Prostor pro morální spodinu národa

7. 11 2019

www.inadhled.cz   Dění na sociálních sítích má svá pravidla. Jejich šíře možností je nepřeberná, ale mantinely kdysi poměrně široké se zužují. Kdo by si ze starší generace dokázal představit, jak moc internet změní lidské chápání. Pár vizionářů dokázalo ovlivnit uvažování kulturně vyspělých národů více, než většina válek za posledních 200 let. Internet zpočátku, a později právě sociální sítě, zmenšily naši planetu, zkrátily vzdálenosti a markantně rozšířily možnosti komunikace. To má mnoho nesporně pozitivních a téměř stejně negativních stránek. A přidáme li mobilní telefony se všemi schopnostmi, pak je jasné, že žijeme v době nástupu všudypřítomné elektroniky.

  Internet se stal základem komunikace a společně s mobilními telefony představuje fenomén přelomu tisíciletí. Sociální sítě postupně nahradily ve velkém rozsahu dosud běžné mezilidské vztahy a jejich navazování ve veřejném prostoru. Seznamování se a poznávání nových lidí se stalo v tomto prostředí běžným. Jestliže spolu zpočátku komunikovali především studenti a mládež, využití se později především díky facebooku rozšířilo mezi všechny věkové kategorie. Momentálně tak přes něj spolu hovoří různě staří lidé žijící po celém světě. S jeho pomocí lze nalézt staré přátele i bývalé soky, lásku, sex, obchodní kontakty i nová dlouhá přátelství, často i bez potřeby se vidět. Že nikdy nebudete znát skutečně dobře někoho, koho jste v životě nepotkali, je nadmíru jasné. Je velmi snadné vypadat lépe, než jak je tomu ve skutečnosti. Také se lze stát součástí nějaké zájmové skupiny, případně vyhledávat běžně ne moc dostupné informace.

  Neexistují však jen klady. Sociální sítě jsou prostředím, kde se čile obchoduje, což většinou probíhá i s platbami. Je zvláštní, jak se lidé snadno mohou zbavit svých peněz zasláním na falešné účty neexistujících firem. Kontrolní mechanismy facebooku hlídající nejen závadné fotky, ale nyní už i texty, které nekorespondují s jediným správným názorem, na který jsou stránky nastaveny, nedokážou zachytit podvodnou reklamu? To je divné. No zase tak ne. Odkazy jsou totiž samozřejmě sponzorované a majitelé facebooku by tak při jejich kontrole vydělávali méně. Jak povrchně nakonec vyznívají drsní cenzoři schopní vymazat člověka z povědomí ostatních. Zatímco Tommy Robinson je navždy na této síti pohřben, zloději dále úspěšně kradou. A ve velkém. Není to paradox?

  Novinkou se stává však něco úplně jiného. Se zpolitizováním životu na facebooku dochází k diferenciaci různě uvažujících uživatelů. Už dávno si lidé nepíší jen o tom, jak se mají, neposílají si fotky z míst, která navštívili. Ze sociálních sítí se stalo poloveřejné bojiště. Anonymní profily se střetávají s reálnými. Lže se, překrucuje a ohbá. To vše by bylo akceptovatelné, kdyby majitelé sítí nestáli na jedné straně a nezasahovali do určité rovnováhy. Rázem se jejich nadřazenost vycházející z vlastnických práv stává evidentní a je to podobné, jako s vysíláním České televize. Je určena všem, pustit si jí může každý, ale objektivita je nulová, pořady tendenční a kdo nejde s těmi prezentujícími opět jen jeden schválený názor, moc si nepokouká, aniž by nechtěl prohodit obrazovkou půllitr.

  Představiteli nových síťových bojovníků jsou novodobí partyzáni a samozvaní ,,ochránci demokracie´´ hlídající počestnost diskuzí. Připomíná to komunistickou cenzuru a provedením jí to i odpovídá. Etablují se z mladší generace a svá ,,hrdinství´´ spojují s nahlašováním ostatních, likvidací celých skupin i jednotlivců. Je až neuvěřitelné, kolik energie věnuje pár set hlupáků postupné likvidaci svobody slova, to vše s podporou politiků, médií, v neposlední řadě i neziskovou organizací Člověk v tísni, jejíž rozsah činnosti dávno opustil charitativní scénu a přešel na tu politickou.

  Součástí taktiky této neziskovky je likvidace oponentů na všech frontách a výchova vlastních příznivců. Facebook je pro ni ideálním prostředím. Její zaměstnanci se tak zúčastňují boje proti údajným dezinformacím a nenávistným projevům, zároveň vytváří party, které doslova terorizují celé skupiny uživatelů facebooku, ale také výrazné jednotlivce, kteří mají na dění doma i ve světě jiný náhled, než liberálně likvidační Člověkem v tísni představovaný. Fanatismus pro napadání domnělých nepřátel dosahuje úrovně nacistů při likvidaci Židů za 2.světové války. Kdo měl tu možnost občas sledovat diskuze, kam infiltrovali členové udavačských komand a s jakou radostí vzápětí zajistili blokování uživatelů, mezi něž se vmísili, jistě zpozorní a uvědomí si, jak koncentrované zlo vzniklo. Cenzura spuštěná společností Facebook ukazuje, jak špatným směrem se nynější doba pustila. Moc získávají agresivní prosazovatelé a obhájci genderu, migrace, ekoterorismu, islámu, liberalizace, zatímco lidé s rozumem a nezasažení indoktrinací jsou označováni za nacisty, rasisty, xenofoby, netolerantní a ve finále za velmi nebezpečné, ač je jejich vystupování mnohem méně vedoucí k atakům, než u lepšolidí schopných falešně udat i své rodiče. Zároveň je třeba si uvědomit, že podobné aktivity vždy vznikají v levicovém prostředí. I proto je moderní liberalismus nazýván neomarxismem.

  Facebook se v mnohém změnil a je jistým indikátorem hlouposti této doby. Jestliže se skutečně agresivní fašisté mohou jmenovat Antifa, 2. nejsilnější politická strana Pirátská a prosazovat volné používání psychotropní marjánky (tím není myšlena léčba), papež líbá muslimům nohy a myje jim je, pak nás nemůže udivit, že Člověk v tísni organizuje mladé lidi a nabádá je k likvidaci oponentů přinášejících skutečná fakta, informace a názory na to, jak se kdysi normální svět mění v mazlavé a smrduté bahno. Vyžívání se těchto dobře organizovaných Elfů tvrdě útočících na ,,ruské trolly´´ by za normálních okolností bral člověk s úsměvem, kdyby nevěděl, že tito ideologičtí pomatenci jsou schopní skutečně ublížit. Jejich nadšení z vlastních úspěchů je velmi podobné k tomu, jak se chovali elitní kolaboranti za 2. světové války. Bylo by velmi dobré, kdyby podobně i skončili. Ostatně jde opět jen a jen o užitečné idioty, kteří zadarmo věnují svůj čas a energii špatné věci.

J3.K