Právě se nacházíte:

Sebestřednost …

7. 09 2016

  www.inadhled.cz   Mnoho lidských vlastností lze považovat za dobré, bohužel jejich množstvím při rozdělování imaginární stvořitel poměrně dost šetří. Těch špatných také není málo, jejich projevy jsou však mnohem více vnímatelné.  

  Je zvláštní, jak nenápadně působí moudří lidé, respektive tím sice není řečeno, že by byli téměř neviditelní, ale své vědomosti, případně umění neprodávají za každou cenu. Jistě není tajemstvím, že opravdu pro lidstvo nejpřínosnější lidé trávili většinu svého času studiem, prací a tvorbou, nadšení ze své činnosti se však často vůbec nedočkali, nebo přišlo za jejich života, ale oni ho tak úplně nepřijmuli. Což naznačuje mnohé o jejich pokoře.

  Opakem moudrosti se dá nazvat hloupost. Úplně blbých lidí je relativně dost, bohužel ne vždy s nízkým IQ. Možná se to jeví jako paradox, zdůvodnění této teorie tu však je. Stupnice určující velikost inteligence je poměrně široká a zahrnuje rozpětí od naprosté debility až po geniálnost. Oba konce jsou od sebe velmi vzdálené, přesto lze konstatovat, že se může stát případ, kdy úplně neinteligentní jedinec přijde s geniálně jednoduchým řešením, naopak člen mensy klidně plácne totální hovadinu a začervená se jen tehdy, dozví li se o její kvalitě úplnou pravdu později. Většina Evropanů patří do skupiny s lehce nadprůměrným IQ, například Afričané jsou na tom dle výzkumů podstatně hůře. Což by mohla být pozitivní zpráva, bohužel neplatí pro každého.

  Prezentace vlastní osoby je vždy otázkou náhledu člověka na sebe samého a často prozradí více, než se na první pohled zdá. V podstatě vyjadřuje určitý postoj, náhled, sebevědomí, zkušenost. Skromný a pokorný jedinec nevystavuje na odiv své soukromí, naopak se snaží si jej uchovat. Soukromí je totiž v nynější době totálního špiclování naprosto nedostatková věc. Otázkou samozřejmě je, co kdo považuje za své a ne někoho jiného. Velké množství osobních fotografií například na sociálních sítích může cosi naznačovat o pýše a sebestřednosti. Svalnatá postava muže, odvážné modely a pózy u ženy, to vše se dá brát jako zvýrazňování vlastního já, u někoho i za provokaci s jistým plánem. Jakým, to už nechme na Vaší fantazii.

  Sociální sítě jsou tak trochu soukromým billboardem, na kterém si lidé dělají reklamu. Někdo se na nich  pohybuje kvůli podnikání a získávání informací, jiný pro připomenutí vlastní existence, jsou i tací, kteří si prostě jen povídají. Z toho vyplývá i skladba obsahu, který nás může zaujmout. Citáty, písničky, klipy, esteticky zdařilé fotky i kýče, vtipy, odborné i odporné stati, poučné články, propagace a žvatlání. A samozřejmě diskuze, pochlebování, vychvalování i urážky. Přesto i moudrý člověk vstoupí na tenký led a dokáže si vybrat to, co jej zaujme. Méně chytrý reaguje na téměř všechno, a i když se snaží vypadat nepřekonatelně zajímavým, většinou je jaksi mimo mísu. Hlupák  pouze kouká, závidí, jeho reakce jsou stupidně průhledné.

  Vraťme se však k úvodní myšlence. Moudrost se nedá koupit. Musí mít jistý základ ve vrozených dispozicích podpořený schopností nasávat a ukládat informace i zkušenosti bez potřeby vše nabyté prezentovat za každou cenu i tam, kde o to nikdo nestojí. Pokud se vynechá některý z těchto atributů, je problém. Komu nebylo do vínku dáno, tréninkem sice může mnohé zlepšit, nikoliv se stát moudrým. Kdo si nic nezapamatuje, nemá z čeho čerpat. A dávat všude na odiv i to málo, které se podařilo nějak vstřebat a uchovat, to zavání právě tou sebestředností. Tedy jednou z nejhorších a nejzáludnějších lidských vlastností. Bohužel sebestředným člověkem se může stát i relativně schopný spoluobčan, o tom by mohl vyprávět nejeden známý politik. Neschopnost přijmout jiný názor nemusí být vždy pouze natvrdlostí, tito lidé jsou prostě přesvědčeni o vlastní neomylnosti, že si ani nevšimnou, že nikoho nezajímají.

  Nevím, jakým pohledem na sebe nahlížíte právě Vy. Pokud jste se nenašli, případně se nezaškatulkovali, nezoufejte. Člověk je tak trochu hybrid mající od každého trochu. Ne každý je jednoznačně vyhraněný. Ovšem pozor, žádný trouba o sobě neřekne to, co ve skutečnosti je. To ale jistě neplatí pro Vás.

J3.K