Právě se nacházíte:

Prarodiče, rodiče a děti

17. 07 2014

www.inadhled.cz  Vztah mezi rodiči a jejich potomky může být různý. Normální je samozřejmě, je li dobrý, ale ne vše je v životě ideální a tím je tedy vše řečeno. Kvalita vztahů je různorodá. Pokud vezmeme normálně fungující rodinu, může se začínat měnit v období puberty, boj o vedení rodiny často vypukne právě v této době a dochází ke střetům především mezi otcem a synem.

  Ještě horší to je v ne úplně standartních poměrech, kde po rozvodu rodičů jsou děti nucené k přijmutí nového partnera jednoho z nich, především toho, s nímž žijí. V pubertě mladý člověk vidí vše černobíle, následkem toho některé věci řeší radikálně, o správnosti svých rozhodnutí se ale dozví až po načerpání životních zkušeností. Následky sporů mezi dětmi a rodiči se mohou časem zmírnit, někdy jsou dlouhodobé, ostří nesnášenlivosti se nemusí otupit nikdy, jindy to trvá i desítky let. Tam, kde bylo soužití narušeno, nepřejde normální vztah autoritativní v přátelský, ale často ustrne na původním rozhodnutí, které směřovalo k rozchodu. Přesto je vždy naděje a náprava může přijít. Někdy napomohou vnoučata, jindy s rostoucím věkem přijde vystřízlivění a vrátí se vzájemná úcta. Bohužel je to často až tak pozdě, že si náhle uvědomíme, o co vše obě strany přišly. Pokud jde o dospělé lidi, vysvětlí si to, horší je, když se Vás zeptají vaše děti a ta otázka zní: ,,A proč ten děda nikdy nepřijel?“

  Je příjemné zažít shledání vnoučat s dědou a babičkou, kteří o sobě sice věděli, ale dlouhé roky se díky ne zrovna vřelému vztahu v rodině nevídali. Pozorovat, jak si někde sednou v rohu a povídají si o mládí, vypráví si navzájem o všem, co může mít společné téma, vnímáte nečekaný soulad. Uvědomíte si, jak moc zbytečná zášť ochudila obě strany. Ti mladší to mohou jednou, až zestárnou, nějak prožít v opačném gardu, ti starší už nemusí mít tolik času, aby dokázali dohnat vše, co malicherně propásli.

  Pokud máte spory se starší generací ve Vaší rodině, zamyslete se nad tím, je li jejich důvod opravdu natolik zásadní, že jej nelze pominout. Většinou jde spíše o to najít kompromis. A věřte tomu, že stojí za to s tím něco udělat. Může se Vám tak podařit rozzářit několik párů očí najednou.

J3.K