, protože maňana. Pro uspěchaného bělocha unaveného budováním kapitalismu, socialismu, komunismu a návratu ke kapitalismu je čas plynoucí v afrických normách krásně stráveným. Do té doby, než dostane šutrem do hlavy, ukradnou mu auto, motorku nebo znásilní manželku. Někdo má štěstí a sžije se s místními, jinému se to nepodaří. Afrika však principiálně zůstává pořád na určité úrovni, především na venkově. Města, tedy aspoň ta velká, jsou zasažena vlivem ze zahraničí, nicméně často stačí pár let a změní se k nepoznání. To když převezmou vládu místní bossové. Ti sice mají garáže plná luxusních vozů, v palácích nadstandardní vybavení, ale nic z toho nepochází z Afriky a upřímně řečeno, většinou to ani neslouží tomu, k čemu to vzniklo. Venkov nadále zůstává v době a na úrovni pozdního evropského středověku, případně počátku vědeckotechnické revoluce. Snad jen moderní výzbroj v rukách militantních Afričanů a občas sport připomínají moderní dobu.

  Afričané žijící na jiných kontinentech tedy mají tak trochu štěstí v tom, že se dostali do jiné dimenze. Někteří již dříve, přesto v nich často zůstává cosi z rodné Afriky. Černé etnikum má v průměru údajně nižší IQ. Což nevylučuje, že i mezi nimi se nachází lidé dosahujících vysokoškolských titulů a dobrého postavení. Rozsah hodnot inteligenčního kvocientu se liší napříč všemi rasami, nicméně průměr hovoří o tom, že černoši na tom nejsou zrovna nejlépe. Což se musí někde projevit. Možná, že bychom o tom mohli pochybovat ve chvíli, kdy vidíme klečící bělochy před těmi, kteří demonstrují v rámci nespokojenosti s nešťastným úmrtím trestnou činnost i nadále páchajícího zkušeného delikventa. Copak inteligentní a přemýšlející člověk může pokleknout před lidmi ze smutku rabujícími a vykrádajícími prodejny a zneužívajícími situace k vlastnímu obohacení? Navíc pyšnící se dobrým vkusem a trestnou činnost páchajících v luxusních shopech? Nikoliv, to není jen projev hlouposti, ale nakažení virem přehnaného humanismu, ztráta instinktu, kterou tato nemoc způsobuje. Pokleknutí a pokora patří k jiným situacím, tady je třeba se postavit a jasně ukázat, že poklidná demonstrace je projevem nespokojenosti, ale rabování je trestný čin.

  Samotní černoši jsou mnohem větší rasisté než ostatní, snad s výjimkou Arabů. Zkušeností ze života je jedna skutečnost. Čím primitivnější člověk je, tím více se snaží projevovat nadřazenost. Nechceme se nikoho dotknout, ale jen málokdy narazíte na agresivního profesora, fyzika, inženýra, filosofa. U lidí s nižším vzděláním, menším sociálním cítěním a nedostatečnou schopností tvořit se destruktivní myšlení stává realitou. Nemohu li něčeho dosáhnout, umím zničit to, co dokázali ostatní. Sice se tím neobohatím, ale ukážu svou sílu a důležitost. Právě to je uvažování lidí schopných vše pouze zdemolovat a násilím poškodit ty, kteří si své brání. To napříč rasami.  V posledních dnech jsme viděli i záběry, kdy si černoch bránil svůj krám před vandaly, mezi nimiž nechyběli běloši. Daleko častěji byl vidět však opačný scénář, tedy když majetek bělochů byl napaden černými raubíři.

  V mnoha případech v posledních létech byl na straně zločinu černoch či muslim, na té druhé nevinný běloch, často žena či dítě. Nikde nikdo nedemonstroval za lidi, kteří zemřeli rukou vraha tmavé pleti či muslimského vyznání. Běloši díky indoktrinaci ve školách, v médiích a v politice ztratili instinkt pudu sebezáchovy. Je podivuhodné, kam až nás propaganda propagující sebemrskačství dohnala. EU připravuje nové povinné kvóty spojené s nástupem Němců k předsednictví v této nereformovatelné organizaci. Pokud podlehneme krásným řečem o potřebě chovat se vstřícně k chudákům migrantům, vzpomeňme si nikoliv na to hezké s nimi spojené, ostatně s výjimkou pár sexuchtivých a láskou migranta obdařených samic bude těžké něco pozitivního najít, ale připomeňme si nejen rozdílnost kultury a myšlení, ale také agresivitu a neochotu se integrovat. Ona to není neochota, jde spíše o neschopnost pochopit principy moderní a vyspělé společnosti. Výše jejich IQ totiž ani nedovoluje vnímat rozdíl mezi užíváním si výdobytků kvalitní a dlouhodobě prováděné práce a cestou vedoucí k těmto výhodám. Nynější akce ukazují, kam bychom spadnuli, kdybychom povolili naši zemi zaplavit Afričany a muslimy. Nechceme li násilí v našich ulicích, musíme odolat nátlaku EU a Německa. Nechť si samotní slíznou smetanu z toho, co si způsobili. My o ni nestojíme.

  Na obrázku mírumulovné shromáždění Black panthers v Atalantě dne 6.6.2020

Jindřich Kulhavý