Šílenost nabírá na síle

31. 10 2017

   www.inadhled.cz    Dějiny, které známe, nám již několikrát ukázaly možnost zániku rozvinuté civilizace způsobem, který se nyní opět vrací. Vyspělý národ začal postupně degenerovat a upadat. Většinou však doplácel na svou rozpínavost a snahu ovládnout nejdříve své okolí, později i vzdálenější místa. Doposud se tak dělo nikoliv na základě rasy, ale podkladem byla příslušnost k jednomu kmeni, státu, království. Nyní však prostupuje degenerativní myšlení komplet celou rasou. Bohužel tou bílou, ke které patříme i my Češi a Moravané.

  Je možné zaznamenat dva proudy, které se v důsledku na konci spojují v nenávist vůči vlastní bílé rase. Tím prvním je genderové inženýrství, druhým poté snaha o likvidaci všeho, co je spojené s vyspělou kulturou bílých obyvatel planety. O LGBT aktivistech už jsme napsali mnohé, nicméně alarmující pokračování likvidace dosud zažitých a přírodou stanovených standardů zasahuje už i do škol a výchovy mládeže. Existence vztahu mezi mužem a ženou je nahrazována stále se opakujícím motivem homosexuality, čemuž napomáhá i postupně se zvyšující počet takto sexuálně zaměřených jedinců v různých funkcích majících vliv na výuku a náplň učebních osnov. Aktivita neziskového sektoru nabírá na síle a děti jsou bombardovány nejen z televize a dětských knížek, ale nově už i z kateder a přidružených přednášek.

  Také módní průmysl ovlivňující odívání mladých je pod dohledem teplých návrhářů a následné produkty výrobců oblečení poté na mužích vypadají přinejmenším zženštile. Navíc se daleko více sežene na malé dívky, než chlapce. To celé je záměr, který má postupně změnit představu o tom, jak má vypadat chlap. Přitom není nic přirozenějšího, než rodina složená z táty, mámy a dětí. Dokud se tomuto směřování nepostaví dostatečně silní politici mající skutečné koule, bude nadále problém s porodností, úrovní studia a přestárlým obyvatelstvem. O zdravém vývoji mládeže už vůbec není třeba ani mluvit. Podíváte li se kolem sebe, kolik opravdových mladých mužů kolem sebe vidíte?

  Ještě horší je to s rasistickou sebemrskačskou kampaní zaměřenou do vlastních řad. Preferování černochů a Arabů na úkor vlastních lidí se stalo doktrínou západní civilizace žijící pod vlivem médií vlastněných miliardáři, kteří žijí v bublinách vlastních představ a ideí, většinou ovšem vedoucích k dalšímu vlastnímu bohatnutí. Jejich poskoci však vyzývají k změně myšlení. Běloši by dle nich měli dobrovolně předat majetek a vše, co dosud vybudovali do rukou těch, jejichž schopnosti jsou sice poněkud nižší, nicméně touha po lehkém a bezpracném životě podstatně silnější. Navíc mít děti, které se narodí bílé, je už téměř považováno za nepřijatelný archaismus. Lidé typu Söröse by nejradši povinně přikázali sňatky mezi různými rasami, pokud by tedy nestálo za to rovnou postřílet všechny bílé muže, kteří by svou potencí ohrožovali záměr podobných filantropů zbarvit celou planetu do poločerna. Zajímavé je, že se tito filosofové zaměřili na nás Evropany a Američany, zatím co Asiaté jsou zatím v naprostém klidu. Přitom zešikmit všem na světě oči je také solidní výzva, navíc Číňané a Japonci svou produktivitou a inteligencí za bělochy nijak nezaostávají a je třeba je tedy zprůměrovat.

  Je zajímavé, jak snadno se nechávají zmanipulovat elity a lidé, kteří by s přihlédnutím k jejich vzdělání měli stát v čele odpůrců podobných teorií. Buď je to tím, že samotný titul z vysoké školy není dostatečným důkazem vyšší inteligence, o čemž nelze ani pochybovat, stačí se rozhlédnout kolem sebe, nebo se k vysokému IQ dostaneme více způsoby. Pravdou je, že mnoho géniů bylo v podstatě nepoužitelných pro život. Možná tedy všichni ti teoretici vůbec nechápou naprosto běžné věci vyplývající ze života normálních lidí, také jejich pudy jsou utlačovány pocitem výjimečnosti a potřebou ji neustále dávat na odiv.

  Nakonec je tu ještě jedna varianta vysvětlení tohoto chování. Za vším hledej peníze a touhu po moci. Uplatit si hlásné trouby ovlivňující všeobecné vnímání a uvažování je poměrně snadné, máte li dostatek finančních prostředků.  Dotyčným dodáte možnost uspokojit vlastní požitky a oni udělají špinavou práci za vás. A zbytku dáte do ruky moc, sice omezenou mantinely, které předem nastavíte, ale oni mají pocit jisté nedotknutelnosti. Ve finále jsou však obě skupiny námezdními dělníky hlásajícími to, co jim předložíte. Máte li skutečně dobře propracovaný systém, přidá se časem pár dalších emociálně založených hlupáků, někdy i studovaných, a dosáhnete toho, čeho chcete. Viďte pane Sörösi? Poté můžete do světa hlásat sebevětší krávovinu, blbců ochotných vás za těchto podmínek následovat bude dost. Nu, a nás normální bělochy čeká nejen boj se školami, ekonomy, politiky, médii, ale nakonec i o život. To je jen upozornění pro ty, kteří jsou tak nadšení z posledních voleb nejen u nás. A víte co, vážím si těch, kteří pochopili úroveň nebezpečí a začali se připravovat na boj. Protože on přijde možná dříve, než kdokoliv očekává. Odzbrojování nás bělochů je toho důkazem. A Feri v Parlamentu toužící po přísunu migrantů jen potvrzuje slova o tom, že plno lidí nechápe změny, které je odsoudí do role pronásledovaných statistů.

J3.K