Proč to dochází jen některým?

8. 12 2019

www.inadhled.cz   Předvánoční shon a rozsvícené stromečky a výzdoba, pečení tradičního pečiva, vůně ovoce a františků, snaha zakoupit nejbližším nějaký dárek, to vše znamená, že v nás stále zůstává mnohé z minulých generací a Vánoce patří k nejkrásnějším okamžikům každého roku. Jejich tradice spojená s křesťanstvím v nás stále zůstává, a i řada zarytých ateistů připouští, že právě v tomto období je třeba si návštěvou kostela připomenout, že evropská kultura je s tím chlápkem na kříži stále těsně spojená.

  Život u nás tak zatím ještě aspoň částečně plyne v prostředí, které se z tohoto pohledu zdá být zdravé a dodržováním tradic se hlásíme k odkazu našich předků. Nedejme se však zmást tímto obdobím. Stačí vyjet pár kilometrů za hranice, a rázem neslavíte Vánoce, ale Svátky světla, Oslavu zimy či nějak podobně nazvanou akci, která sice samozřejmě na první pohled připomíná Vánoční trhy, ale už se o nich tak oficiálně nemluví. Obavy politiků, aby se náhodou někoho nedotknuli, jsou natolik směšné, až nám z toho ten smích zamrzá. Podřízení se novým trendům je natolik bleskové, až je strašidelné. Copak opravdu zmizel normální lidský rozum? Podle množství lidí užívajících si předvánoční atmosféru nikoliv, ale když se sčítají hlasy vhozené do volebních uren, zapomenete na to, co jste kde v prosinci viděli a musíte se ptát, co lidé vlastně chtějí.

  Evropská unie, a v podstatě nejen ta, ale i celé vedení OSN, již pohřbily vše, čeho vyspělé státy dosáhly a rozhodly se změnit běh dějin. Každý den se objevují nové informace, o čem politici odtržení od reality za zavřenými dveřmi rokují a jednají, přičemž závěry jsou často natolik šokující, že se pravděpodobnost jejich napojení na Marťany zdá být reálné. Většina nových zákonů a směrnic, nařízení a doporučení vycházejících ze sídla OSN či EU připomíná výplod skutečně chorých mozků. Stále zřetelnějším se ukazuje snaha dovést naší civilizaci na kraj propasti, přičemž hlavní motivací k aktivitám elit bude to, komu se ji definitivně podaří kopnout dolů. Absence prostého selského rozumu je stále zjevnější. Abychom jen neplácali, připomeňme si pár ukázek demence, která nám nyní vládne.

  Ekologie se stala skutečným bičem, přestože projevy ekoaktivistů jsou tak protichůdné. Tvář zelené idiocie, šestnáctiletá Švédka Greta jezdí na luxusním katamaránu po světě, ale osádka za ní létá letadlem stejně, jako většina účastníků summitů, kterých se účastní. Ostatně i oni při svém zanícení využívají v běžném životu výdobytků moderní doby. Celá tato fraška by měla logiku, kdyby se za čistotu planety bili lidé žijící v jeskyních, sbírající kořínky a lovící potravu v hlubokých lesích. Ne. Vodu nám kážou opilí vínem. Mocní a bohatí ve spojení s hysterickými a nedospělými. Navíc nepořádek a tuny odpadů, které zůstanou po každém z těchto ekosummitů, jsou ukázkou toho, jak povrchní celé hnutí je. Nejde o žádné životní prostředí, ale o buzeraci, šikanování a ukázku moci. Ve jménu ekologie se utlumuje provoz vozidel se spalovacími motory. Je tomu tak? Nikoliv. Záměrem není chránit planetu, ale omezit používání soukromých aut a schopnost přemísťovat se. Ptáte se proč? O odpovědi lze spekulovat, jisté je, že v tom nejsou bezpečnost, uhlíková stopa a ochrana životního prostředí. To jsou jen berličky, které mají zastřít skutečné důvody. Protože jinak by stačilo těch několik výpočtů jasně poukazujících na problematiku elektroaut, neschopnost vyrobit dostatek elektrické energie a sečíst náklady, které bude stát pokus o elektrifikaci planety. Zcela upřímně, lidstvo má řešit úplně jiné problémy.

  Globalizace světa potírá nejen zdravý rozum, ale zároveň je jaksi v rozporu s výše uvedeným. Jen trochu přemýšlející člověk se ptá, proč si každá země nesnaží udržet svou nezávislost na cizích zdrojích potravin, co vede úředníky k tomu, aby nařizovali, co kde se kdy bude pěstovat. Česká republika byla dlouhodobě téměř samostatná a naši zemědělci dokázali uživit celou naší populaci a ještě vyváželi své produkty do zahraničí. Už plno let tomu tak není a nevrátíme li se zpět o 30 let ke zdravému hospodaření s vlastními zdroji, budeme jen k smíchu bruselským potentátům. Navíc ti nejzarytější ekologové musí vědět, že dovoz potravin, které jsme si tu dříve pěstovali a produkovali, je jen další zátěží. Na tuto úvahu nemusíte být zrovna inženýr.

  Snaha potlačit lidové zvyky, národní hrdost a rozmělnit odkazy minulých generací vedou ke změnám výkladu historie a dějinných událostí. Za pár let se k tričkům s Marxem přidají i ta s Hitlerem, o němž už se nyní začíná tvrdit, že to byl faktický ochránce Evropy před Sovětským svazem. Opomíjí se záměrně připomínat skutečné události, jakými byla Mnichovská zrada, okleštění Československa od Sudet, či už si nikdo nechce pamatovat holocaust a koncentrační tábory? Nejde o nic jiného než záměrné zkreslování minulosti, které má budoucí generace dovést k úplně jinému pohledu na Německo, Rusko a válku samotnou.

  Migrace běží dál i přes zcela zjevné problémy, které přináší. Většina jen trochu vnímajících a chápajících obyvatel Evropy už ví, že nejde o žádnou pomoc v nouzi a záchranu Afriky, ale pouze o politické rozhodnutí, které je extrémně špatné. Bude stát mnoho životů, ztracených iluzí, způsobí obrovské ekonomické ztráty, skončí nějakou formou násilí, nejspíše válkou. Pokus předběžně odzbrojit původní obyvatelstvo je de facto výzvou k odevzdání majetku, potření možnosti se bránit a sprintem ke ztrátě vedoucí role bělošského etnika v Evropě a Severní Americe. Jestliže Evropa je již téměř beze zbraní v soukromém vlastnictví, pak v USA se zvyšuje aktivita, která má vést k zásadním krokům spojeným se stejným záměrem. Zcela upřímně. Velká část majitelů zbraní u nás je má pečlivě uložené, 1x až 2x za rok si jde cvičně zastřílet na střelnici a jinak své zbraně nepoužívá. Ale ten pocit, kterým je vědomí, že jste schopni se v případě napadení nevítaným návštěvníkem bránit, je k nezaplacení. A kdo je pravděpodobným agresorem? Vynechme pár zlodějů z romského, ukrajinského a ostatně i sociálně slabšího prostředí. Tito lumpové za střelbu až na nepatrné výjimky nestojí. Ovšem s příchodem tolik protěžovaných muslimů a Afričanů se situace zásadně mění a ubránit vlastní domov, potrestat toho, kdo znásilní Vaši dceru či manželku, případně ohrozí syna či rodiče, je právo bránit se naprosto logické a kdo nám ho chce vzít, je skutečný nepřítel.

  Vzhledem k výše uvedenému je třeba si rázně říct, co jsou naše priority. Opravdu potřebujeme, aby nás EU vedla, omezovala či nám nařizovala? Nebyl by správným návrat pouze k jisté formě spolupráce, ovšem mít vlastní svrchovanost? Jsou země, které to dokážou. Neměli bychom se k nim přiřadit? Teď, v době vánoční, si můžeme v klidu říct, co je naší prioritou. Evropská unie padá do propasti a její elity kopou kolem sebe. Pokud se jen lehce zamyslíme, není problém analyzovat, kdo s čím jak zachází, k čemu inklinuje. Tvrdí li někdo, že bez EU nemůžeme existovat, lže. Češi i Moravané patří k těm nejšikovnějším obyvatelům Evropy. Máme svou dlouhou historii, dějiny, špatné zkušenosti s Germány, komunismem, marxismem. Odvážili jsme se postavit zvůli, měli jsme hrdinské krále. Dokázali jsme z naší malé země vydolovat maximum včetně potravinové soběstačnosti. Nepotřebovali jsme dotace, sami jsme vyváželi. Vyžeňme politiky spjaté ekonomicky pouze s prozápadním směřováním, přejděme na spolupráci se všemi, kdo pro nás mohou být přínosem. Nezapomínejme na zločiny Západu a Východu, které nás srážely, zároveň se naučme reagovat pružně na nabídku a poptávku. Podporujme naše firmy, produkty, lidi. Lháři a zmetci, kteří si bez EU nedojdou ani na záchod, by neměli mít na naší politické scéně místo. Piráti volají po zrušení Topky. S tím lze jen souhlasit, ovšem zároveň by měli sebereflexivně udělat to samé. A vzít s sebou ještě pár dalších stran. Možná to chce začít s čistým nepopsaným papírem. A to co nejdříve. Copak to nechápete?

J3.K