Sliby a….jak to nakonec je?

14. 03 2014

  Je mnoho věcí a událostí, které ovlivňují naše pohledy na jiné lidi a které zároveň tvoří jejich náhled na nás. Image si tvoří prostí lidé sami a kolem významných osobností jsou na tuto práci najaté celé štáby, které odpovídají za to, jak ona osoba působí navenek. A z jedním z důležitých ukazatelů jsou sliby a….jejich plnění.  

  Jistě i vy si uvědomujete, kolikrát vám někdo něco slíbil a vy jste se v duchu buď těšili a připravovali kupříkladu na přijetí dárku, to v lepším případě, nebo naopak jste prožili bezesnou noc v obavách, jak vše dopadne. Připravili jste se na to, že slib bude splněn a…..všechno bylo jinak. Největší zklamání je vždy vidět v dětských očích, ale i my dospělí víme, jak moc může zranit to, když se na nás někdo vykašle.

   Nejde o to, že jsme nedostali něco, co nám bylo přislíbeno, jde o prázdnotu slov, která byla použita ve chvíli, kdy někdo něčím chtěl říci-toto očekávej, to se stane, to bude, budu se snažit. A naše vědomí s budoucí situací začalo pracovat, často je to událost, která může změnit život, nebo třeba jen přinést do něj maličkost nebo naději. A pokud se vyřčené nenaplní a nejsou li proto velmi významné důvody, klademe si otázku - proč nám to ten někdo slíbil?. Jeho kredit v naších očích klesá a opakuje li se situace vícekrát, má nálepku lháře a té se zbavuje nejhůře.

   Snad jedinou výjimkou jsou sliby vynucené. Nastanou situace, kdy nic jiného, než slib momentální stav nevyřeší. Zde bychom měli my samotní zvážit, nepřitlačili li jsme na pilu až příliš a není li nenaplnění slov naší vinou. Protože předem jasně nesplnitelný slib může fungovat jako krátkodobá záplata, vinu nesou oba dva. Toto se používá ovšem i v době voleb, kdy kdokoliv z politiků cokoliv slíbí, všichni kolem ví, že je to jen populistický nesmysl a její přínos je jen oblafnout nemoudré voliče a přivést je k volebním urnám se správným lístkem v ruce.

   Ano, právě politici slibují nejvíce a nejméně si za svým stojí. A to by nás mělo varovat stejně, jako u lidí, kteří za svými sliby vidí jen vlastní prospěch. Pryč od nich…Nikdy nebudou tím, čím jsme si je přáli. Čestným člověkem, který stojí za svým slovem a sliby plní. Bohužel…

J3.K