Rozdělení dle jiných měřítek…

16. 08 2016

www.inadhled.cz   My lidé jsme vskutku zvláštní tvorové. Přiznejme si, že skromnost a pokora jsou vlastnosti, které se pomalu z našeho života vytrácí. Dokonce se dá konstatovat, že jsou již téměř k nenalezení. Přesto je jisté, že Evropané dlouho patřili mezi ty nejpracovitější národy. Netuším, dělal li někdo někdy výzkum na toto téma, ale zdá se, že inteligence, schopnost vytvářet hodnoty, vznik vyšších standardů a smysl pro pořádek i pravidla jsou u bělochů a určité části Asiatů (především Japonců a zčásti Číňanů) přirozenější, než u příslušníků jiných ras a národů.  

 Pro podporu této úvahy není třeba dělat příliš mnoho, stačí trochu cestovat, více vnímat a kapku počítat. Pokud jde o turistiku, není nutné vyrážet daleko. První zastavení může být třeba v Chánově. Netuším, jak vysoké je průměrné IQ romské menšiny, nicméně je třeba vědět, že cikáni jsou nejlepšími výběrčími sociálních dávek, jejich děti ve školách zrovna neexcelují, to ani když se účastní školní docházky poměrně často, v zaměstnání (pokud si nějaké najdou) nepatří k myslitelům a existenční problémy řeší specifickým způsobem. Sociální byt zlikvidují rychleji, než si běžný člověk dokáže představit. Do sběru odvezou i traverzu, po které se do domu dostávali posledních pár týdnů.

  Pojedeme li pro změnu na jih, mineme Rakousko, také sever Itálie a pomalu se dostaneme do teplejších míst. Navštívili jsme v historii významné kulturní historické oblasti, zároveň i kraje siest, odpočinku a … nespolehlivosti. Jih Itálie, Řecko a Španělsko jsou země, kde čas nic neznamená, jde o evropskou maňanu. Inteligence obyvatel je pořád na výši, teplé prostředí však není přítelem práce, shonu a spolehlivosti. Ekonomika tak zaostává za těmi středo a západoevropskými, kdo musel spolupracovat s Italy a je zvyklý na německou preciznost, chytal se za hlavu.

  Přiznejme si však, že to pořád ještě jde. Opusťte Evropu a vydejte se jinam. Arabové jsou většinou národem, pro které je nejdůležitější činností odpočinek v jakékoliv podobě. Dávné civilizace zanechaly na územích jimi nyní obydlených nádherné pozůstatky krásy a šikovnosti, ovšem novodobí obyvatele vidíte nejčastěji sedět na zápraží a koukat do blba. Samozřejmě i oni musí pracovat, výsledky jejich práce však zaostávají za těmi, které my považujeme za běžné, natož za těmi vynikajícími. Dalším poznatkem je jistá vzájemná závislost mezi výší inteligence a agresivitou. Čím hloupější národ, tím větší sklon k násilí. Ve jménu Alláha tak řádí armády různých uskupení a vraždí s radostným úsměvem ve velkém. Kohokoliv, ale nejradši ty, kteří si bohatství dle nich nezaslouží. Tedy bohaté Američany a Evropany.

  Máme tu další návštěvu, tentokráte v Africe dále od Středozemního moře. Tento kontinent dává krásnou přírodu, na Sahaře ukazuje, jak lze změnit klimatické podmínky na velké části území a světu dal černochy. Kdysi kolonisté a otrokáři zkusili využít jejich existence k zisku levné pracovní síly a rozvozili je po celém světě. Přiznejme si, že především v USA se částečně podařilo je dostat na vyšší úroveň, než na jaké byli ve své domovině, nicméně i tam často připomínají svým chováním romskou menšinu u nás. Vyšvihnout se na úroveň schopností bělošské části populace trvalo více generací. Je však třeba si uvědomit, že americká společnost je mix všeho a v počátcích ji zakládali především ti, kteří z různých důvodů narychlo opouštěli náš kontinent. O tom, jak na tom černoši jsou, může hovořit kterýkoliv bývalý majitel farmy na jihu Afriky, který náhodou přežil převzetí jeho majetku černošskými hordami. Kdysi kvetoucí hospodářství byla po pár měsících v troskách a dopad na produktivitu a kriminalitu v oblasti je tragický.

  Můžeme si tedy na závěr říct, že expanze bílých obyvatel většinou přinesla posun nově obývaného území v oblasti hospodářské i ekonomické vpřed. Také Asiaté z východní části kontinentu jsou svou pracovitostí a pokorou lidstvu velmi užiteční. Je třeba vyzdvihnout i relativně nepatrnou část Indů, nakonec v každém společenství je pár výjimečných lidí a nějaké procento blbců. O kvalitě jednotlivých národů však může vypovídat průměrné IQ, počet Nobelových cen v porovnání s lidnatostí té které země a také přístup k vlastnímu domovu a jeho budování. Migrace do Evropy je jen dalším důkazem toho, že Arabové a černoši sem přinesou maximálně násilí, lenost a svým stylem života zahubí vše, co evropská civilizace dokázala.  Jejich dovážení k nám je prostě nejen kontraproduktivní, ale i vrcholným hazardem. Nebudeme li se bránit, zůstanou po nás pouze vybydlené trosky. Evropskou civilizaci postihla demence, kterou trpí elitářští politici a šíří se napříč kontinentem. Nezastavíme li je, přijde po nás zhouba a potopa.

J3.K