Právě se nacházíte:

Ramadán versus Vánoce

22. 11 2018

www.inadhled.cz    Britská premiérka T. Mayová si připravila proslov, kterým oslavila ukončení muslimského svátku ramadán, popřála svým spoluobčanům vše nejlepší a vyzdvihnula jejich přínos pro britskou společnost. 3 milióny muslimů žijících ve Velké Británii jsou opravdu příkladní občané, kterých je třeba si vážit. Nebo premiérka žije v sociální bublině, do které nepronikají zprávy zvenčí? Kdo slyšel její politicky korektní projev, musel si myslet, že žije na jiné planetě.

  Velká Británie vždy patřila mezi koloniální mocnosti a obchodovala s celým světem. Díky tomu existoval import obyvatel původních kolonií a Britové tak postupně promíchávali svou společnost. Až doposud nic nového, co bychom nevěděli. Problémem je zvyšující se počet muslimů žijících ve vlastních komunitách, které postupně vytěsnily původní obyvatele. Zároveň se mění i takové konstanty, jakou byl například turisty tak obdivovaný Londýn. Nejde jen o londýnského muslimského starostu, ale o to, že dlouhodobě multikulturní velkoměsto se stává nebezpečnou zónou, kde převažují na ulicích černoši a muslimové. Předměstí již dlouho nepřipomíná honosné město světového významu. Napříč Anglií se zvyšuje kriminalita a násilné činy, k nimž bývají používané především nože a rozjetá vozidla, jsou na denním pořádku. Jejich pachateli jsou opět především radikální muslimové. Dále se množí případy znásilňování žen a dívek, často skupinové a následná násilím vynucená prostituce. To vše v režii muslimských gangů.

  Do Velké Británie stále směřují další migranti. Vstupní bránou bylo ještě nedávno francouzský přístav Calais, o dění v něm už jsme se zmiňovali. Dosud se k tomuto místu upíná plno nadějí a stále se k němu stahuje plno Afričanů snících o životu na ostrovech. Není se čemu divit, uvědomíme li si vývoj Velké Británie v poslední době. Zvláště tehdy, když je premiérka natolik vstřícná. Ona opravdu netuší, jak velké problémy muslimské komunity vytvářejí? Jsou města, v nichž už původní obyvatelstvo, tedy Angličané, buď vůbec, nebo aspoň téměř nežijí. Samotní mladí Britové začali popírat historii své země, přestali si vážit vlastních velikánů. Bývalé světově proslulé školství se mění, projevuje se obrácená verze rasismu, kdy jsou běloši označováni jako viníci mnoha nespravedlností a jejich zásluhy o rozvoj bývalé velmoci jsou snižovány. Postupně jsou odstraňovány vzpomínky na donedávna uctívané velikány. Britové tak ještě více ulehčují průnik islámu do své země, na mnoha místech vládne šaría, angličtí bobíci jsou většinou mladým muslimům k smíchu, policie ztrácí autoritu a její příslušníci jsou často cílem útoků. Samotní a neozbrojení policisté si uvědomují vlastní neschopnost a do některých zón už prostě nevstupují.

  Premiérka Mayová buď žije v nevědomosti, nebo nechce vědět. Možná se snaží být dobrou předsedkyní vlády pro všechny ve Velké Británii žijící, nicméně tak to nefunguje. Strach podívat se realitě do očí je předzvěstí obrovské prohry. Nikoliv samotné Mayové, ale celé staré dobré Anglie a stejně fungující Západní Evropy. První zkouškou po ramadánu mohou být Vánoce. Budou muslimové stejně vstřícní, jako jsou křesťané tolerantní. A nejsou už evropští křesťané spíše vystrašení? Ta otázka se netýká jen Velké Británie, ale celé Evropy. Mimo ní víme, že ve většině vyloženě muslimských zemí jsou oslavy křesťanských svátků buď omezené, nebo úplně zakázané. Minimálně tolerantní jsou především v Saudské Arábii, kde se nesmí objevit ani bible. Co se ale bude dít za měsíc třeba ve Švédsku, Německu či donedávna křesťansky velmi orientované Itálii momentálně však přezásobené muslimy? I tam už policie rezignovala a často pouze přihlíží tomu, jak agresivní Afričané omezují původní obyvatelstvo.

  Už nyní se vánoční trhy jmenují třeba zimní, jsou oplocené tak, aby i rozjeté nákladní vozidlo mělo problém proniknout mezi lidi na nich se pohybující. Jestli takto vypadá rovnováha mezi menšinou oslavovaným a většinou tolerovaným ramadánem a oslavou tradičního křesťanského a evropského svátku, pak je jasné, kdo je přínosem pro společnost a kdo nebezpečím. Je smutné, když premiérka suverénní země a představitelka etnické většiny lže o tom, jak potřebnou skupinou jsou ti, kteří patří k menšině, pokud jde o počet, ale k většině, pokud jde o vytváření problémů. Tam, kde mají být silní politici zastupující zájmy většina, jsou buď ženy, nebo muži bez dostatku testosteronu a svědomí. Nelze být tolerantní tam, kde Vám vyhrožují, obtěžují Vás a v mnoha případech i vraždí. Na hrubý pytel musí přijít hrubá záplata. Vše ostatní je zbabělost a tu muslimové trestají nekompromisně. Dokud se nebudou skutečnosti nazývat pravým jménem, nebudeme schopni se s nastalými problémy vyrovnat. Evropské státy nepotřebují samolibé vůdce typu Junckera, ale je nejvyšší čas, aby se do jejich čela postavili skutečné osobnosti realisticky uvažující. Označení liberální demokraté se stalo synonymum pro idealisty ochotné pro své pokřivené ideály i vraždit, likvidovat všechny, pro které jsou původní evropské hodnoty, tedy rodina, bezpečnost, svoboda a udržení národních zvyků prioritou. Přejme si klidné Vánoce, ale nečekejme, že takové budou úplně všude.

J3.K