Přejeme Vám krásný Nový rok. Co nás v něm možná čeká?

1. 01 2019

www.inadhled.cz    Rok s osmičkou na konci je za námi a následuje devítka. Letopočty končící touto číslicí většinou řešily důsledky roku předcházejícího. Příkladem jejich důležitosti byly události v letech 1939, 1969, 1989. Ani letošní prognóza nemůže jinak, než vycházet z předešlého roku. Na co se tedy můžeme připravit?

  Atmosféra v naší společnosti částečně kopíruje tu ve státech Evropské unie. Samozřejmě i nyní existují jisté národní rozdíly, které se bruselští vládci snaží mazat. Nicméně se nám i přes rostoucí počet kolaborujících politiků a rádoby intelektuálů daří udržet na nízké úrovni počet příchozích migrantů. Zkušenosti ze zahraničí jsou víceméně tragické, agresivita mladých muslimů nabývá na intenzitě. Nedostatečná informovanost o skutečném věku nahrává úřadům, které dle imaginárně stanoveného stáří delikventů trestají. Z toho vyplývá, že se všichni příchozí snaží snížit svůj věk pod 18 let, aby jejich trestní odpovědnost byla co nejmenší a šance na udělení azylu větší.  Naštěstí největší iniciátoři Macron a Merkelová se dostali ve svých zemích pod tlak a jejich snaha osídlit Evropu muslimským obyvatelstvem získává trhliny. Je tedy pravděpodobné, že budou postupně nahrazeni méně okoukanými tvářemi, které však budou mít za úkol pokračovat v islamizaci Evropy. Bude vytvářen tlak na odpůrce islámu na všech frontách. Zvrátit tento stav mohou blížící se volby do Evropského parlamentu, přičemž větší šanci na úspěch kritiků islamizace mají paradoxně kandidáti v těch zemích, kde jsou násilí a problémy s muslimy dlouhodobější.  Pokud se to však nepovede, vzniknou dvě evropské právní normy, dle kterých se budou jinak posuzovat činy muslimů a křesťanů. Evropská protirodinná politika bude nadále nahrávat přísunu migrantů, záměru křížení etnik se bude přizpůsobovat výchova mládeže a dojde k dalšímu zamlčování a úpravám historie. U nás se nahoru dere Pirátská strana, která je výrazně promuslimská a zapadá do představ neomarxistických tvůrců nových pořádků. Jde o naprosté nepochopení cílů této strany a ignoraci důsledků zvyšování jejich preferencí.

  Nadále bude snižován význam pravicových stran, ostatně u nás už žádná s výjimkou SPD není. Politici schopní navázat na bývalou ODS trpí nedostatkem finančních prostředků a nejednotností lídrů menších uskupení. Výraznou postavou je Václav Klaus mladší, ovšem podobně, jako u jeho otce, je podstatnou brzdou k zahájení společné pravicové ofenzívy jeho ego. Zároveň není jisté, jak silný by byl v okamžiku postavení do čela skutečně funkční opozice. Nicméně je jedním z mála, kdo by mohl být skutečným lídrem pravicové politiky. Andrej Babiš je pod velkým tlakem a vzhledem k vlastním podnikatelským aktivitám a závislosti na dotacích je pravděpodobné, že bude nadále jinak mluvit a jinak konat. Nelze očekávat, že by se rázem změnil v morální ikonu.  Miloš Zeman je solitér, který si nadále udrží nadhled a odstup. V podstatě nic osobně neriskuje a i nadále bude vystupovat tak, jak bude jen on sám chtít. Což zbabělým eurounijním hujerům bude trnem v oku a lidé typu Jana Hrušínského se z toho budou nadále osypávat. Povyk novinářů pracujících pod Bakalou a spolupracujících s neziskovými organizacemi bude narůstat. Vzhledem k zbabělosti vlády nadále potečou miliardy do neziskového sektoru, jehož prorůstání do státní správy bude pokračovat i v tomto roce. Dokud někdo nezavře kohoutky, kterými protékají dotace celé této oblasti, budou lidé kolem Šimona Pánka stále výrazněji ovlivňovat život v naší zemi. Zvláště tam, kde jsou u moci Piráti, ČSSD, STAN a Topka, případně názorově blízcí předsedovi ODS Fialovi. Stoupne agresivita umělců mířící především proti Hradu, naopak se uklidní stav kolem Babiše, který se částečně podvolí tlaku na něj vyvíjenému. Nadále bude pokračovat rozpínání se homosexuální menšiny, která již obsadila mnoho důležitých postů a bude zvyšovat své požadavky. Ruku v ruce s tím jde degradace rodiny a podpora různých LGBT úchylností. Dojde i na snahu vstupu do eurozóny, protože EU potřebuje každý cent, který z nás bude moct vymáčknout. Systém dotací se změní v drsný politický nástroj a budeme v konečném součtu výlučně plátci, nikoliv příjemci. Odliv financí z naší země se ještě zvýší.

  Ekonomika v celé Evropě začíná padat a dá se očekávat solidní sešup, možná výraznější, než v roce 2008. Příchod krize je za dveřmi a bude delší, než ta minulá. Už nyní stoupají úrokové sazby, ceny elektřiny a potravin, zdražilo se neúnosně bydlení. Růst mezd a důchodů převýší inflace, což nejvíce pocítí senioři a mladé rodiny. Střední vrstva se stane díky stále se zvyšujícím daním a teroru ze strany finančních úřadů otroky a postupně začne snižovat produktivitu. I přes zvyšování represe státních organizací a policie bude více bujet šedá ekonomika, jejíž kondice je většinou mnohem lepší, než státem kontrolovaná část národního hospodářství. Následovat bude tedy další vlna kontrolování nás všech a zvyšování tlaku na převzetí totálního dohledu nad našimi životy se stane prioritou politiků napříč EU. Což sebou přinese další anarchii v ulicích, která stále častěji vygraduje v potyčky. Těmi nám zdůvodní svou snahu po odzbrojení obyvatelstva, přeci jenom je silnější ta strana, která drží v ruce pádnější argumenty. Rozdělování společnosti, kdy se jedna část obyvatelstva staví proti druhé, je ideálním politickým řešením, které poté v případě konfliktů nevyžaduje nasazení tolika ozbrojených složek.  Už nyní je to u nás tak půl na půl, o čemž svědčí i poslední prezidentské volby. Paradoxně se zvyšuje nenávist především mladších příznivců Drahoše, tedy představitele neomarxistické liberálně demokratické levice. Lze to vnímat nejen v diskuzích na sociálních sítích, ale i tam, kde dojde k různým organizovaným shromážděním na ulici. Tato část obyvatelstva je zároveň pod vlivem České televize, která se stala hlásnou troubou části politického spektra likvidujícího národní podvědomí, hrdost a podkopávající naši suverenitu.

  Nadále se budou zvyšovat tlaky ekoteroristů vedoucí k postupnému vytlačování automobilů takových, jaké známe nyní. Nepřipravenost přechodu na elektřinu těmto zločincům sedícím v Evropské komisi a Evropském parlamentu či OSN nepřekáží ve vydávání tvrdých norem, které jsou záměrně nesplnitelné. Zároveň budou stoupat požadavky týkající se odpadů, přičemž se to bude týkat především Evropy, která znečišťuje životní prostředí nejméně ze všech světadílů. Jde o další krok k likvidaci evropské dominance v mnoha směrech. Díky tomu půjdou nahoru ceny elektřiny a plynu, naopak dojde k útlumu těžby uhlí. Její obnovení lze však opět očekávat za pár let a s vyššími náklady, to až zjistíme, že dosud prosazovaný způsob elektrifikace je slepou uličkou. K návratu k logickému myšlení však může dojít až po svržení dosavadní vládnoucí kliky, což bude ještě pár let trvat. Utrpení těch, kteří si uvědomují, že zvrhlost dnešní doby je uměle vytvářeným prostředím vyhovujícím naprosto asociálně smýšlejícím miliardářům a spekulantům typu Söröse, se bude ještě nějakou dobu zvyšovat. Světový řád, který určují zrůdy, které neberou ohledy vůbec na nic a v zájmu svých zisků, ega a pocitu výjimečnosti decimují lidstvo, se musí jednou zbortit. Pravděpodobně k tomu bude zapotřebí takových nástrojů, jakými jsou válka, demonstrace, občanská neposlušnost, dojde na politické převraty a násilí. To vše jen proto, že jsme se nedokázali v zárodku postavit aroganci a zlu.

  Ptáte se na pozitiva? Jistě, jsou tu. Stále více lidí chápe, že zvyšující se cenzura a dohled nad námi všemi, jsou znakem změn k horšímu a mají v sobě sílu se bránit. Žijeme v krásné zemi, kterou si musíme chránit, ošetřovat a naučit ji opět naše děti milovat. Globalismus sice vypadá krásně a romanticky, přináší však zisky jen úzké skupině těch nejtvrdších a nejagresivnějších obchodníků. Nelze si pohlídat celou planetu, ale můžeme si udělat pořádek u nás doma. A o to by mělo jít každému z nás.  Nechť je tedy vstup do Nového roku pro každého z vás šťastným. Letos bude třeba hodně přemýšlet, dopady přicházející krize pocítí většina z nás. A pokud by se inadhled ve své prognóze mýlil, věřte, že bychom byli jenom rádi. Doposud však tyto novoroční předpovědi bohužel vycházely. Jak bych se chtěl letos mýlit.

J3.K