Právě se nacházíte:

Sebereflexe a namyšlenost

14. 04 2014

www.inadhled.cz  Musím říci, že se při rozhlížení se kolem sebe nestačím divit tomu, jak rozdílně uvažující lidé mne míjejí. Na ulici, v baru, v zaměstnání, de facto všude se potkáváme s mnohými, jejichž už samotný výraz musí kohokoliv z nás varovat před namyšleností a nabubřelostí.  

 Samozřejmě se to týká žen i pánů. Nejde vždy jen o ego, které mnohým přerůstá přes hlavu a jejich schopnosti zůstávají daleko za velikostí právě této veličiny. U mužů to je jev velmi častý, projevuje se však většinou jen tam, kde se dotyčnému nepostaví protivník s osobností vrozenou, případně přiměřenou daleko většímu nadhledu a inteligenci. A pak také hraje ego podstatnou roli ve vztahu muž žena, tam jde ale většinou o neochotu ustoupit slabšímu pohlaví a nechuť uznat vlastní nedostatečnost.

   U žen je to něco jiného. Plno z nich si myslí, že už jen vlastnictví toho, po čem muži touží, je opravňuje tvářit se, jako by nic jiného kolem nebylo. Zapomínají na úsměv, neodpoví na slušný pozdrav, vše je obtěžuje, myslí si, že jsou nedotknutelné. Není to výsada jen atraktivních žen, ale i těch, které se za ně z nějakého důvodu považují. Vůbec si někdy neuvědomují, že půvab mládí rychle odejde a zůstat nadále přitažlivou znamená na sobě usilovně pracovat. A přiznejme si, že přerod z dívky v dospělou ženu na nich zanechává větší následky, než při stárnutí jinochů. O to více je překvapivé, kolik dam si myslí, že schováním svých nedostatků do drahých šatních doplňků udělaly důležitý krok k tomu, aby si z nich pánové sedli…..na zadek Rozhodně to tak není.

   Samozřejmě z důvodů matematiky se někdy nakonec všichni nějak spárují, ale rozhodně ne vždy tak, jak si jedinci na obou stranách přejí. A tak si myslím, že dokud můžeme ovlivňovat naši úroveň fyzickou i mentální, je třeba se snažit a výsledkům přizpůsobit i své představy o protějšku, zároveň upravit své chování tak, aby si u nás nikdo nemohl myslet cosi o namyšlenosti a hlouposti. Stačí začít úsměvem a najitím vůle dělat něco sám se sebou. Je to dřina, ale jde to. A sebereflexe může být nápomocná při restartu vlastního já.

J3.K