Právě se nacházíte:

Prognózy konce lidstva

8. 08 2019

   www.inadhled.cz   Lidstvo procházející svým z pohledu historie planety nedlouhým vývojem vždy inklinovalo k filozofické otázce, na jak dlouho tu budeme. Což je důvodem pro mnohé ,,znalce´´ vytvářet prognózy o tom, co a kdy nás čeká. Přitom jde o naprosto nesmyslné představy a úvahy podložené neznalostí přírodních zákonů, existence různých jevů ve vesmíru a hlavně nemožností předvídat to, jaká individua se dostanou k vládě a moci.

  Země si prošla určitým vývojem, jehož součástí byla i různě se měnící flóra i fauna. Počátek života byl spíše chemickou reakcí, než božím přispěním, a vše ostatní bylo už jen pouhým následkem toho, že k ní vůbec došlo. Všechny další stupně vývoje a progresu jednotlivých druhů rostlin i živočichů dovedly život na modré planetě až k tomu, že se tu ocitl člověk. Jeho útok na čelo potravního a inteligenčního žebříčku trval dlouho a lze zaznamenat i určité slepé vývojové větve. Teď není myšlena současná africká, která bohužel ukazuje, že ve stejné době na stejném místě ve vesmíru mohou žít dva shodně vyvíjející se druhy, přičemž mezi nimi existuje relativně vysoký rozdíl ve výši koeficientu IQ. Pokud by totiž toto někdo uveřejnil, byl by nazván rasistou a xenofobem, navíc je prokázáno, že stačí několik generací žijících v prostředí úspěšnější části lidstva a IQ se postupně zvýší na slušnější úroveň. Předpokladem je však určitá izolovanost od jiných soukmenovců. Budete li totiž poměřovat inteligenci v ghettu osídleném pouze Afričany, byť je na předměstí Paříže či New Yorku, moc překvapeni absencí moudrosti nebudete. Vliv prostředí je znát i opačně, ale o tom zase jindy. Zblbnout je totiž možné také.

  V minulosti existovaly určité fáze, kdy existovaly vyspělé říše udivující nás dosud svou vyspělostí. Čína, Japonsko, Mezopotámie, Persie, Egypt, Řecko, Řím, na všech těchto místech a nejen na nich lidé dokázali předběhnout svou dobu. My dosud občas čerpáme z tehdejšího vědění a zároveň často přemýšlíme, proč všechny čekal ve své době podobný osud, tedy že dynastie vládnoucí v nich časem dovedly svá království, císařství či jinak označené říše k úpadku či zániku. Nakonec po nich zůstalo pár informací, uměleckých děl, minimum vědomostí o té době a mnoho tajemství, která nebudou nikdy odhalena. Často si události spojené s jejich existencí spojujeme i s přítomností mimozemských civilizací, natolik jsme překvapeni schopnostmi bývalých lidských generací. Některé nálezy nás totiž odsuzují do role překvapených statistů. Elektrický článek objevený v místě, kde stál Babylon, obrovské obrazce viditelné z vesmíru či křišťálová lebka zvláštních tvarů, kovový hřeb nalezený ve skále vzniklé v druhohorách a další záhady nás vedou k myšlenkám, kde a jak na to naši dávní předci mohli přijít.

  V kontextu s výše uvedeným a jistou znalostí dějin nás tedy může napadnout myšlenka, kdy přijde podobná situace pro nynější civilizaci. Dá se považovat za již natolik vyspělou, že opět zapracuje sebedestrukce, která stála za mnoha konci velkých říší? Zlikvidujeme sami sebe, nebo to za nás udělá příroda? V podstatě tu máme dva zásadní konkurenty v boji za změny v lidském vývoji, příroda proti lidské sebezdrcující kreativitě. Může však přijít něco méně čekaného, nicméně i tak dost reálného. Jaký je tedy seznam možností?

  1. Zkáza přijde z vesmíru. Přestože odborníci sledují dění kolem zeměkoule, stačí přehlédnutí několikatunového předmětu řítícího se k Zemi a může být zaděláno na slušný problém. Podobným průšvihem by byla závada na Slunci a jeho přirozené existenci. Vesmír je vůbec velkým rizikem a jednou nás dožene. Ostatně dinosauři mohou vyprávět.
  2. Vybouchne supervulkán na Zemi. Pár jich tu máme a jejich spánek může být kdykoliv přerušen. O tom, co umí, není třeba polemizovat.  Popel z nich by zchladil nejen Gretu, ale i všechny další klimatology amatéry.
  3. Dojde k rozpadu jednoho z Kanárský ostrovů a sesunutí do moře. Mohutná vlna poté zasáhne rozsáhlá území a změní velkou část planety k nepoznání.
  4. Změny budou postupné. Problémy s vodou a ústupem vegetace způsobené ignorací přírody, nevhodné hospodaření s půdou a různé stupně lidských dovedností dovedou lidstvo na pokraj migrace a války. Realita dnešních dnů.
  5. Ekonomické zájmy jednotlivců získají převahu nad logikou, přirozeností a reálným vývojem technologií. Také realita dnešních dnů.
  6. Ekofanatismus přeroste v totální potřebu zachránit planetu, což povede paradoxně k likvidaci přirozených podmínek. Příkladem je nynější kampaň v Německu vůči hovězímu při nepochopení toho, že živočišná výroba je součástí pěstování plodin. Absence hnoje a jeho nahrazení chemií povede k další chemikalizaci potravin, a tím i k vytváření nezdravého prostředí. Podobná situace je v oblasti biopaliv i těch běžných, přechod na elektřinu bez existence dostatečných zdrojů k její relativně čisté výrobě při popírání výhody jádra. Opět dnešní stav.
  7. Někdo se prostě zblázní a zmáčkne tlačítko, kterým se spustí dominová likvidace lidstva.
  8. Zlikviduje nás choroba, kterou nebudeme schopni vyléčit,.
  9. Existuje možnost, že nás objeví jiná a mimozemská civilizace a nebudeme se jí zrovna líbit.
  10. Přestaneme se rozmnožovat, protože dojde k zániku institutu rodiny.

  Samozřejmě mohou nastat i jiné případy, nelze však zodpovědně předpovědět jaké.  Zároveň je možná souhra více aspektů. Ani nejlepší prognostik nedokáže předpovědět, kdy se co stane. Kdo mohl před stoletím očekávat, že se jednou ujmou moci Zelení, kteří udělají vše proto, aby náš život udělali nezáživným? A dá se tušit, v kterém roce vybouchne některý ze supervulkánů, dá se na to připravit? Byli bychom schopni ovlivnit trajektorii vesmírného tělesa, které by zamířilo na Zemi? Zatím jsme byli pouze součástí procesů, ve kterých samotní lidé dokázali při sebezničení více, než příroda. Pompeje, Atlantida, mor, války, to vše byly pouhé lokální epizody v historii lidstva, i přesto ukázaly svou sílu. Ale nikdo neumí odhadnout, co přijde zítra.  Nenechme se strašit změnou klimatu, koncem světa či nutnou migrací, aniž bychom se zamysleli nad realitou.

  Momentální posun myšlení vedoucí ke kolonizaci Evropy muslimy a podstrkování nutnosti obávat se skleníkového efektu vedoucího k následné likvidaci aut, letadel a lodí je pouhým nástrojem k zblbnutí lidí a převzetí moci. Ano, zaměřme se na navrácení způsobů, kterým naši předci pečovali o půdu  v zemědělství, v hospodaření s vodou a v lesích, věnujme se nepotřebě vyrábět nadbytek plastů a likvidaci odpadů, ale zároveň si neotravujme život tím, co bude, když některé věci neovlivníme.  Vše má svůj čas. Možná za 50 let už budeme umět vyrábět kvalitní pohonné hmoty jinak, než nyní, objevíme jiné zdroje. Také vrátíme zeleň tam, kam patří. Ale nečekejme, že krávy přestanou prdět a ostatní zvěř dýchat, že CO2 potřebující stromy nahradíme větrnými elektrárnami a stromy, že nekonečné lány budou navždy zelené, když jim neumožníme zadržovat vodu. Opravdu jsou věci, na kterých lze pracovat. Ale ne tak, jak si to představují Zelení, socialisté a liberálové. Těm o tu přírodu vůbec nejde. Jde jen o moc a o peníze.

J3.K