Právě se nacházíte:

Realista

26. 02 2014

  Po skoro týdenním bádání se pomalu dostáváme k výsledku. Optimista, pesimista a idealista jsou všichni součástí našeho žití, ale jejich použitelnost je diskutabilní.  

  Přiznejme si, že nejvhodnější pro život je realista. Tento druh lidí má své sny i představy, naštěstí pro něj se pohybují v mantinelech splnitelnosti, takže nemá potřebu spoléhat na zázraky, zároveň si uvědomuje, že pro úspěch je třeba něco udělat. Umí se smířit s neúspěchem, a pokud je lehce nakažen cynismem, je i velmi vtipný.

   Tito lidé jsou velmi praktičtí, také schopní posoudit pravděpodobnost naplnění svých představ, či snad výsledek své práce. Někdy jsou bez emocí, jindy jsou příjemně překvapeni. Ale každopádně jejich činnost má pro svět nejméně špatné následky. Potřebujeme sice od každého trochu, ale moc pesimismu, optimismu a snění škodí. A realita je to, v čem opravdu žijeme. Ne internet, ne sny, ne obavy, ale skutečné činy, setkání, řešené problémy, radosti i starosti, různí lidé, to vše je reál, který je pro náš život podstatný. To ostatní je jen útěk a skrývání toho, co se nevede, nebo na co si nevěříme. Mám rád lidi, kteří neutíkají.

J3.K