Právě se nacházíte:

Řemeslo má zlaté dno

7. 05 2014

www.inadhled.cz  Možná se usmějte nadpisu, ale skutečně tomu tak může být. Předpokladem je však soubor schopností samotného řemeslníka, který z něho udělá odborníka na svém místě.  

  Pokud však chybí některý z atributů potřebných k naplnění představy o dobře vykonané práci, konečné dílo nás rozhodně nepotěší.

  Je to už pár let, kdy jsem byl z důvodu neopodstatněné sebedůvěry ve spojení s nepříliš povedeným provedením triku na motocyklu na dva roky odkázán na výpomoc fixátoru mé rozlámané nohy a sport byl odsunut na vedlejší kolej. Rozhodl jsem se tedy využít nově nabytý čas k užitečné činnosti a pustil se do stavby domu. Sám jsem si ho namaloval, projektant návrh překreslil do podoby vhodné pro úřad, po získání potřebného půlmilionu razítek jsem najal tři pracanty s jejich parťákem a pustil se do stavby.

  Oni pracovali, já dohlížel. A jak jsem později zjistil, jediný také přemýšlel. Vzhledem k mým představám o vysněném domu, možnosti pružně reagovat a za chodu stavby upravovat detaily, byla má přítomnost přínosná, většinou jsem to byl já, kdo našel správně řešení nastalých problémů. Také jsem zabránil velkému množství chyb, které by se později těžko napravovaly, navíc jsem získával nové znalosti. Dosud se bavím tím, když se stavěl komín a já z křesla na staveništi vypozoroval, že je jaksi o dva metry jinde, než na projektu. Přesto jej po hádce chlapci dostavili až nahoru, aby ho druhý den s omluvou opět rozebrali.

   Tento okamžik mne přesvědčil o tom, že přemýšlení je i u manuální práce velmi podstatné a založil jsem stavební firmu. Další roky mne jen utvrdily v přesvědčení, jak málo řemeslníků, opravářů a mechaniků je schopno spojit pohyb rukou s vytvářením myšlenek. Je těžké takové lidi najít, a pokud se to podaří, měli by být vyvažováni zlatem. Což si bohužel tito uvědomují a jejich ceny tomu odpovídají.

   Na neštěstí si plno ostatních pracantů o svých schopnostech myslí více, než je realita a požadují odměny podobné těm zaslouženým. A pak, že řemeslo nemá zlaté dno……jde jen o to, jak jsme ochotni platit. Preferuji kvalitu. A proto se nerozpakuji rozloučit se s neschopnými a těm šikovným odpustit malý prohřešek. Bohužel musím ale konstatovat, že všeobecným měřítkem se stala průměrnost. A to nás k úspěchům nedovede.

J3.K