Proč muži vynikají – pokračování

15. 10 2014

www.inadhled.cz   Poslední úvaha měla poměrně značný ohlas a je škoda, že se nevyjadřujete zde v komentářích pod článkem. Nicméně je potřeba dodat ještě pár odpovědí na otázky vznesené především čtenářkami. Předesílám, že autor článku si žen nesmírně váží a je potěšen tím, že se nedostavily záporné reakce na první článek.

  Tím se dostáváme k víceméně všeobecnému odsouhlasení toho, že muži opravdu vynikají v téměř všech oborech. Což nevylučuje existenci odborníků na obou stranách širokého spektra lidských činností. Na té jedné jsou ti pro lidstvo přínosní, na druhé mohou být sice geniální, ale své vysoké IQ zneužívající jedinci. Bohužel je třeba konstatovat, že někdy se profese mohou prolínat a na nás je nyní přinést pár příkladů.

  Jedním z nich je jeden z nejznámějších lékařů a vrahů zároveň, fašista Mengele. Jeho zvěrstva, kterými se snažil teoreticky posunout medicínu o kus dále, stála život mnoho lidí. Též nejeden vojevůdce vynikl pouze za cenu velkých ztrát. Vynálezce atomové bomby jistě tušil, že její použití bude mít nedozírné následky, na druhou stranu však byl velmi významným vědcem a tato zbraň byla de facto vedlejším produktem jeho práce.

  Války vůbec se jeví, jako jeden velký průšvih lidstva, pravdou však je, že jsou zároveň obrovským urychlovačem změn a pokroku. V podstatě jde o pokračování bojů o potravu a území, které známe z přírody, jen díky lidské inteligenci je poněkud krutější a hromadnější. Zatím si s tím však příroda umí poradit. Nelze to tedy házet na muže, jejich funkce je dobyvatelská, ochranitelská a válčit patří k jejich postavení. Navíc v bojích umírají opět většinou muži, pokud tedy vynecháme zbraně hromadného ničení. Nicméně i zde jde o potvrzení toho, že muži vynikají ve všem. I v tom špatném.

  Dalším názorem byl ten, který apeloval na to, že žena je rodičkou a na to být vynikající nemá čas. Jistě, postavení ženy, jakožto matky, je velmi náročné a vyčerpávající. Přesto je mnoho takových, které děti nemají, nebo jejich roli zastoupil partner, a i přes největší snahu a svou výjimečnost v rámci svého pohlaví se jim nepodařilo vyrovnat špičkám toho opačného.

  Opět se tím dostáváme k důvodu tohoto jevu. Nejde o pracovitost, inteligenci, prostředky, čas. Opět opakuji, jde o kreativitu a umění snít, jít za svými sny, nechat vzniknout to, o čem muž ve své fantazii přemýšlí. A tím nikdo neříká, že vše je správné. Nemůže být. Vynikající totiž neznamená výborný. Pravým významem tohoto slova je schopnost vyčuhovat z davu. Vynikat. A je li to směr kladný nebo záporný, to už je jiná věc.

  J3.K